سفرهای علمی

سفرهای علمی

سفرهای علمی یا اتوبوس مدرسه جادویی(به انگلیسی: The Magic School Bus) انیمیشنی تلویزیونی است که از روی کتابی به همین نام به نویسندگی جونا کول توسط ساتردی مورنینگ آمریکا ساخته شده‌است. بنابر مقاله ای در مجله جهانی انیمیشن به قلم آنه ماریا مودی، تهیه‌کننده اتوبوس مدرسه جاویی - دبورا فورت - چنین می‌گوید: این انیمیشن به دلیل ترکیب زیبایی که از آموزش و سرگرمی ساخته، مورد توجه قرار گرفته‌است.

براد کستینگ اند کیبل می‌گوید: این انیمیشن در میان بالاترین رده‌های پی بی اس برای کودکان دبستانی قرار داشته‌است.ادامه این مجموعه بازگشت سفرهای علمی می‌باشد

تعداد ویدئوها: ۲۵ | زمان ایجاد: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
1کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت اولکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت اولنوستالوژی
2کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت دومکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت دومنوستالوژی
3کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت سومکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت سومنوستالوژی
4کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت چهارمکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت چهارمنوستالوژی
5کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت پنجمکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت پنجمنوستالوژی
6کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ششمکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ششمنوستالوژی
7کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت هفتمکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت هفتمنوستالوژی
8کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت هشتمکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت هشتمنوستالوژی
9کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت نهمکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت نهمنوستالوژی
10کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت دهمکارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت دهمنوستالوژی
11کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۱کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۱نوستالوژی
12کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۲کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۲نوستالوژی
13کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۳کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۳نوستالوژی
14کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۴کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۴نوستالوژی
15کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۵کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۵نوستالوژی
16کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۶کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۶نوستالوژی
17کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۷کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۷نوستالوژی
18کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۸کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۸نوستالوژی
19کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۹کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۱۹نوستالوژی
20کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۰کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۰نوستالوژی
21کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۱کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۱نوستالوژی
22کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۲کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۲نوستالوژی
23کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۳کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۳نوستالوژی
24کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۴کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۴نوستالوژی
25کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۵کارتون سفرهای علمی دوبله فارسی - قسمت ۲۵نوستالوژی