کاوه رضایی

کاوه رضایی

کاوه رضایی

تعداد ویدئوها: ۱۸ | زمان ایجاد: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
1فرصت سوزی کاوه رضایی در مقابل تیم لاسکفرصت سوزی کاوه رضایی در مقابل تیم لاسکلژیونر
2گل سه امتیازی کاوه رضایی مقابل اوستندهگل سه امتیازی کاوه رضایی مقابل اوستندهلژیونر
3فیلم گلزنی کاوه رضایی برای شارلوا مقابل میشلنفیلم گلزنی کاوه رضایی برای شارلوا مقابل میشلنلژیونر
4سوپرگل سه امتیازی کاوه رضایی برای شارلوا مقابل یوپنسوپرگل سه امتیازی کاوه رضایی برای شارلوا مقابل یوپنلژیونر
5فیلم گل سوم شارلروا به سنت ترویدن دبل کاوه رضاییفیلم گل سوم شارلروا به سنت ترویدن دبل کاوه رضاییلژیونر
6فیلم گل دوم شارلروا به سنت ترویدن توسط کاوه رضاییفیلم گل دوم شارلروا به سنت ترویدن توسط کاوه رضاییلژیونر
7گل اول شارلروا به سنت ترویدن توسط علی قلی‌زادهگل اول شارلروا به سنت ترویدن توسط علی قلی‌زادهلژیونر
8فیلم گل دوم شارلوا به واسلند / دبل کاوه رضاییفیلم گل دوم شارلوا به واسلند / دبل کاوه رضاییلژیونر
9کلیپ گل اول شارلوا به واسلند توسط کاوه رضاییکلیپ گل اول شارلوا به واسلند توسط کاوه رضاییلژیونر
10فیلم گفتگو با کاوه رضایی و رئیس ایرانی فدراسیون فوتبال بلژیکفیلم گفتگو با کاوه رضایی و رئیس ایرانی فدراسیون فوتبال بلژیکلژیونر
11گل دوم شارلوا به سرکل بروژ توسط علی قلی زادهگل دوم شارلوا به سرکل بروژ توسط علی قلی زادهلژیونر
12حرکت زیبا و پاس گل علی قلی زاده در شارلواحرکت زیبا و پاس گل علی قلی زاده در شارلوالژیونر
13فیلم تک گل بازی دیشب شارلوا توسط کاوه رضاییفیلم تک گل بازی دیشب شارلوا توسط کاوه رضاییلژیونر
14فیلم خلاصه بازی کلن و شارلوا (گلزنی کاوه رضایی و قلی زاده)فیلم خلاصه بازی کلن و شارلوا (گلزنی کاوه رضایی و قلی زاده)لژیونر
15فیلم هتریک کاوه رضایی مقابل زولته وارخمفیلم هتریک کاوه رضایی مقابل زولته وارخملژیونر
16دبل کاوه رضایی برای شارلوا مقابل زولته وارخمدبل کاوه رضایی برای شارلوا مقابل زولته وارخملژیونر
17گل کاوه رضایی مقابل زولته وارخم با پاس زیبای قلی زادهگل کاوه رضایی مقابل زولته وارخم با پاس زیبای قلی زادهلژیونر
18پاس گل کاوه رضایی در بازی شارلروا مقابل میشلنپاس گل کاوه رضایی در بازی شارلروا مقابل میشلنلژیونر