حوادث

حوادث

حوادث

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۷ فروردین ۱۳۹۸
1ویدئو / تهران، پس از تشدید بارانویدئو / تهران، پس از تشدید باران
2وضعیت منطقه سیل‌ زدۀ امروز گمیشانوضعیت منطقه سیل‌ زدۀ امروز گمیشان
3وضعیت امروز منطقه سیل‌ زدۀ گمیشانوضعیت امروز منطقه سیل‌ زدۀ گمیشان
4آخرین وضعیت استان‌های درگیر سیل در کشورآخرین وضعیت استان‌های درگیر سیل در کشور
5بازگشت مسافران نوروزی در دو روز پایانی تعطیلاتبازگشت مسافران نوروزی در دو روز پایانی تعطیلات
6بازگشت مسافران نوروزی در دو روز پایانی تعطیلاتبازگشت مسافران نوروزی در دو روز پایانی تعطیلات
7عملیات امداد هوایی در حومه جاده خرم‌آباد به پل دخترعملیات امداد هوایی در حومه جاده خرم‌آباد به پل دختر
8هشدار ! بارش در راه استهشدار ! بارش در راه است
9ادامه بحران سیل در روستا های حاشیه کرخهادامه بحران سیل در روستا های حاشیه کرخه
10فیلم کامل سقوط بالگرد نیروی انتظامیفیلم کامل سقوط بالگرد نیروی انتظامی
11کدام آثار و بنا های تاریخی در سیل آسیب دیدند ؟کدام آثار و بنا های تاریخی در سیل آسیب دیدند ؟
12فیلم واقعی از پلدختر تا کمر در گلفیلم واقعی از پلدختر تا کمر در گل
13فیلم تحویل ۲۰ قایق اهدایی آلمان به مناطق سیل‌ زدهفیلم تحویل ۲۰ قایق اهدایی آلمان به مناطق سیل‌ زده
14تلاش برای ساخت سیل‌ بند در اهوازتلاش برای ساخت سیل‌ بند در اهواز
15از تخریب پلِ نوساز تا نابودی زمین‌های کشاورزیاز تخریب پلِ نوساز تا نابودی زمین‌های کشاورزی
16وضعیت آق‌ قلا و گلستان ۲۶ روز بعد از سیلوضعیت آق‌ قلا و گلستان ۲۶ روز بعد از سیل
17وضعیت آبگرفتگی در حوالی شوشتروضعیت آبگرفتگی در حوالی شوشتر
18همه‌ چیز درباره ارتباط هورالعظیم با سیل خوزستانهمه‌ چیز درباره ارتباط هورالعظیم با سیل خوزستان
19بارش شدید باران و آبگرفتگی در برخی مناطق هرمزگانبارش شدید باران و آبگرفتگی در برخی مناطق هرمزگان
20آتش‌سوزی گسترده در کلیسای نوتردام پاریسآتش‌سوزی گسترده در کلیسای نوتردام پاریس
21نمایش آخرین دستاوردهای نیروهای مسلح در روز ارتشنمایش آخرین دستاوردهای نیروهای مسلح در روز ارتش
22باتلاق‌های خانگی میراث سیل برای گلستانباتلاق‌های خانگی میراث سیل برای گلستان