یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
1وضع آب و هوا / بارندگی در بیشتر مناطقوضع آب و هوا / بارندگی در بیشتر مناطق
2وضع آب و هوا / فردا بیشتر مناطق کشور بارانی استوضع آب و هوا / فردا بیشتر مناطق کشور بارانی است
3وضع آب و هوا / بارش امروز در بيشتر مناطق کشوروضع آب و هوا / بارش امروز در بيشتر مناطق کشور
4وضع آب و هوا / جو پایدار و آرام در بیشتر مناطق کشوروضع آب و هوا / جو پایدار و آرام در بیشتر مناطق کشور
5وضع آب و هوا / آسمان صاف و جو آرام در بیشتر مناطق کشوروضع آب و هوا / آسمان صاف و جو آرام در بیشتر مناطق کشور
6وضع آب و هوا بارش‌ های خفیف و پراکندهوضع آب و هوا بارش‌ های خفیف و پراکنده
7وضع آب و هوا / وقوع سیلاب‌ و طغیان در حوزه آبریز کرخه و دزوضع آب و هوا / وقوع سیلاب‌ و طغیان در حوزه آبریز کرخه و دز
8وضع آب و هوا بارندگی در بیشتر مناطق کشوروضع آب و هوا بارندگی در بیشتر مناطق کشور
9وضع اب و هوا / تداوم فعالیت سامانه بارشی در جنوب و شرق کشوروضع اب و هوا / تداوم فعالیت سامانه بارشی در جنوب و شرق کشور
10وضع آب و هوای امروز / بارندگی در جنوب غرب، جنوب و مرکز کشور/شدت بارندگی‌ها در چهارمحال و کهگیلویهوضع آب و هوای امروز / بارندگی در جنوب غرب، جنوب و مرکز کشور/شدت بارندگی‌ها در چهارمحال و کهگیلویه
11وضع آب و هوای امروز / سامانه بارشی در بخش های شرقی، شمال شرقی و دامنه های البرز متمرکز استوضع آب و هوای امروز / سامانه بارشی در بخش های شرقی، شمال شرقی و دامنه های البرز متمرکز است
12وضع آب و هوا امروز / کاهش دما از پس فردا و پایداری هوا در ۲ روز آیندهوضع آب و هوا امروز / کاهش دما از پس فردا و پایداری هوا در ۲ روز آینده
13وضع آب و هوای امروز / افزایش دمای هوا در بیشتر مناطق کشوروضع آب و هوای امروز / افزایش دمای هوا در بیشتر مناطق کشور
14کاهش نسبی دما در شمال غربی کشور ؛ امروز و فرداکاهش نسبی دما در شمال غربی کشور ؛ امروز و فردا
15وضع آب و هوا امروز / پیش بینی رگبار پراکنده و وزش بادوضع آب و هوا امروز / پیش بینی رگبار پراکنده و وزش باد
16وضع آب و هوا امروز / از امروز نوار شمالی کشور خنک می شودوضع آب و هوا امروز / از امروز نوار شمالی کشور خنک می شود
17وضع آب و هوا امروز / رگبار پراکنده و رعد و برق و وزش باد شدیدوضع آب و هوا امروز / رگبار پراکنده و رعد و برق و وزش باد شدید
18وضع آب و هوای امروز / کاهش دمای هوا در استان‌های ساحلی خزروضع آب و هوای امروز / کاهش دمای هوا در استان‌های ساحلی خزر
19وضع آب و هوای امروز / کاهش دما در استان‌های ساحلی دریای خزروضع آب و هوای امروز / کاهش دما در استان‌های ساحلی دریای خزر
20وضع آب و هوای امروز / صبح امروز تهران از اهواز گرمتر بود !وضع آب و هوای امروز / صبح امروز تهران از اهواز گرمتر بود !
21وضع آب و هوای امروز / کاهش دما در غرب کشوروضع آب و هوای امروز / کاهش دما در غرب کشور
22وضع آب و هوای امروز / پیش بینی بارش امروز در کشوروضع آب و هوای امروز / پیش بینی بارش امروز در کشور
23وضع آب و هوای امروز /  آسمان تهران صاف پیش‌ بینی می‌ شودوضع آب و هوای امروز / آسمان تهران صاف پیش‌ بینی می‌ شود