زندگی مشترک

زندگی مشترک

تعداد ویدئوها: ۳۲ | زمان ایجاد: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
1مردان کلی نگر و زنان جزئی نگرمردان کلی نگر و زنان جزئی نگرکانال مشاوره
2اهمیت توجه به همسر درکنار احترام به پدر و مادراهمیت توجه به همسر درکنار احترام به پدر و مادرکانال مشاوره
3رابطه ی خوش اخلاقی و برکت در زندگیرابطه ی خوش اخلاقی و برکت در زندگیکانال مشاوره
4افراد چطور در زندگی مشترک ما اثرگذار هستندافراد چطور در زندگی مشترک ما اثرگذار هستندکانال مشاوره
5آثار مخرب شک در زندگی مشترک به روایت تصویرآثار مخرب شک در زندگی مشترک به روایت تصویرکانال مشاوره
6شباهت نماز و "عشق" در زندگی مشترکشباهت نماز و "عشق" در زندگی مشترککانال مشاوره
7زن و شوهر گاهی باید تنها باشندزن و شوهر گاهی باید تنها باشندکانال مشاوره
8عواقب تحقیر کردن "همسر"عواقب تحقیر کردن "همسر"کانال مشاوره
9زن ، نیازمند توجه در زندگی مشترکزن ، نیازمند توجه در زندگی مشترککانال مشاوره
10یکی از عوامل ایجاد استرس در خانمهایکی از عوامل ایجاد استرس در خانمهاکانال مشاوره
11به دیگران به اندازه لیاقت آنها عشق بورزیدبه دیگران به اندازه لیاقت آنها عشق بورزیدکانال مشاوره
125قدم برای داشتن آرامش در زندگی5قدم برای داشتن آرامش در زندگیکانال مشاوره
13حقیقتی که قبل از آغاز زندگی مشترک باید بدانیدحقیقتی که قبل از آغاز زندگی مشترک باید بدانیدکانال مشاوره
14تنها چیزی که مرد باید از آن بترسدتنها چیزی که مرد باید از آن بترسدکانال مشاوره
15شوخی هایی که "مناسب" نیستندشوخی هایی که "مناسب" نیستندکانال مشاوره
16در شرایط سخت اقتصادی چه رفتاری با همسرمان داشته باشم؟در شرایط سخت اقتصادی چه رفتاری با همسرمان داشته باشم؟کانال مشاوره
17اثرات منفی فضای مجازی بر زندگی مشترکاثرات منفی فضای مجازی بر زندگی مشترککانال مشاوره
18اهمیت وفاداری در زندگی مشترکاهمیت وفاداری در زندگی مشترککانال مشاوره
19اهمیت زیبایی و آراستگی زن برای همسراهمیت زیبایی و آراستگی زن برای همسرکانال مشاوره
20اهمیت آراستگی مرد برای همسراهمیت آراستگی مرد برای همسرکانال مشاوره
21ضرورت محدود کردن ارتباط با دوستان مجرد بعد از ازدواجضرورت محدود کردن ارتباط با دوستان مجرد بعد از ازدواجکانال مشاوره
22رفتار های ظالمانه نسبت به زن و فرزندرفتار های ظالمانه نسبت به زن و فرزندکانال مشاوره
23تاثیر گفتن "دوستت دارم" بر زندگی مشترکتاثیر گفتن "دوستت دارم" بر زندگی مشترککانال مشاوره
24زمانی که آقایون هنگ میکننزمانی که آقایون هنگ میکننکانال مشاوره
25وفاداری در خانم ها و آقایان ، قبل و بعد از ازدواجوفاداری در خانم ها و آقایان ، قبل و بعد از ازدواجکانال مشاوره
26سخنرانی دکتر انوشه در رابطه با خیانت در زندگی مشترکسخنرانی دکتر انوشه در رابطه با خیانت در زندگی مشترککانال مشاوره
27سخنرانی دکتر انوشه درمورد طلاق و جداییسخنرانی دکتر انوشه درمورد طلاق و جداییکانال مشاوره
28چند نکته درمورد مکالمه با همسرچند نکته درمورد مکالمه با همسرکانال مشاوره
29بی شعورانه ترین کاری که زندگی را نابود میکندبی شعورانه ترین کاری که زندگی را نابود میکندکانال مشاوره
30احمق ترین آدم از نظر دکتر انوشهاحمق ترین آدم از نظر دکتر انوشهکانال مشاوره
315 علت مهم طلاق زود هنگام5 علت مهم طلاق زود هنگامکانال مشاوره
323شرط برای یک رابطه موفق3شرط برای یک رابطه موفقکانال مشاوره