کلیپ شهادت ائمه

کلیپ شهادت ائمه

کلیپ های شهادت ائمه

تعداد ویدئوها: ۴۶ | زمان ایجاد: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
1سخنرانی جالب استاد دانشمنددر مورد هایدهسخنرانی جالب استاد دانشمنددر مورد هایدهسرمه
2شعرخوانی زیبا در مورد حضرت علی (ع)شعرخوانی زیبا در مورد حضرت علی (ع)سرمه
3کلیپ لحظه ضربت خوردن حضرت مولا علی (ع)کلیپ لحظه ضربت خوردن حضرت مولا علی (ع)سرمه
4کلیپ سوزناک شهادت حضرت مولا علی (ع) مخصوص استوریکلیپ سوزناک شهادت حضرت مولا علی (ع) مخصوص استوریسرمه
5استوری شب شهادت حضرت علی (ع)استوری شب شهادت حضرت علی (ع)سرمه
6استوری تسلیت برای شهادت حضرت علی (ع)استوری تسلیت برای شهادت حضرت علی (ع)سرمه
7کلیپ برای شهادت امام علی با مداحی عربیکلیپ برای شهادت امام علی با مداحی عربیسرمه
8کلیپ شهادت حضرت مولا علی برای استوری اینستاکلیپ شهادت حضرت مولا علی برای استوری اینستاسرمه
9روضه سوزناک شهادت حضرت علی علیه السلام سید مجید بنی فاطمهروضه سوزناک شهادت حضرت علی علیه السلام سید مجید بنی فاطمهسرمه
10کلیپ سوزناک شهادت حضرت علی (ع)کلیپ سوزناک شهادت حضرت علی (ع)سرمه
11نماهنگ زیبا ویژه شهادت امام علی (ع)نماهنگ زیبا ویژه شهادت امام علی (ع)سرمه
12مداحی مجید بنی فاطمه برای مولا علی (ع)مداحی مجید بنی فاطمه برای مولا علی (ع)سرمه
13خداحافظ ای کوفه ای شهر غم...خداحافظ ای کوفه ای شهر غم...سرمه
14کلیپ یا علی معینکلیپ یا علی معینسرمه
15کلیپ غمگین و سوزناک شهادت مولام علی (ع)کلیپ غمگین و سوزناک شهادت مولام علی (ع)سرمه
16کلیپ سوزناک شهادت حضرت علی (ع)کلیپ سوزناک شهادت حضرت علی (ع)سرمه
17استوری غمگین شهادت امام علی (15 ثانیه)استوری غمگین شهادت امام علی (15 ثانیه)سرمه
18مداحی سوزناک عربی برای شهادت امام علی (ع)مداحی سوزناک عربی برای شهادت امام علی (ع)سرمه
19استوری کوتاه شهادت مولا علی (ع)استوری کوتاه شهادت مولا علی (ع)سرمه
20کلیپ توسل به مولا علی (ع) در شب قدرکلیپ توسل به مولا علی (ع) در شب قدرسرمه
21کلیپ سوزناک شهادت مولا علی (ع)کلیپ سوزناک شهادت مولا علی (ع)سرمه
22نوحه سوزناک ترکی برای شهادت مولا علی (ع)نوحه سوزناک ترکی برای شهادت مولا علی (ع)سرمه
23استوری مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید...استوری مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید...سرمه
24بهترین کلیپ امام علی (ع) در شب شهادتبهترین کلیپ امام علی (ع) در شب شهادتسرمه
25مداحی حاج محمود کریمی شب قدرمداحی حاج محمود کریمی شب قدرسرمه
26مداحی حاج محمد رضا طاهری ویژه شهادت مولا علی (ع)مداحی حاج محمد رضا طاهری ویژه شهادت مولا علی (ع)سرمه
27کلیپ استوری ویژه شهادت امام علی (ع)کلیپ استوری ویژه شهادت امام علی (ع)سرمه
28کلیپ شهادت امام علی ویژه استوری و پستکلیپ شهادت امام علی ویژه استوری و پستسرمه
29روضه سوزناک برای شهادت امام علی (اگه دلت شکست منم دعا کن)روضه سوزناک برای شهادت امام علی (اگه دلت شکست منم دعا کن)سرمه
30مداحی غمگین برای شهادت امام علی (ع)مداحی غمگین برای شهادت امام علی (ع)سرمه
31امشب با این نوحه فقط علی رو صدا بزن (بنی فاطمه)امشب با این نوحه فقط علی رو صدا بزن (بنی فاطمه)سرمه
32استوری شهادت امام علی (ع)استوری شهادت امام علی (ع)سرمه
33کلیپ سوزناک شهادت حضرت علی (ع)کلیپ سوزناک شهادت حضرت علی (ع)سرمه
34استوری تسلیت شهادت امام علی (ع)استوری تسلیت شهادت امام علی (ع)سرمه
35کلیپ تسلیت شهادت امام علی (ع)کلیپ تسلیت شهادت امام علی (ع)سرمه
36استوری برای شب قدر و حضرت علی (15 ثانیه)استوری برای شب قدر و حضرت علی (15 ثانیه)سرمه
37کلیپ تسلیت شب قدر (دست به دامن علی شو)کلیپ تسلیت شب قدر (دست به دامن علی شو)سرمه
38کلیپ استوری برای تسلیت شهادت مولا علی (ع)کلیپ استوری برای تسلیت شهادت مولا علی (ع)سرمه
39کلیپ تسلیت شب ۲۱ رمضانکلیپ تسلیت شب ۲۱ رمضانسرمه
40کلیپ برای تسلیت شب 21 ماه رمضان (امشب از علی بخواه)کلیپ برای تسلیت شب 21 ماه رمضان (امشب از علی بخواه)سرمه
41کلیپ برای تسلیت شبهای قدر وشهادت امام علی (ع)کلیپ برای تسلیت شبهای قدر وشهادت امام علی (ع)سرمه
42کلیپ تسلیت برای شهادت حضرت علی (ع) (برای دل شکسته ها)کلیپ تسلیت برای شهادت حضرت علی (ع) (برای دل شکسته ها)سرمه
43کلیپ بسیار زیبا برای شهادت حضرت علی (ع)کلیپ بسیار زیبا برای شهادت حضرت علی (ع)سرمه
44کلیپ زیبا برای توسل به امام علی در شب قدرکلیپ زیبا برای توسل به امام علی در شب قدرسرمه
45استوری برای تسلیت شهادت مولا علی (ع)استوری برای تسلیت شهادت مولا علی (ع)سرمه
46کلیپ فوق العاده برای شب شهادت امام علی (ع)کلیپ فوق العاده برای شب شهادت امام علی (ع)سرمه