حواشی انتخابات 1400

حواشی انتخابات 1400

حواشی و نتایج انتخابات 1400

تعداد ویدئوها: ۱۶ | زمان ایجاد: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1ثبت نام غول چراغ جادو در انتخابات ؟!ثبت نام غول چراغ جادو در انتخابات ؟!انتخابات 1400
2ممنوعیت برگزاری کارناوال‌های انتخاباتیممنوعیت برگزاری کارناوال‌های انتخاباتیانتخابات 1400
3انتخابات 1400 / چرا دلیل عدم احراز صلاحیت‌ها گفته نمی‌شود؟انتخابات 1400 / چرا دلیل عدم احراز صلاحیت‌ها گفته نمی‌شود؟انتخابات 1400
4انتخابات 1400 / مراسم قرعه کشی برنامه های نامزدهای ریاست جمهوریانتخابات 1400 / مراسم قرعه کشی برنامه های نامزدهای ریاست جمهوریانتخابات 1400
5گفتگو با آیت الله سید محمد رضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبانگفتگو با آیت الله سید محمد رضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبانانتخابات 1400
6زمان پخش گفتگوی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم در شبکه خبرزمان پخش گفتگوی نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم در شبکه خبرانتخابات 1400
7زمان پخش برنامه‌های انتخاباتی نامزد‌ها در رسانه ملیزمان پخش برنامه‌های انتخاباتی نامزد‌ها در رسانه ملیانتخابات 1400
8مردم از رئیس‌جمهور آینده چه درخواستی دارند؟مردم از رئیس‌جمهور آینده چه درخواستی دارند؟انتخابات 1400
9انتخابات 1400 / خواسته‌های مردم از نامزد‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰انتخابات 1400 / خواسته‌های مردم از نامزد‌های ریاست جمهوری ۱۴۰۰انتخابات 1400
10حاشیه نخستین مناظره تلویزیونی نامزد‌های ریاست جمهوریحاشیه نخستین مناظره تلویزیونی نامزد‌های ریاست جمهوریانتخابات 1400
11اظهارات کاندیداها هنگام ورود به صداوسیما برای مناظره دوماظهارات کاندیداها هنگام ورود به صداوسیما برای مناظره دومانتخابات 1400
12انتخابات 1400 / حاشیه های ورود کاندیداهای ریاست جمهوریانتخابات 1400 / حاشیه های ورود کاندیداهای ریاست جمهوریانتخابات 1400
13واکنش کاندیداها به اظهارات یکدیگر و نکاتی از مناظرهواکنش کاندیداها به اظهارات یکدیگر و نکاتی از مناظرهانتخابات 1400
14انتخابات 1400 / حاشیه‌های مناظره دومانتخابات 1400 / حاشیه‌های مناظره دومانتخابات 1400
15از نظر مردم چه نکاتی باید در مناظره‌ها مطرح شود؟از نظر مردم چه نکاتی باید در مناظره‌ها مطرح شود؟انتخابات 1400
16اظهار نظر ‌خداداد عزیزی درمورد انتخاباتاظهار نظر ‌خداداد عزیزی درمورد انتخاباتانتخابات 1400