بازیکنان

بازیکنان

بازیکنان

تعداد ویدئوها: ۱۳ | زمان ایجاد: ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
1اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال / تغییرات غیرمنتظره ویلموتساسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال / تغییرات غیرمنتظره ویلموتستیم ملی فوتبال ایران
2ویدیو لحظاتی از تمرین امروز تیم ملی (15 مهر)ویدیو لحظاتی از تمرین امروز تیم ملی (15 مهر)تیم ملی فوتبال ایران
3صحبت های مهرداد محمدی در حاشیه تمرین امروز تیم ملیصحبت های مهرداد محمدی در حاشیه تمرین امروز تیم ملیتیم ملی فوتبال ایران
4صحبت های مهرداد و میلاد محمدی پس از بازی ایران و کامبوجصحبت های مهرداد و میلاد محمدی پس از بازی ایران و کامبوجتیم ملی فوتبال ایران
5صحبت های کریم انصاری فرد پس از پوکر مقابل کامبوجصحبت های کریم انصاری فرد پس از پوکر مقابل کامبوجتیم ملی فوتبال ایران
6مصاحبه علیرضا بیرانوند درباره حضور بانوان در آزادی و برتری مقابل کامبوجمصاحبه علیرضا بیرانوند درباره حضور بانوان در آزادی و برتری مقابل کامبوجتیم ملی فوتبال ایران
7مصاحبه کنعانی زادگان و ابراهیمی پس از برتری ایران مقابل کامبوجمصاحبه کنعانی زادگان و ابراهیمی پس از برتری ایران مقابل کامبوجتیم ملی فوتبال ایران
8مصاحبه محبی پس از دبل برای ایران در اولین بازی ملی مقابل کامبوجمصاحبه محبی پس از دبل برای ایران در اولین بازی ملی مقابل کامبوجتیم ملی فوتبال ایران
9لحظاتی از آخرین تمرین تیم ملی فوتبال پیش از سفر به بحرینلحظاتی از آخرین تمرین تیم ملی فوتبال پیش از سفر به بحرینتیم ملی فوتبال ایران
10حرکات عجیب حاج صفی پس از دریافت کارت زرد مقابل بحرین !حرکات عجیب حاج صفی پس از دریافت کارت زرد مقابل بحرین !تیم ملی فوتبال ایران
11چرا مهدی ترابی جایگزین حاج صفی در تیم ملی شد؟چرا مهدی ترابی جایگزین حاج صفی در تیم ملی شد؟تیم ملی فوتبال ایران
12مراحل آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با عراقمراحل آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با عراقتیم ملی فوتبال ایران
13فیلم اخرین تمرین تیم ملی ایران در اردن قبل از بازی با عراقفیلم اخرین تمرین تیم ملی ایران در اردن قبل از بازی با عراقتیم ملی فوتبال ایران