گل ها

گل ها

گل ها

تعداد ویدئوها: ۳۲ | زمان ایجاد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
1گل اول لیورپول به ساوتهمپتون (سوپرگل مانه)گل اول لیورپول به ساوتهمپتون (سوپرگل مانه)لیورپول
2گل دوم لیورپول به ساوتهمپتون (فیرمینو)گل دوم لیورپول به ساوتهمپتون (فیرمینو)لیورپول
3گل اول ساوتهمپتون به لیورپول (اینگز)گل اول ساوتهمپتون به لیورپول (اینگز)لیورپول
4گل اول لیورپول به آرسنال (ماتیپ)گل اول لیورپول به آرسنال (ماتیپ)لیورپول
5گل دوم لیورپول به آرسنال (محمد صلاح)گل دوم لیورپول به آرسنال (محمد صلاح)لیورپول
6گل سوم لیورپول به آرسنال (دبل محمد صلاح)گل سوم لیورپول به آرسنال (دبل محمد صلاح)لیورپول
7پاس گل دیدنی فیرمینو به محمد صلاح مقابل نیوکاسلپاس گل دیدنی فیرمینو به محمد صلاح مقابل نیوکاسللیورپول
8گل دیدنی نیوکاسل به لیورپول توسط ویلمزگل دیدنی نیوکاسل به لیورپول توسط ویلمزلیورپول
9گل دوم ناپولی به لیورپول (یورنته)گل دوم ناپولی به لیورپول (یورنته)لیورپول
10گل اول ناپولی به لیورپول (دریس مرتنز - پنالتی)گل اول ناپولی به لیورپول (دریس مرتنز - پنالتی)لیورپول
11گل اول لیورپول به چلسی (سوپرگل آرنولد)گل اول لیورپول به چلسی (سوپرگل آرنولد)لیورپول
12گل دوم لیورپول به چلسی (فیرمینو)گل دوم لیورپول به چلسی (فیرمینو)لیورپول
13گل چهارم لیورپول به سالزبورگ (محمد صلاح)گل چهارم لیورپول به سالزبورگ (محمد صلاح)لیورپول
14گل سوم سالزبورگ به لیورپول (هالند)گل سوم سالزبورگ به لیورپول (هالند)لیورپول
15گل دوم سالزبورگ به لیورپول (تاکومی مینامینو)گل دوم سالزبورگ به لیورپول (تاکومی مینامینو)لیورپول
16گل اول سالزبورگ به لیورپول (هانگ هی چان)گل اول سالزبورگ به لیورپول (هانگ هی چان)لیورپول
17گل سوم لیورپول به سالزبورگ (محمد صلاح)گل سوم لیورپول به سالزبورگ (محمد صلاح)لیورپول
18گل دوم لیورپول به سالزبورگ (اندرو رابرتسون)گل دوم لیورپول به سالزبورگ (اندرو رابرتسون)لیورپول
19گل اول لیورپول به سالزبورگ (سادیو مانه)گل اول لیورپول به سالزبورگ (سادیو مانه)لیورپول
20گل دوم لیورپول به لستر سیتی (گل دقیقه 95 میلنر)گل دوم لیورپول به لستر سیتی (گل دقیقه 95 میلنر)لیورپول
21گل اول لستر سیتی به لیورپول (جیمز مدیسون)گل اول لستر سیتی به لیورپول (جیمز مدیسون)لیورپول
22گل اول لیورپول به منچستریونایتد (آدام لالانا)گل اول لیورپول به منچستریونایتد (آدام لالانا)لیورپول
23گل اول منچستر یونایتد به لیورپول (رشفورد)گل اول منچستر یونایتد به لیورپول (رشفورد)لیورپول
24گل چهارم لیورپول به خنک (محمد صلاح)گل چهارم لیورپول به خنک (محمد صلاح)لیورپول
25گل پنجم لیورپول به آرسنال (اوریگی)گل پنجم لیورپول به آرسنال (اوریگی)لیورپول
26گل سوم لیورپول به آرسنال (الکس چمبرلین)گل سوم لیورپول به آرسنال (الکس چمبرلین)لیورپول
2750 گل محمد صلاح برای لیورپول در ورزشگاه آنفیلد50 گل محمد صلاح برای لیورپول در ورزشگاه آنفیلدلیورپول
28کلیپ گل دوم لیورپول به منچستر سیتی توسط محمد صلاحکلیپ گل دوم لیورپول به منچستر سیتی توسط محمد صلاحلیورپول
29فیلم گل اول لیورپول به واتفورد صلاحفیلم گل اول لیورپول به واتفورد صلاحلیورپول
30فیلم گل دوم لیورپول به منچستر یونایتد (محمد صلاح)فیلم گل دوم لیورپول به منچستر یونایتد (محمد صلاح)لیورپول
31گل اول لیورپول به وستهام (محمد صلاح)گل اول لیورپول به وستهام (محمد صلاح)لیورپول
32گل چهارم لیورپول به ساوتهمپتون (دبل محمد صلاح)گل چهارم لیورپول به ساوتهمپتون (دبل محمد صلاح)لیورپول