مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری

تعداد ویدئوها: ۲۰ | زمان ایجاد: ۲۵ دی ۱۳۹۸
1مقام معظم رهبری؛ دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدا و ایثارگران روحانی استان قممقام معظم رهبری؛ دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدا و ایثارگران روحانی استان قمبرش ها | boreshha.ir
2مقام معظم رهبری؛  دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربیمقام معظم رهبری؛ دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربیبرش ها | boreshha.ir
3مقام معظم رهبری؛  دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان کردستانمقام معظم رهبری؛ دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان کردستانبرش ها | boreshha.ir
5مقام معظم رهبری؛  دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان قزوینمقام معظم رهبری؛ دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان قزوینبرش ها | boreshha.ir
6مقام معظم رهبری؛دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی ۶۲۰۰ شهید استان مرکزیمقام معظم رهبری؛دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی ۶۲۰۰ شهید استان مرکزیبرش ها | boreshha.ir
7مقام معظم رهبری؛دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهارهزار شهید استان گلستانمقام معظم رهبری؛دیدار اعضای ستاد بزرگداشت چهارهزار شهید استان گلستانبرش ها | boreshha.ir
8مقام معظم رهبری؛ بیانات در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای نجف آبادمقام معظم رهبری؛ بیانات در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای نجف آبادبرش ها | boreshha.ir
9مقام معظم رهبری؛ دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای مازندرانمقام معظم رهبری؛ دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای مازندرانبرش ها | boreshha.ir
10مقام معظم رهبری؛ دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره‌ی ملی شهدای استان سیستان‌و‌بلوچستانمقام معظم رهبری؛ دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره‌ی ملی شهدای استان سیستان‌و‌بلوچستانبرش ها | boreshha.ir
11مقام معظم رهبری؛ دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهداى ورزش کشورمقام معظم رهبری؛ دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهداى ورزش کشوربرش ها | boreshha.ir
13مقام معظم رهبری؛  دیدار دست‌اندرکاران کنگره روحانی شهید صدوق گلپایگانی و ۳۷۲ شهید گلپایگانمقام معظم رهبری؛ دیدار دست‌اندرکاران کنگره روحانی شهید صدوق گلپایگانی و ۳۷۲ شهید گلپایگانبرش ها | boreshha.ir
14مقام معظم رهبری؛ دیدار اعضای ستاد مرکزی کنگره‌ی چهارده هزار شهید جامعه‌ی کارگری کشورمقام معظم رهبری؛ دیدار اعضای ستاد مرکزی کنگره‌ی چهارده هزار شهید جامعه‌ی کارگری کشوربرش ها | boreshha.ir
15مقام معظم رهبری؛  دیدار اعضای ستاد کنگره ملی ده هزار شهید اصناف و بازار کشورمقام معظم رهبری؛ دیدار اعضای ستاد کنگره ملی ده هزار شهید اصناف و بازار کشوربرش ها | boreshha.ir
16مقام معظم رهبری؛ نماهنگ منقلب‌کننده دل‌هامقام معظم رهبری؛ نماهنگ منقلب‌کننده دل‌هابرش ها | boreshha.ir
17مقام معظم رهبری؛  دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید استان هرمزگانمقام معظم رهبری؛ دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید استان هرمزگانبرش ها | boreshha.ir
19مقام معظم رهبری؛ دیدار اعضای ستاد کنگره‌ی گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان کردمقام معظم رهبری؛ دیدار اعضای ستاد کنگره‌ی گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان کردبرش ها | boreshha.ir
20فیلم کامل بیانات رهبر انقلاب | دیدار جمعی از خانواده‌های شهدافیلم کامل بیانات رهبر انقلاب | دیدار جمعی از خانواده‌های شهداkhamenei.ir