پیکی بلایندرز peaky blinders

پیکی بلایندرز peaky blinders

پیکی بلایندرز peaky blinders
درباره ی سریال Peaky Blinders :
نقابداران مینی سریالی درام و جنایی محصول شبکه بی بی سی کشور انگلستان است که پخشPeaky Blinders از سال ۲۰۱۳ آغاز شده‌است. تهیه کنندگی و نویسندگی این سریال بر عهده «استیون نایت» بوده‌ و بازیگرانی چون «کیلین مورفی»، «پل اندرسون»، «هلن مک‌کروری»، «سوفی راندل»، «ند دنهی»، «جو کول»، «ایان پک»، «فین کول» و «آنابل والیس» در Peaky Blinders به ایفای نقش پرداخته‌اند. این سریال مورد توجه بسیاری از منتقدین قرار گرفت و جوایز متعددی دریافت کرد.

تعداد ویدئوها: ۳۰ | زمان ایجاد: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
1دانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
2دانلود پیکی بلایندرز قسمت 2 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 2 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
3دانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
4دانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
5دانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
6دانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 5 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
7دانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
8دانلود پیکی بلایندرز قسمت 2 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 2 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
9دانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
10دانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
11دانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
12دانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 4 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
13دانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
14دانلود پیکی بلایندرز قسمت 2 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 2 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
15دانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
16دانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
17دانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
18دانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 3 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
19دانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
20دانلود پیکی بلایندرز قسمت 2  فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 2 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
21دانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
22دانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
23دانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
24دانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 2 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
25دانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 1 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
26دانلود پیکی بلایندرز قسمت 2 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 2 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
27دانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 3 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
28دانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 4 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
29دانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 5 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده
30دانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود پیکی بلایندرز قسمت 6 فصل 1 زیر نویس فارسی چسبیده peaky blindersدانلود فیلم زیرنویس چسبیده