گل ها

گل ها

گل ها

تعداد ویدئوها: ۵۰ | زمان ایجاد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
1گل دوم رئال مادرید به سلتاویگو (سوپرگل کروس)گل دوم رئال مادرید به سلتاویگو (سوپرگل کروس)رئال مادرید
2گل سوم رئال مادرید به سلتاویگو (واسکوئز)گل سوم رئال مادرید به سلتاویگو (واسکوئز)رئال مادرید
3گل اول رئال مادرید به سلتاویگو (بنزما)گل اول رئال مادرید به سلتاویگو (بنزما)رئال مادرید
4بنزما متخصص در زدن اولین گل لالیگا برای رئال مادریدبنزما متخصص در زدن اولین گل لالیگا برای رئال مادریدرئال مادرید
5گل اول رئال مادرید به وایادولید (بنزما)گل اول رئال مادرید به وایادولید (بنزما)رئال مادرید
6گل اول وایادولید به رئال مادرید (گل لایی ناوارو)گل اول وایادولید به رئال مادرید (گل لایی ناوارو)رئال مادرید
7گلهای گرت بیل مقابل ویارئالگلهای گرت بیل مقابل ویارئالرئال مادرید
8پاس گل های کارواخال برای گرت بیلپاس گل های کارواخال برای گرت بیلرئال مادرید
9گل های دیوانه وار رئال مادرید با سرمربیگری زیدانگل های دیوانه وار رئال مادرید با سرمربیگری زیدانرئال مادرید
10گل دوم لوانته به رئال مادرید (ملرو)گل دوم لوانته به رئال مادرید (ملرو)رئال مادرید
11گل اول لوانته به رئال مادرید (مایورال)گل اول لوانته به رئال مادرید (مایورال)رئال مادرید
12گل سوم رئال مادرید به لوانته (کاسمیرو)گل سوم رئال مادرید به لوانته (کاسمیرو)رئال مادرید
13گل دوم رئال مادرید به لوانته (دبل بنزما)گل دوم رئال مادرید به لوانته (دبل بنزما)رئال مادرید
14گل اول رئال مادرید به لوانته (بنزما)گل اول رئال مادرید به لوانته (بنزما)رئال مادرید
15گل سوم پاری سن ژرمن به رئال مادرید (توماس مونیر)گل سوم پاری سن ژرمن به رئال مادرید (توماس مونیر)رئال مادرید
16گل دوم پاری سن ژرمن به رئال مادرید( دی ماریا)گل دوم پاری سن ژرمن به رئال مادرید( دی ماریا)رئال مادرید
17گل اول پاری سن ژرمن به رئال مادرید ( دی ماریا)گل اول پاری سن ژرمن به رئال مادرید ( دی ماریا)رئال مادرید
18گل اول رئال مادرید به سویا (بنزما)گل اول رئال مادرید به سویا (بنزما)رئال مادرید
19گل دوم رئال مادرید به کلوب بروژ (کاسمیرو)گل دوم رئال مادرید به کلوب بروژ (کاسمیرو)رئال مادرید
20گل اول رئال مادرید به کلوب بروژ (راموس)گل اول رئال مادرید به کلوب بروژ (راموس)رئال مادرید
21گل دوم کلوب بروژ به رئال مادرید (دبل امانوئل)گل دوم کلوب بروژ به رئال مادرید (دبل امانوئل)رئال مادرید
22گل چهارم رئال مادرید به گرانادا (جیمز رودریگز)گل چهارم رئال مادرید به گرانادا (جیمز رودریگز)رئال مادرید
23گل دوم گرانادا به رئال مادرید (دومینگوس)گل دوم گرانادا به رئال مادرید (دومینگوس)رئال مادرید
24گل اول گرانادا به رئال مادرید (ماچیس)گل اول گرانادا به رئال مادرید (ماچیس)رئال مادرید
25گل سوم رئال مادرید به گرانادا (سوپرگل مودریچ)گل سوم رئال مادرید به گرانادا (سوپرگل مودریچ)رئال مادرید
26گل دوم رئال مادرید به گرانادا (ادن هازارد)گل دوم رئال مادرید به گرانادا (ادن هازارد)رئال مادرید
27اولین گل ستارگان تاریخ رئال مادریداولین گل ستارگان تاریخ رئال مادریدرئال مادرید
28گل اول مایورکا به رئال مادرید (جونیور)گل اول مایورکا به رئال مادرید (جونیور)رئال مادرید
29گل اول رئال مادرید به گالاتاسرای (کروس)گل اول رئال مادرید به گالاتاسرای (کروس)رئال مادرید
30گل پنجم رئال مادرید به لگانس (لوکا یوویچ)گل پنجم رئال مادرید به لگانس (لوکا یوویچ)رئال مادرید
31گل چهارم رئال مادرید به لگانس (بنزما)گل چهارم رئال مادرید به لگانس (بنزما)رئال مادرید
32گل دوم رئال مادرید به لگانس (تونی کروس)گل دوم رئال مادرید به لگانس (تونی کروس)رئال مادرید
33گل چهارم رئال مادرید به ایبار (والورده)گل چهارم رئال مادرید به ایبار (والورده)رئال مادرید
34فیلم گل سوم رئال مادرید به رئال سوسیداد توسط لوکا مودریچفیلم گل سوم رئال مادرید به رئال سوسیداد توسط لوکا مودریچرئال مادرید
355 گل برتر رئال مادرید در ماه نوامبر 20195 گل برتر رئال مادرید در ماه نوامبر 2019رئال مادرید
36گل اول رئال مادرید به والنسیا (گل دقیقه 95 بنزما)گل اول رئال مادرید به والنسیا (گل دقیقه 95 بنزما)رئال مادرید
37خوشحالی گل عجیب والورده هافبک رئال مادرید پس از گل تساوی مقابل والنسیاخوشحالی گل عجیب والورده هافبک رئال مادرید پس از گل تساوی مقابل والنسیارئال مادرید
38فیلم گل آفساید گرت بیل مقابل بارسلونا در ال کلاسیکو دیشبفیلم گل آفساید گرت بیل مقابل بارسلونا در ال کلاسیکو دیشبرئال مادرید
39بهریتن گل های رئال مادرید در یک دهه اخیربهریتن گل های رئال مادرید در یک دهه اخیررئال مادرید
40مجموعه ای از گل های دیوانه وار رئال مادریدمجموعه ای از گل های دیوانه وار رئال مادریدرئال مادرید
41اشتباه باورنکردنی والورده بازیکن رئال مادرید مقابل اتلتیکو مادریداشتباه باورنکردنی والورده بازیکن رئال مادرید مقابل اتلتیکو مادریدرئال مادرید
42گل های دیوانه وار رئال مادرید تحت هدایت زیدانگل های دیوانه وار رئال مادرید تحت هدایت زیدانرئال مادرید
43فیلم گل دوم رئال مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)فیلم گل دوم رئال مادرید به سویا (دبل کاسمیرو)رئال مادرید
44کلیپی از گل ها و ضد حمله های دیدنی رئال مادریدکلیپی از گل ها و ضد حمله های دیدنی رئال مادریدرئال مادرید
45گل اول رئال مادرید به زاراگوزا (رافائل واران)گل اول رئال مادرید به زاراگوزا (رافائل واران)رئال مادرید
46فیلم گل اول رئال مادرید به اتلتیکو مادرید (کریم بنزما)فیلم گل اول رئال مادرید به اتلتیکو مادرید (کریم بنزما)رئال مادرید
47گل اول لوانته به رئال مادرید (سوپرگل مورالس)گل اول لوانته به رئال مادرید (سوپرگل مورالس)رئال مادرید
485گل برتر کریم بنزما در ال کلاسیکو5گل برتر کریم بنزما در ال کلاسیکورئال مادرید
49گل اول رئال مادرید به بارسلونا (وینیسیوس)گل اول رئال مادرید به بارسلونا (وینیسیوس)رئال مادرید
50گل دوم رئال مادرید به بارسلونا (ماریانو)گل دوم رئال مادرید به بارسلونا (ماریانو)رئال مادرید