اجتماعی

اجتماعی

تعداد ویدئوها: ۳۱۷ | زمان ایجاد: ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
1عاشقی در دوران کروناعاشقی در دوران کرونانسیم سلامت
2تا کرونا هست چطور بریم سوپر مارکت؟تا کرونا هست چطور بریم سوپر مارکت؟نسیم سلامت
4نوجوان ها و کرونانوجوان ها و کرونانسیم سلامت
5در خانه بمانیمدر خانه بمانیمنسیم سلامت
6امسال بهار تو خونه‌هاستامسال بهار تو خونه‌هاستنسیم سلامت
7موشن درخانه می مانیمموشن درخانه می مانیمنسیم سلامت
8امسال بهار تو خونه‌هاستامسال بهار تو خونه‌هاستنسیم سلامت
9موشن امسال بهار تو خونه‌هاموشن امسال بهار تو خونه‌هانسیم سلامت
10موشن گرافیک | چرا در خانه بمانیم؟موشن گرافیک | چرا در خانه بمانیم؟نسیم سلامت
11راه‌های سادۀ مقابله با کروناراه‌های سادۀ مقابله با کرونانسیم سلامت
12فاصله‌گذاری اجتماعی و اپلیکیشن‌های کاربردی آنفاصله‌گذاری اجتماعی و اپلیکیشن‌های کاربردی آننسیم سلامت
13اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در اصفهان و اراکاجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در اصفهان و اراکنسیم سلامت
14سهم خانواده‌ها در مهار کروناسهم خانواده‌ها در مهار کرونانسیم سلامت
15سهم نانوایان در مهار کروناسهم نانوایان در مهار کرونانسیم سلامت
16اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در اصفهان و اراکاجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در اصفهان و اراکنسیم سلامت
17رسانه‌ها عامل آگاهی‌بخشی و حفظ امید مردم در چینرسانه‌ها عامل آگاهی‌بخشی و حفظ امید مردم در چیننسیم سلامت
18چگونه با کرونا مقابله کنیمچگونه با کرونا مقابله کنیمنسیم سلامت
19نکاتی ساده برای جلوگیری از ابتلا به کرونانکاتی ساده برای جلوگیری از ابتلا به کرونانسیم سلامت
20آیا بهتر است شهرهای آلوده کرونا قرنطینه شوند؟آیا بهتر است شهرهای آلوده کرونا قرنطینه شوند؟نسیم سلامت
21اوضاع کسب و کار و ادارات در چین چگونه است ؟اوضاع کسب و کار و ادارات در چین چگونه است ؟نسیم سلامت
22چند نکته غیر بهداشتی درمورد کرونا !چند نکته غیر بهداشتی درمورد کرونا !نسیم سلامت
23راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در متروراه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در مترونسیم سلامت
24این هشدار را جدی بگیرید ...این هشدار را جدی بگیرید ...نسیم سلامت
25چطور خرید کنیم که کرونا نگیریرم ؟ - کرونا رو جدی بگیریدچطور خرید کنیم که کرونا نگیریرم ؟ - کرونا رو جدی بگیریدنسیم سلامت
26سهم من در مهار کروناسهم من در مهار کرونانسیم سلامت
27نوروز در بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی اهواز و جاده‌های خوزستاننوروز در بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی اهواز و جاده‌های خوزستاننسیم سلامت
28خانه‌نشینی برخی مردم نیشابور در پی شیوع کروناخانه‌نشینی برخی مردم نیشابور در پی شیوع کرونانسیم سلامت
29در صورت داشتن علائم سرماخوردگی و تب چه کنیم؟در صورت داشتن علائم سرماخوردگی و تب چه کنیم؟نسیم سلامت
30انیمیشن نحوه‌ی انتقال کروناویروسانیمیشن نحوه‌ی انتقال کروناویروسنسیم سلامت
31روش صحیح بازگشتن از خریدروش صحیح بازگشتن از خریدنسیم سلامت
32سهم من در مهارکروناسهم من در مهارکرونانسیم سلامت
33کمپینی برای دو هفته ماندن در خانهکمپینی برای دو هفته ماندن در خانهنسیم سلامت
34سهم ما از مقابله با کرونا چیست؟سهم ما از مقابله با کرونا چیست؟نسیم سلامت
35بغض، گریه و درخواست پرستار بخش کرونا از مردمبغض، گریه و درخواست پرستار بخش کرونا از مردمنسیم سلامت
36چطوری مامان باباها رو راضی کنیم خونه بمونن؟چطوری مامان باباها رو راضی کنیم خونه بمونن؟نسیم سلامت
37چگونه در اتومبیل شخصی از کرونا در امان بمانیم؟چگونه در اتومبیل شخصی از کرونا در امان بمانیم؟نسیم سلامت
38با ماندن در خانه زمان را بخرید و شاخص مبتلایان را کاهش دهیدبا ماندن در خانه زمان را بخرید و شاخص مبتلایان را کاهش دهیدنسیم سلامت
39این روزها باید پدر و مادر برای بچه ها برنامه ریزی کننداین روزها باید پدر و مادر برای بچه ها برنامه ریزی کنندنسیم سلامت
40زیارت در موقع بیماری واگیردار ؟!زیارت در موقع بیماری واگیردار ؟!نسیم سلامت
41آموزشهای کرونایی رفتن به آرایشگاه در روزهای کروناییآموزشهای کرونایی رفتن به آرایشگاه در روزهای کرونایینسیم سلامت
42در شرایط کنونی(کرونایی) چگونه صله رحم انجام بدیمدر شرایط کنونی(کرونایی) چگونه صله رحم انجام بدیمنسیم سلامت
43آموزشهای کرونایی در وسایل حمل و نقل عمومیآموزشهای کرونایی در وسایل حمل و نقل عمومینسیم سلامت
44آموزشهای کرونایی مخصوص رانندگان تاکسیآموزشهای کرونایی مخصوص رانندگان تاکسینسیم سلامت
45آموزشهای کرونایی در اداره هاآموزشهای کرونایی در اداره هانسیم سلامت
46رعایت نکردن و ریختن ماسک و دستکش در فضای عمومیرعایت نکردن و ریختن ماسک و دستکش در فضای عمومینسیم سلامت
47چگونه در سفر از نقاط آلوده به کرونا در امان بمانیمچگونه در سفر از نقاط آلوده به کرونا در امان بمانیمنسیم سلامت
48مراکز تفریحی و مسافرتمراکز تفریحی و مسافرتنسیم سلامت
49وسایل حمل نقل عمومی و کروناوسایل حمل نقل عمومی و کرونانسیم سلامت
50دست دادن و کرونادست دادن و کرونانسیم سلامت
51در خانه بمانیم | قسمت اولدر خانه بمانیم | قسمت اولنسیم سلامت
52در صورت داشتن علائم سرماخوردگی چه کنیم ؟در صورت داشتن علائم سرماخوردگی چه کنیم ؟نسیم سلامت
53پیشگیری از کرونا ، در خانه بمانیمپیشگیری از کرونا ، در خانه بمانیمنسیم سلامت
54سهم من در مهار بحران کرونا چیست؟-۲سهم من در مهار بحران کرونا چیست؟-۲نسیم سلامت
55در خانه بمانیمدر خانه بمانیمنسیم سلامت
56خاطرات قرنطینه: روایت تکان دهنده یک خبرنگار از قرنطینه در چینخاطرات قرنطینه: روایت تکان دهنده یک خبرنگار از قرنطینه در چیننسیم سلامت
57قرنطینه از کجا مد شد؟قرنطینه از کجا مد شد؟نسیم سلامت
58لطفا کرونا رو جدی بگیرید🙏لطفا کرونا رو جدی بگیرید🙏نسیم سلامت
59یه نفر آلوده به کرونا ...یه نفر آلوده به کرونا ...نسیم سلامت
60اگر باعث مرگ پدر و مادرت بشی خودت را میبخشی؟اگر باعث مرگ پدر و مادرت بشی خودت را میبخشی؟نسیم سلامت
61فامیل های درجه یک... قاتلان درجه یک...فامیل های درجه یک... قاتلان درجه یک...نسیم سلامت
62آموزش هایی در مورد کرونا (5)آموزش هایی در مورد کرونا (5)نسیم سلامت
63آموزش هایی در مورد کرونا (4)آموزش هایی در مورد کرونا (4)نسیم سلامت
64تب کرونا لرز رسانهتب کرونا لرز رسانهنسیم سلامت
65مهمان ناخوانده شب عید (ویروس کرونا)مهمان ناخوانده شب عید (ویروس کرونا)نسیم سلامت
66راه‌های پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در متروراه‌های پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس در مترونسیم سلامت
67تمهیدات مراقبتی هنگام مراجعه به بانک‌ها در مقابل کروناتمهیدات مراقبتی هنگام مراجعه به بانک‌ها در مقابل کرونانسیم سلامت
68آموزش هایی در مورد کرونا (1)آموزش هایی در مورد کرونا (1)نسیم سلامت
69دورکاری در منزل چیست ؟ 5 نکته برای بهره وری بیشتردورکاری در منزل چیست ؟ 5 نکته برای بهره وری بیشترنسیم سلامت
70صحبت های پاکبانان شهرداری در مورد کروناصحبت های پاکبانان شهرداری در مورد کرونانسیم سلامت
71اقدامات لازم تا رسیدن به بیمارستاناقدامات لازم تا رسیدن به بیمارستاننسیم سلامت
72روش خرید از فروشگاه در ایام شیوع ویروس کروناروش خرید از فروشگاه در ایام شیوع ویروس کرونانسیم سلامت
73نحوه سوخت گیری خودرو در زمان شیوع ویروی کرونانحوه سوخت گیری خودرو در زمان شیوع ویروی کرونانسیم سلامت
74ملاحظات فعالیت ورزشی در زمان کروناملاحظات فعالیت ورزشی در زمان کرونانسیم سلامت
75سوگواری در ایام قرنطینهسوگواری در ایام قرنطینهنسیم سلامت
76فاصله ایمن در مواجهه با کرونافاصله ایمن در مواجهه با کرونانسیم سلامت
77کرونا را شکست خواهیم دادکرونا را شکست خواهیم دادنسیم سلامت
78فرآیند سوگ برای قربانیان کرونافرآیند سوگ برای قربانیان کرونانسیم سلامت
79انگ‌ اجتماعی کروناانگ‌ اجتماعی کرونانسیم سلامت
80قطع زنجیره انتقال کروناقطع زنجیره انتقال کرونانسیم سلامت
81معرفی ماسکهای فیلتردارمعرفی ماسکهای فیلتردارنسیم سلامت
82مقابله با کرونا در تاکسیمقابله با کرونا در تاکسینسیم سلامت
83ویروس کرونا و سرفه کردن در خودروویروس کرونا و سرفه کردن در خودرونسیم سلامت
84تمهیدات مراقبتی مشتریان بانک ها به منظور مقابله با ویروس کروناتمهیدات مراقبتی مشتریان بانک ها به منظور مقابله با ویروس کرونانسیم سلامت
85در بانک‌ها برای مقابله با ویروس کرونا چه باید بکنیم؟در بانک‌ها برای مقابله با ویروس کرونا چه باید بکنیم؟نسیم سلامت
86کرونا با هشتگ شکست نمیخورهکرونا با هشتگ شکست نمیخورهنسیم سلامت
87دخانیات و کرونادخانیات و کرونانسیم سلامت
88خارج نشدن از خانه چه تاثیری در کنترل شیوع کرونا دارد؟خارج نشدن از خانه چه تاثیری در کنترل شیوع کرونا دارد؟نسیم سلامت
89اگه با مامان بابا تو قرنطینه ای اینو نشونشون بدهاگه با مامان بابا تو قرنطینه ای اینو نشونشون بدهنسیم سلامت
909 قانون محل کار برای پیشگیری از کرونا9 قانون محل کار برای پیشگیری از کرونانسیم سلامت
917 قانون خروج از منزل در زمان شیوع کرونا7 قانون خروج از منزل در زمان شیوع کرونانسیم سلامت
92قرطنیه چقدر می تواند در کنترل کرونا موفق باشد؟قرطنیه چقدر می تواند در کنترل کرونا موفق باشد؟نسیم سلامت
93موشن گرافیک | چرا در خانه بمانیم؟موشن گرافیک | چرا در خانه بمانیم؟نسیم سلامت
95انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم 5انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم 5نسیم سلامت
97انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم 7انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم 7نسیم سلامت
98موشن گرافیک کرونا‌ و‌ الگوی‌حکمرانیموشن گرافیک کرونا‌ و‌ الگوی‌حکمرانینسیم سلامت
99انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم 8انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم 8نسیم سلامت
100نماهنگ ما هنوز ادامه داریمنماهنگ ما هنوز ادامه داریمنسیم سلامت
101آموزش ساخت دستکشآموزش ساخت دستکشنسیم سلامت
102حفاظت از ماسکحفاظت از ماسکنسیم سلامت
103آموزش ساخت مواد ضدعفونی در منزلآموزش ساخت مواد ضدعفونی در منزلنسیم سلامت
104قرطنیه چقدر می تواند در کنترل کرونا موفق باشد؟قرطنیه چقدر می تواند در کنترل کرونا موفق باشد؟نسیم سلامت
105کوبا چگونه پدیده جنگ با کرونا شدکوبا چگونه پدیده جنگ با کرونا شدنسیم سلامت
106انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم 9انیمیشن برای اینکه کرونا نگیریم 9نسیم سلامت
107قرنطینه پلاس و معرفی کتابقرنطینه پلاس و معرفی کتابنسیم سلامت
108قرنطینه پلاس و معرفی یک بازی جذابقرنطینه پلاس و معرفی یک بازی جذابنسیم سلامت
109وسایل حفاظت فردی در دوره کروناوسایل حفاظت فردی در دوره کرونانسیم سلامت
110اضطراب ناشی از کرونااضطراب ناشی از کرونانسیم سلامت
111کرونا رو شکست میدهیم.کرونا رو شکست میدهیم.نسیم سلامت
112چگونه از کرونا نترسیمچگونه از کرونا نترسیمنسیم سلامت
1139 قانون حمل و نقل عمومی در دوران کرونا9 قانون حمل و نقل عمومی در دوران کرونانسیم سلامت
114شرایط قرنطینه فرد مبتلا به کرونا در منزلشرایط قرنطینه فرد مبتلا به کرونا در منزلنسیم سلامت
116پیشنهاد موسیقی برای روزهای قرنطینهپیشنهاد موسیقی برای روزهای قرنطینهنسیم سلامت
117اصول فاصله گذاری اجتماعی در آرایشگاه هااصول فاصله گذاری اجتماعی در آرایشگاه هانسیم سلامت
118یک پیشنهاد جذاب برای سفریک پیشنهاد جذاب برای سفرنسیم سلامت
119کرونا و استعمال دخانیاتکرونا و استعمال دخانیاتنسیم سلامت
120آغاز جریمه خودروهای بدون معاینه فنیآغاز جریمه خودروهای بدون معاینه فنیخبر خودرو
121خود مراقبتی اجتماعی در مدیریت بیماری کروناخود مراقبتی اجتماعی در مدیریت بیماری کرونانسیم سلامت
122یک پیشنهاد جذاب برای سفریک پیشنهاد جذاب برای سفرنسیم سلامت
123ترفندهایی برای رهایی ماشین از شر کروناترفندهایی برای رهایی ماشین از شر کرونانسیم سلامت
124هشدار جدی حریرچی درباره اوج‌گیری مجدد کروناهشدار جدی حریرچی درباره اوج‌گیری مجدد کرونانسیم سلامت
125افزوده‌شدن گرد و غبار به قرنطینه و وضعیت قرمز کرونا در آبادانافزوده‌شدن گرد و غبار به قرنطینه و وضعیت قرمز کرونا در آباداننسیم سلامت
126کشف آبلیموی شیمیایی و غیربهداشتی در اسلامشهرکشف آبلیموی شیمیایی و غیربهداشتی در اسلامشهرنسیم سلامت
127نخستین صحبت‌های محمود شهریاری پس از ابتلا به کرونانخستین صحبت‌های محمود شهریاری پس از ابتلا به کرونانسیم سلامت
128مراسم شبهای قدر با رعایت اصول بهداشتیمراسم شبهای قدر با رعایت اصول بهداشتینسیم سلامت
129قرنطینه مجدد آبادان و ۸ شهر دیگر برای پیک دوم کرونا و توضیحات استاندار خوزستانقرنطینه مجدد آبادان و ۸ شهر دیگر برای پیک دوم کرونا و توضیحات استاندار خوزستاننسیم سلامت
130ادبیات نامناسب یک جوان به احتکارکنندگان ماسک روی آنتن زندهادبیات نامناسب یک جوان به احتکارکنندگان ماسک روی آنتن زندهنسیم سلامت
131وضعیت خوزستان قرمز، وضع تهران نامطلوب استوضعیت خوزستان قرمز، وضع تهران نامطلوب استنسیم سلامت
132مساجد و اماکن مذهبی پس از ماه رمضان باز می‌شوندمساجد و اماکن مذهبی پس از ماه رمضان باز می‌شوندنسیم سلامت
133رهبر معظم انقلاب: ملت ایران در آزمون کرونا افتخار آفریدرهبر معظم انقلاب: ملت ایران در آزمون کرونا افتخار آفریدنسیم سلامت
134شیراز هم‌چنان در محاصره‌ی کروناشیراز هم‌چنان در محاصره‌ی کرونانسیم سلامت
135رعایت این نکات در آرایشگاه ها ضروری استرعایت این نکات در آرایشگاه ها ضروری استنسیم سلامت
136مردم تهران کرونا را جدی نمی‌گیرندمردم تهران کرونا را جدی نمی‌گیرندنسیم سلامت
137اختراع دانش‌آموز کنیایی برای مقابله با کرونااختراع دانش‌آموز کنیایی برای مقابله با کرونانسیم سلامت
138بالاترین فشار خون دنیا از آن غلامرضا صنعتگربالاترین فشار خون دنیا از آن غلامرضا صنعتگرنسیم سلامت
139تفاوت میان صابون جامد و مایع در از بین بردن ویروس کروناتفاوت میان صابون جامد و مایع در از بین بردن ویروس کرونانسیم سلامت
140حضور مردم در مراسم شب‌های قدر و توصیه های بهداشتی وزیر بهداشتحضور مردم در مراسم شب‌های قدر و توصیه های بهداشتی وزیر بهداشتنسیم سلامت
141اخبار خوب کرونایی از زبان معاون برنامه‌ریزی ستاد کرونااخبار خوب کرونایی از زبان معاون برنامه‌ریزی ستاد کرونانسیم سلامت
142تولید ماسک در هنرستانتولید ماسک در هنرستاننسیم سلامت
143گفت‌وگو با پرویز امینی در مورد فرضیه‌های پساکرونا -۱گفت‌وگو با پرویز امینی در مورد فرضیه‌های پساکرونا -۱نسیم سلامت
144-۲نسیم سلامت
145گفت‌وگو با پرویز امینی در مورد فرضیه‌های پساکرونا -۴گفت‌وگو با پرویز امینی در مورد فرضیه‌های پساکرونا -۴نسیم سلامت
146گفت‌وگو با پرویز امینی در مورد فرضیه‌های پساکرونا -۳گفت‌وگو با پرویز امینی در مورد فرضیه‌های پساکرونا -۳نسیم سلامت
149نوه ی پدر بزرگ مبتلا به کرونا به پرستاران بخش کرونا هدیه‌ی ویژه‌ای دادنوه ی پدر بزرگ مبتلا به کرونا به پرستاران بخش کرونا هدیه‌ی ویژه‌ای دادنسیم سلامت
150شب قدر با ماسک ، تب سنج ، دستکش و فاصله گذاری اجتماعیشب قدر با ماسک ، تب سنج ، دستکش و فاصله گذاری اجتماعینسیم سلامت
151شدت پیک دوم کرونا نسبت به پیک دومشدت پیک دوم کرونا نسبت به پیک دومنسیم سلامت
152تولید مواد ضدعفونی‌کننده و افزایش قیمتتولید مواد ضدعفونی‌کننده و افزایش قیمتنسیم سلامت
153نوزدهم رمضان و شب قدر در تهراننوزدهم رمضان و شب قدر در تهراناخبار روز
154نخستین شب قدر امسال و حال و هوای بهداشتی مساجد تهراننخستین شب قدر امسال و حال و هوای بهداشتی مساجد تهراننسیم سلامت
155مسافری از وضعیت امروز فرودگاه امام(ره) در شرایط کرونا فیلم گرفته استمسافری از وضعیت امروز فرودگاه امام(ره) در شرایط کرونا فیلم گرفته استنسیم سلامت
156گفت‌وگوی شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» با شهردار تهران درباره‌ی وضعیت کروناگفت‌وگوی شبکه تلویزیونی «فرانس ۲۴» با شهردار تهران درباره‌ی وضعیت کرونانسیم سلامت
157پروتکل‌های تازه برای انجام فعالیت‌های ورزشی از زبان وزیر بهداشتپروتکل‌های تازه برای انجام فعالیت‌های ورزشی از زبان وزیر بهداشتنسیم سلامت
158پهپادی که مو کوتاه می کند!پهپادی که مو کوتاه می کند!نسیم سلامت
159بلای کرونا این‌گونه به جان انسان افتادبلای کرونا این‌گونه به جان انسان افتادنسیم سلامت
160فتح قله‌ی اورست با وجود بیماری ام اسفتح قله‌ی اورست با وجود بیماری ام اسنسیم سلامت
161با شیوع کرونا مردم مرغ نخوردندبا شیوع کرونا مردم مرغ نخوردندنسیم سلامت
162کرونا بر سر فرودگاه بین المللی دوحه قطر چه آوردکرونا بر سر فرودگاه بین المللی دوحه قطر چه آوردنسیم سلامت
163وضعیت‌های سفید، زرد و قرمز در خانه سالمندانوضعیت‌های سفید، زرد و قرمز در خانه سالمنداننسیم سلامت
164بهشت زهرا (س) باز شدبهشت زهرا (س) باز شدنسیم سلامت
165شیوع کرونا با استفاده از کولر در فصل گرماشیوع کرونا با استفاده از کولر در فصل گرمانسیم سلامت
166چتر کرونا برروی خوزستانچتر کرونا برروی خوزستاننسیم سلامت
167وحشت از احتمال کرونای برنامه تلویزیون و انتقال فرد مشکوک با اورژانس به بیمارستان!وحشت از احتمال کرونای برنامه تلویزیون و انتقال فرد مشکوک با اورژانس به بیمارستان!نسیم سلامت
169بررسی «روز قدس»، «حرم‌ها» و «کنکور» در کمیته امنیتی ستاد کرونابررسی «روز قدس»، «حرم‌ها» و «کنکور» در کمیته امنیتی ستاد کرونانسیم سلامت
170ترامپ: خیلی از آمریکایی‌ها خبر ندارند که کرونا دارند!ترامپ: خیلی از آمریکایی‌ها خبر ندارند که کرونا دارند!نسیم سلامت
171توصیه برای عید فطرتوصیه برای عید فطرنسیم سلامت
172راز پیروزی جهان بر کرونا همدلیستراز پیروزی جهان بر کرونا همدلیستنسیم سلامت
173رعایت نکات کرونایی در هواپیمارعایت نکات کرونایی در هواپیمانسیم سلامت
174اجرای فاصله‌گذاری اجتماعی در ایستگاه‌های قطار فرانسهاجرای فاصله‌گذاری اجتماعی در ایستگاه‌های قطار فرانسهنسیم سلامت
175چگونگی فعالیت مدارس کشور بعد از تعطیلات کروناییچگونگی فعالیت مدارس کشور بعد از تعطیلات کروناییدغدغه های اجتماعی
176پایان قرنطینه جهانیپایان قرنطینه جهانینسیم سلامت
177رویای سفر پس از کرونارویای سفر پس از کرونانسیم سلامت
178سمت‌وسوی ویروس کرونا کجاست؟سمت‌وسوی ویروس کرونا کجاست؟نسیم سلامت
179ساخت دستمال مرطوب خانگیساخت دستمال مرطوب خانگینسیم سلامت
180سخنگوی دولت از نزدیک شدن به فاز مهار کرونا خبر دادسخنگوی دولت از نزدیک شدن به فاز مهار کرونا خبر دادنسیم سلامت
181دلایل طغیان کرونا از زبان استاندار خوزستاندلایل طغیان کرونا از زبان استاندار خوزستاننسیم سلامت
182ماهانه ۱۵۰ تن محلول ضدعفونی کننده در یک واحد تولید می‌شودماهانه ۱۵۰ تن محلول ضدعفونی کننده در یک واحد تولید می‌شودنسیم سلامت
183دیپلماسی ونقش آن در سلامت و مواجهه با شیوع کرونا در ایراندیپلماسی ونقش آن در سلامت و مواجهه با شیوع کرونا در ایراننسیم سلامت
184متروی تهران و امکان شیوع کرونا در آنمتروی تهران و امکان شیوع کرونا در آننسیم سلامت
185نجات یک بیمار در حال مرگ به کمک چاله‌های خیابان!نجات یک بیمار در حال مرگ به کمک چاله‌های خیابان!نسیم سلامت
186خواسته‌ی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران از مردم برای تعطیلات پیش روخواسته‌ی فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران از مردم برای تعطیلات پیش رونسیم سلامت
187نکات مهم کرونایی وزیر آموزش پرورش درباره شرط تعطیلی دوباره مدارس و شهریه‌هانکات مهم کرونایی وزیر آموزش پرورش درباره شرط تعطیلی دوباره مدارس و شهریه‌هادغدغه های اجتماعی
188پیرشدن جمعیت ایرانپیرشدن جمعیت ایراننسیم سلامت
189وضعیت کرونا در استان فارس و تست رانندگان در شیرازوضعیت کرونا در استان فارس و تست رانندگان در شیرازنسیم سلامت
190عملکرد ضعیف انگلیس در مقابله با کروناعملکرد ضعیف انگلیس در مقابله با کرونانسیم سلامت
191مادربزرگ با کرونا زندگی می‌کندمادربزرگ با کرونا زندگی می‌کندنسیم سلامت
192رعایت نکات بهداشتی در دوره‌ی کرونارعایت نکات بهداشتی در دوره‌ی کرونانسیم سلامت
1935 ورزش ساده برای تمرین در خانه5 ورزش ساده برای تمرین در خانهنسیم سلامت
19410 نکته برای در خانه ماندن در دوران شیوع کرونا10 نکته برای در خانه ماندن در دوران شیوع کرونانسیم سلامت
195در روزهای اوج گیری دوباره کرونا شلوغی مشکل‌ساز بانک‌های اهواز هم نوبرهدر روزهای اوج گیری دوباره کرونا شلوغی مشکل‌ساز بانک‌های اهواز هم نوبرهنسیم سلامت
196توصیه های برای پیشگیری از کرونا در مهمانی هاتوصیه های برای پیشگیری از کرونا در مهمانی هانسیم سلامت
197نکات کلیدی استفاده از ماسک در مترونکات کلیدی استفاده از ماسک در مترونسیم سلامت
198چندین خبر مهم در هفته‌ی اخیرچندین خبر مهم در هفته‌ی اخیرنسیم سلامت
199اضافه بار ممنوع!اضافه بار ممنوع!نسیم سلامت
200ماجرای کویید 19 و ویروس اسرائیلماجرای کویید 19 و ویروس اسرائیلنسیم سلامت
201تعادل داشته باش!تعادل داشته باش!نسیم سلامت
202روبوسی در برنامه تلویزیونی!روبوسی در برنامه تلویزیونی!نسیم سلامت
203دونالد ترامپ با خبرنگاران برای ماسک نزدن،جر و بحث کرددونالد ترامپ با خبرنگاران برای ماسک نزدن،جر و بحث کردنسیم سلامت
204قلعه‌نویی، شاغلام و سایر مربیان برای پزشکان و پرستاران پیام فرستادندقلعه‌نویی، شاغلام و سایر مربیان برای پزشکان و پرستاران پیام فرستادندنسیم سلامت
205دانشجو ایرانی در ووهان چین درباره شیوع کرونا و قرنطینه کردن این شهر می‌گویددانشجو ایرانی در ووهان چین درباره شیوع کرونا و قرنطینه کردن این شهر می‌گویدنسیم سلامت
206سخنان حمیدرضا جلایی‌پور با رئیس‌جمهور در مورد حران کرونا در کشورسخنان حمیدرضا جلایی‌پور با رئیس‌جمهور در مورد حران کرونا در کشورنسیم سلامت
207دانشجوی قرنطینه در ووهان از واکنش چینی ها به پیام دکتر ظریف می‌گویددانشجوی قرنطینه در ووهان از واکنش چینی ها به پیام دکتر ظریف می‌گویدنسیم سلامت
208نظارت‌ها بر رعایت فاصله‌گذاری‌های اجتماعی تشدید شدنظارت‌ها بر رعایت فاصله‌گذاری‌های اجتماعی تشدید شدنسیم سلامت
20910 استان به مرحله مهار کرونا رسیدند10 استان به مرحله مهار کرونا رسیدندنسیم سلامت
210برنامه‌ی ستاد کرونا در مورد اماکن مقدسبرنامه‌ی ستاد کرونا در مورد اماکن مقدسنسیم سلامت
211رهبر انقلاب و نقش او در مدیریت بحران کرونارهبر انقلاب و نقش او در مدیریت بحران کرونانسیم سلامت
2125 توصیه برای برپا کردن دفتر کار در خانه5 توصیه برای برپا کردن دفتر کار در خانهنسیم سلامت
213روایت سفر به چین تا شبوع کروناروایت سفر به چین تا شبوع کرونانسیم سلامت
214بازگشایی حافظیه بعد از کرونابازگشایی حافظیه بعد از کرونانسیم سلامت
215تصادف زنجیره ای در اتوبان پیامبر اعظم تبریزتصادف زنجیره ای در اتوبان پیامبر اعظم تبریزنسیم سلامت
216وضعیت کارخانه‌ها در شرایط کروناییوضعیت کارخانه‌ها در شرایط کرونایینسیم سلامت
217قربانیان کرونا در مازندرانقربانیان کرونا در مازندراننسیم سلامت
218تاثیر تعلل قانون در بروز خشونتتاثیر تعلل قانون در بروز خشونتنسیم سلامت
219اخباری از بهشت زهرا در دوران کرونااخباری از بهشت زهرا در دوران کرونانسیم سلامت
220در مرز آستارا کامیون‌ها پایش بهداشتی می‌شونددر مرز آستارا کامیون‌ها پایش بهداشتی می‌شوندنسیم سلامت
221توصیه‌های حریرچی برای کارمندانی که از فردا سرکار می‌روندتوصیه‌های حریرچی برای کارمندانی که از فردا سرکار می‌روندنسیم سلامت
222رئیس جمهور: به این زودی ها به شرایط عادی قبل از کرونا بر نمی‌گردیمرئیس جمهور: به این زودی ها به شرایط عادی قبل از کرونا بر نمی‌گردیمنسیم سلامت
223نکات مهم برای کسانی که از تاکسی استفاده می‌کنندنکات مهم برای کسانی که از تاکسی استفاده می‌کنندنسیم سلامت
224رئیس ستاد مبارزه با کرونای استان تهران به مردم توصیه‌های جدی کردرئیس ستاد مبارزه با کرونای استان تهران به مردم توصیه‌های جدی کردنسیم سلامت
225آغاز به‌کار هتل‌ها پس از کروناآغاز به‌کار هتل‌ها پس از کرونانسیم سلامت
228خسارت ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی کرونا به ۱۳ رسته شغلی در کشورخسارت ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی کرونا به ۱۳ رسته شغلی در کشورنسیم سلامت
229حوزه علمیه قم پس از حدود سه ماه باز شدحوزه علمیه قم پس از حدود سه ماه باز شدنسیم سلامت
230رزمایش کمک‌های مؤمنانه در استان هرمزگان وارد سومین مرحله شدرزمایش کمک‌های مؤمنانه در استان هرمزگان وارد سومین مرحله شدنسیم سلامت
231جهانپور: هنوز در پیک اول کرونا هستیمجهانپور: هنوز در پیک اول کرونا هستیمنسیم سلامت
232زندگی پس از کرونا در ایران و یک دغدغه بزرگزندگی پس از کرونا در ایران و یک دغدغه بزرگنسیم سلامت
233کرونا در مترو چقدر جدی گرفته می‌شود؟کرونا در مترو چقدر جدی گرفته می‌شود؟نسیم سلامت
234تنها منطقه سبز کشور در دوران کروناتنها منطقه سبز کشور در دوران کرونانسیم سلامت
235چه نانی بخوریم؟چه نانی بخوریم؟نسیم سلامت
236خدمتگزاران اصحاب رسانه در مقابله با کروناخدمتگزاران اصحاب رسانه در مقابله با کرونانسیم سلامت
237تصاویری متفاوت از این روزهای تهرانتصاویری متفاوت از این روزهای تهراننسیم سلامت
238راننده تاکسی وظیفه شناس در مقابله با کروناراننده تاکسی وظیفه شناس در مقابله با کرونانسیم سلامت
239خوزستانی‌ها ماسک نمی‌زنند!خوزستانی‌ها ماسک نمی‌زنند!نسیم سلامت
240دوچرخه راه نجات شهرهای کروناییدوچرخه راه نجات شهرهای کرونایینسیم سلامت
241نخستین ویدئو مپینگ کرونایی در ایراننخستین ویدئو مپینگ کرونایی در ایراننسیم سلامت
242خشم استاندار کرمانشاه از باز بودن تالارها در بحران کروناخشم استاندار کرمانشاه از باز بودن تالارها در بحران کرونانسیم سلامت
243ببینید شب عید با کرونا در میدان میوه و تره بار چه خبر بودببینید شب عید با کرونا در میدان میوه و تره بار چه خبر بودنسیم سلامت
244رعایت پروتکل‌های بهداشتی در حرم امام رضا(ع) توسط زائرانرعایت پروتکل‌های بهداشتی در حرم امام رضا(ع) توسط زائراننسیم سلامت
245داستان سربازی پسرها در روزهای کروناییداستان سربازی پسرها در روزهای کرونایینسیم سلامت
246خدمتگزاران فروشگاه های زنجیره ای در ایام کروناخدمتگزاران فروشگاه های زنجیره ای در ایام کرونانسیم سلامت
247ببینید | جنجال در شبکه‌های اجتماعی برای بوسیدن یک نوزاد توسط احمدی‌نژاد در قمببینید | جنجال در شبکه‌های اجتماعی برای بوسیدن یک نوزاد توسط احمدی‌نژاد در قمنسیم سلامت
248بررسی بازگشایی سینماهابررسی بازگشایی سینماهانسیم سلامت
249ضدعفونی کردن گوشی با الکل و آتش‌گرفتن آنضدعفونی کردن گوشی با الکل و آتش‌گرفتن آننسیم سلامت
250رشد کرونا در سایه بی توجهی‌هارشد کرونا در سایه بی توجهی‌هانسیم سلامت
251وضعیت کشور از نظر کرونا عادی نیستوضعیت کشور از نظر کرونا عادی نیستنسیم سلامت
252مخالفت با اجرای طرح ترافیکمخالفت با اجرای طرح ترافیکنسیم سلامت
253امکان تعطیلی یک هفته‌ای مشاغل متخلفامکان تعطیلی یک هفته‌ای مشاغل متخلفنسیم سلامت
254وضعیت هشدار کرونایی در تهرانوضعیت هشدار کرونایی در تهراننسیم سلامت
255چرا بی‌خیال کرونا شده‌ایم؟چرا بی‌خیال کرونا شده‌ایم؟نسیم سلامت
256محدودیت زندگی در تهران با کرونامحدودیت زندگی در تهران با کرونانسیم سلامت
257اقدامات حمایتی علیه کرونااقدامات حمایتی علیه کرونانسیم سلامت
258غسال‌خانه تهران و بدرودی سخت با بیماران کروناییغسال‌خانه تهران و بدرودی سخت با بیماران کرونایینسیم سلامت
259خدمت‌گزاران حرمین کاظمین در خط مقدم مبارزه با کروناخدمت‌گزاران حرمین کاظمین در خط مقدم مبارزه با کرونانسیم سلامت
260افزایش روند بازرسی و نظارت بر عملکرد صنوف با تشدید کروناافزایش روند بازرسی و نظارت بر عملکرد صنوف با تشدید کرونانسیم سلامت
261: تهران در وضعیت هشدار قرار دارد: تهران در وضعیت هشدار قرار داردنسیم سلامت
262روند فوت تا دفن قربانیان کرونا در بندرعباسروند فوت تا دفن قربانیان کرونا در بندرعباسنسیم سلامت
263درخواست دکتر زالی برای لغو طرح ترافیکدرخواست دکتر زالی برای لغو طرح ترافیکنسیم سلامت
264دکتر هاشمیان پزشک خبرساز بیمارستان مسیح دانشوری در مورد کنکور می‌گویددکتر هاشمیان پزشک خبرساز بیمارستان مسیح دانشوری در مورد کنکور می‌گویدنسیم سلامت
265نکات مهم درباره جلوگیری از مبتلا شدن به کرونانکات مهم درباره جلوگیری از مبتلا شدن به کرونانسیم سلامت
267جشنواره اسب در اوج کرونا و ازدحام مردمجشنواره اسب در اوج کرونا و ازدحام مردمنسیم سلامت
268میادین میوه و تره‌بار یکی از مراکز خطرناک ابتلا به کرونامیادین میوه و تره‌بار یکی از مراکز خطرناک ابتلا به کرونانسیم سلامت
269شرکت کنندگان و عوامل برنامه عصر جدید تست کرونا دادندشرکت کنندگان و عوامل برنامه عصر جدید تست کرونا دادندنسیم سلامت
270ابتلای معتادان به کرونا در 3 مرکز ترک اعتیادابتلای معتادان به کرونا در 3 مرکز ترک اعتیادنسیم سلامت
271گذشتن از مراسم عروسی به دلیل کروناگذشتن از مراسم عروسی به دلیل کرونانسیم سلامت
272برای ازدواج در دوران کرونا باید فرهنگ‌سازی شودبرای ازدواج در دوران کرونا باید فرهنگ‌سازی شودنسیم سلامت
273از ناوگان جدید حمل پسماندهای بیمارستانی تهران رونمایی شداز ناوگان جدید حمل پسماندهای بیمارستانی تهران رونمایی شدنسیم سلامت
274افزایش سه و نیم برابری پسماندخانگی در پایتختافزایش سه و نیم برابری پسماندخانگی در پایتختنسیم سلامت
276سرانجام رعایت‌نکردن پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با کروناسرانجام رعایت‌نکردن پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با کرونانسیم سلامت
277دردسرهای خواندن با ماسکدردسرهای خواندن با ماسکنسیم سلامت
278دلایلی بشنوید برای نزدن ماسکدلایلی بشنوید برای نزدن ماسکنسیم سلامت
279رعایت پروتکل بهداشتی در سالن‌های زیباییرعایت پروتکل بهداشتی در سالن‌های زیبایینسیم سلامت
280آیا ۲۵ میلیون ایرانی کرونا گرفته اند؟آیا ۲۵ میلیون ایرانی کرونا گرفته اند؟نسیم سلامت
281تنها منطقه‌ بدون کرونا در ایران کجاست؟تنها منطقه‌ بدون کرونا در ایران کجاست؟نسیم سلامت
282اموات کرونایی در یاسوج را طلاب جهادگر غسل می‌دهنداموات کرونایی در یاسوج را طلاب جهادگر غسل می‌دهندنسیم سلامت
283آشنایی با ماسک‌های تابستانیآشنایی با ماسک‌های تابستانینسیم سلامت
284چرا ماسک نمی‌زنید؟چرا ماسک نمی‌زنید؟نسیم سلامت
285تغییر در سبک زندگی با کروناتغییر در سبک زندگی با کرونانسیم سلامت
286زندگی با ماسک هم در جریان استزندگی با ماسک هم در جریان استنسیم سلامت
287مدیریت بهشت زهرا در ایام کرونا از زبان فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهرانمدیریت بهشت زهرا در ایام کرونا از زبان فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهراننسیم سلامت
288رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجالس مسجد ارکرعایت پروتکل‌های بهداشتی در مجالس مسجد ارکنسیم سلامت
289نفش راحت محیط زیست با کرونانفش راحت محیط زیست با کرونانسیم سلامت
290نقش پررنگ زنان تشویق خانواده به استفاده از ماسکنقش پررنگ زنان تشویق خانواده به استفاده از ماسکنسیم سلامت
291نسخه‌‌های ساختگی برای درمان کرونانسخه‌‌های ساختگی برای درمان کرونانسیم سلامت
292بحران کرونا در پمپ بنزین هابحران کرونا در پمپ بنزین هانسیم سلامت
293توصیه‌های حسینی بای پس از ابتلا به کروناتوصیه‌های حسینی بای پس از ابتلا به کرونانسیم سلامت
294میزان هزینه‌ی کرونا برای خانواده‌هامیزان هزینه‌ی کرونا برای خانواده‌هانسیم سلامت
295مخالفت معاون وزیر بهداشت با راه اندازی دسته های عزاداریمخالفت معاون وزیر بهداشت با راه اندازی دسته های عزادارینسیم سلامت
296ناهماهنگی در لغو طرح ترافیکناهماهنگی در لغو طرح ترافیکنسیم سلامت
297وضعیت معلولان در دوران کروناوضعیت معلولان در دوران کرونانسیم سلامت
298وزیر بهداشت در جمع مداحان : نمی‌گذاریم هیچ شیعه امام حسینی در هیات‌های عزاداری تب کندوزیر بهداشت در جمع مداحان : نمی‌گذاریم هیچ شیعه امام حسینی در هیات‌های عزاداری تب کندنسیم سلامت
299با این دکمه راهی بیمارستان می‌شویدبا این دکمه راهی بیمارستان می‌شویدنسیم سلامت
300رهاسازی ماسک و دستکش در کوچه و خیابانرهاسازی ماسک و دستکش در کوچه و خیاباننسیم سلامت
301توصیه‌های بهداشتی ویژه مراسم روز عرفه در حرم مطهر رضویتوصیه‌های بهداشتی ویژه مراسم روز عرفه در حرم مطهر رضوینسیم سلامت
302دفن‌کردن قربانیان کرونا در شیرازدفن‌کردن قربانیان کرونا در شیرازنسیم سلامت
303روحانی: اگر فردی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکرد، باید تنبیه شودروحانی: اگر فردی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکرد، باید تنبیه شودنسیم سلامت
304ابتلا به کرونا در خانهابتلا به کرونا در خانهنسیم سلامت
305همه‌ی کنکور به اندازه یک روز دریای مازندران و گیلان خطرناک نیستهمه‌ی کنکور به اندازه یک روز دریای مازندران و گیلان خطرناک نیستنسیم سلامت
306طبیعت است که انتقام می‌گیردطبیعت است که انتقام می‌گیردنسیم سلامت
307دیدار سرزده‌ی حریرچی از وضعیت کرونایی مترو و بی‌آرتیدیدار سرزده‌ی حریرچی از وضعیت کرونایی مترو و بی‌آرتینسیم سلامت
308توضیحات وزیر بهداشت در مورد برگزاری کنکورتوضیحات وزیر بهداشت در مورد برگزاری کنکورنسیم سلامت
309دوربین مخفی در مورد کرونادوربین مخفی در مورد کرونانسیم سلامت
310ادعای عجیب شناگران چشمه علیادعای عجیب شناگران چشمه علینسیم سلامت
311وضعیت قرمز کرونایی مازندران و ورود پر حجم مسافرانوضعیت قرمز کرونایی مازندران و ورود پر حجم مسافراننسیم سلامت
312برگزاری عید غدیر در بیمارستان مسیح دانشوریبرگزاری عید غدیر در بیمارستان مسیح دانشورینسیم سلامت
313خداداد به مجری برنامه برای استفاده‌نکردن از ماسک تذکر دادخداداد به مجری برنامه برای استفاده‌نکردن از ماسک تذکر دادنسیم سلامت
314پشتیبانی‌های تاریخی رهبر انقلاب در دوران کروناپشتیبانی‌های تاریخی رهبر انقلاب در دوران کرونانسیم سلامت
315چگونگی برگزاری کنکور سراسری از زبان حریرچیچگونگی برگزاری کنکور سراسری از زبان حریرچینسیم سلامت
316احتمال تعویق کنکور سراسری سال ٩٩احتمال تعویق کنکور سراسری سال ٩٩نسیم سلامت
317آشغال‌های کرونایی را جدی بگیریمآشغال‌های کرونایی را جدی بگیریمنسیم سلامت