سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رئیسی

تعداد ویدئوها: ۱۸ | زمان ایجاد: ۳ تیر ۱۳۹۸
1اجرای دستور حجت السلام رئیسی درباره توقف استفاده از چادر برای پوشش متهمین زناجرای دستور حجت السلام رئیسی درباره توقف استفاده از چادر برای پوشش متهمین زنمستر سیاسی
2صحبت های رئیس قوه قضا در مورد توقیف نفتکش ایرانیصحبت های رئیس قوه قضا در مورد توقیف نفتکش ایرانیمستر سیاسی
3واکنش جالب  آیت الله رئیسی به شعار ابراهیم بت‌ شکن در همایش ائمه جمعه سراسر کشورواکنش جالب آیت الله رئیسی به شعار ابراهیم بت‌ شکن در همایش ائمه جمعه سراسر کشورمستر سیاسی
4تمجید کارشناس BBC از عملکرد رئیس قوه قضائیهتمجید کارشناس BBC از عملکرد رئیس قوه قضائیهمستر سیاسی
5رئیسی : اگر کار باشد جمعه‌ ها هم باید سر کار حاضر شدرئیسی : اگر کار باشد جمعه‌ ها هم باید سر کار حاضر شدمستر سیاسی
6فیلم تذکر حجت الاسلام رئیسی به متولیان عفاف و حجابفیلم تذکر حجت الاسلام رئیسی به متولیان عفاف و حجابمستر سیاسی
7حجت الاسلام رئیسی: در مقابل کانادا مقابله به مثل می‌کنیمحجت الاسلام رئیسی: در مقابل کانادا مقابله به مثل می‌کنیممستر سیاسی
8باز هم خبر خوب از قوه قضاییه و حجت الاسلام رئیسیباز هم خبر خوب از قوه قضاییه و حجت الاسلام رئیسیمستر سیاسی
9اعلام لیست اموال حجت‌الاسلام رئیسی به رهبر انقلاباعلام لیست اموال حجت‌الاسلام رئیسی به رهبر انقلابمستر سیاسی
10فیلم حضور حجت الاسلام رئیسی در عمود ۲۸۵ در جمع راهپیمایان اربعینفیلم حضور حجت الاسلام رئیسی در عمود ۲۸۵ در جمع راهپیمایان اربعینمستر سیاسی
11واکنش پهلوان محمودی از پيشكسوتان ورزش به عملكرد دولت و تشكر از رئیسیواکنش پهلوان محمودی از پيشكسوتان ورزش به عملكرد دولت و تشكر از رئیسیمستر سیاسی
12آیت الله رئیسی: چرا قراری صادر می‌شود که منتهی به بازداشت می‌شود؟آیت الله رئیسی: چرا قراری صادر می‌شود که منتهی به بازداشت می‌شود؟مستر سیاسی
13انتقاد جدی آیت الله رئیسی در مورد نحوه و شیوه اجرای طرح مدیریت مصرف سوختانتقاد جدی آیت الله رئیسی در مورد نحوه و شیوه اجرای طرح مدیریت مصرف سوختمستر سیاسی
14فیلم دستور انقلابی حجت‌ الاسلام رئیسی به قضات دادسرافیلم دستور انقلابی حجت‌ الاسلام رئیسی به قضات دادسرامستر سیاسی
15رئیسی: پرونده‌ های هفت سنگان و کلاک بصورت ویژه رسیدگی می‌شودرئیسی: پرونده‌ های هفت سنگان و کلاک بصورت ویژه رسیدگی می‌شودمستر سیاسی
16فیلم بازدید سر زده رئیسی در ورامین و استراحت روحانی در مازندرانفیلم بازدید سر زده رئیسی در ورامین و استراحت روحانی در مازندرانمستر سیاسی
17فیلم مصاحبه رییس قوه قضاییه رئیسی پس از اقامه نماز جمعهفیلم مصاحبه رییس قوه قضاییه رئیسی پس از اقامه نماز جمعهمستر سیاسی
18صحبت های حجت‌الاسلام رئیسی در دیدار با سوت زنانصحبت های حجت‌الاسلام رئیسی در دیدار با سوت زنانمستر سیاسی