جونگ میونگ ( زبان اصلی بدون سانسور)

جونگ میونگ ( زبان اصلی بدون سانسور)

تمام قسمت های سریال جونگ میونگ
سریال کره ای افسانه" جونگمیونگ / Hwajung " در ماه مبارک رمضان هر شب ساعت 23 از شبکه پنج سیما پخش می شود.

عنوان ها: افسانه شاهزاده جونگمیونگ | هواجونگ | سیاست عالی | Hwajeong | Splendid Politics | Princess Jeong Myeong
وضعیت پخش: به اتمام رسیده | تا قسمت آخر اضافه شد
زیرنویس فارسی: دارد | تا قسمت آخر اضافه شد
ژانر: تاریخی | عاشقانه | سیاسی
شبکه پخش: MBC
تعداد قسمت: ۵۰
تاریخ پخش: ۲۰۱۵
بازیگران: Seo Kang joon – Han Joo wan – Jo Sung ha – Cha Seung won – Lee Yeon hee – Kim Jaewon

خلاصه داستان: داستان این سریال مربوط به دوران زندگی شاهزاده خانم جونگمیونگ است. شاهزاده خانم جونگمیونگ (Lee Yeon hee)، دختر (آخرین فرزند) وارث به حق شاه سونجو (یعنی شاهزاده یونگچانگ بزرگ)، در سلسله چوسان است او فقط دو سال داشت که سونجو مجبور شد به دلیل بیماری سلطنتش را به یکی از وارثانش واگذار کند و بنابراین سلطنت به دست شاهزاده گوانگهه (Cha Seung won) افتاد. جناح های سیاسی سر وارثان سلطنت چند دسته شدند و…
افسانه شاهزاده جونگمیونگ افسانه جونگ میونگ

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
1دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 1 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 1 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
2دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 2 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 2 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
3دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 4 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 4 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
4دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 5 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 5 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
5دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 7 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 7 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
6دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 8 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 8 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
7دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 9 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 9 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
8دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 10 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 10 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
9دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 11 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 11 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
10دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 12 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 12 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
11دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 13 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 13 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
12دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 14 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 14 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
13دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 15 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 15 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
14دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 16 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 16 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
15دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 17 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 17 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
16دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 18 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 18 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
17دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 19 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 19 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
18دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 20 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 20 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
19دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 21 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 21 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
20دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 22 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 22 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
21دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 27 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 27 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
22دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 28 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 28 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
23دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 29 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 29 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
24دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 30 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 30 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
25دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 3 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 3 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای
26دانلود سریال جونگ میونگ قسمت 6 - زیر نویس فارسی چسبیدهدانلود سریال جونگ میونگ قسمت 6 - زیر نویس فارسی چسبیدهفیلم و سریال کره ای