ماینر

ماینر

تعداد ویدئوها: ۷ | زمان ایجاد: ۳۰ مهر ۱۳۹۸
1طراحی و سخت انواع باکس سایلنت ماینرتوسط مهندس سوری شرکت کولاک فنطراحی و سخت انواع باکس سایلنت ماینرتوسط مهندس سوری شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
2حمایت از مهندس سوری شرکت کولاک فن توسط خواننده معروف احسان علیانیحمایت از مهندس سوری شرکت کولاک فن توسط خواننده معروف احسان علیانیشرکت کولاک فن مهندس سوری
3طراحی و ساخت و تولید کنندهانواع  فن انتقال موادطراحی و ساخت و تولید کنندهانواع فن انتقال موادشرکت کولاک فن مهندس سوری
4سیستم تهویه و پک کامل دستگاه ماینر ،ماینیگ ،بیت کویین ،ارزدیجیتالی توسط مهندس سوری شرکت کولاک فنسیستم تهویه و پک کامل دستگاه ماینر ،ماینیگ ،بیت کویین ،ارزدیجیتالی توسط مهندس سوری شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
6حضور مهندس سوری  از شرکت کولاک فن در برنامه زنده حرف حساب شبکه یکحضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن در برنامه زنده حرف حساب شبکه یکشرکت کولاک فن مهندس سوری
7تقدیر و تشکر و گرفتن نشان کار آفرین برتر در سال ۱۳۹۸  ۱۳۹۸/۹/۱۶حضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن و مصاحبه زنده از ستاد خبری صداوسیمای شبکه خبری اولین همایش و گردآوری مدیران داخلی و خارجی ،#مهندس_سوری طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر و سیستم های سرمایشی وتقدیر و تشکر و گرفتن نشان کار آفرین برتر در سال ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۹/۱۶حضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن و مصاحبه زنده از ستاد خبری صداوسیمای شبکه خبری اولین همایش و گردآوری مدیران داخلی و خارجی ،#مهندس_سوری طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر و سیستم های سرمایشی وشرکت کولاک فن مهندس سوری
8دعوت از مهندس سوری در برنامه زنده حرف حساب شبکه یک سیما تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی و هواساز و ایرواشردعوت از مهندس سوری در برنامه زنده حرف حساب شبکه یک سیما تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی و هواساز و ایرواشرشرکت کولاک فن مهندس سوری
9حضور شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری در نمایشگاه تجهیزات سرمایش و گرمایش اولین و بزرگترین تولید کننده در استان فارسحضور شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری در نمایشگاه تجهیزات سرمایش و گرمایش اولین و بزرگترین تولید کننده در استان فارسشرکت کولاک فن مهندس سوری
10اولین و بزرگترین تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی سانتریفیوژ و هواساز در شیراز و جنوب کشوراولین و بزرگترین تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی سانتریفیوژ و هواساز در شیراز و جنوب کشورشرکت کولاک فن مهندس سوری