ناخن

ناخن

تعداد ویدئوها: ۰ | زمان ایجاد: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
1آموزش کاشت و طراحی ناخن _ شیما شریفآموزش کاشت و طراحی ناخن _ شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
2آموزش طراحی گل سه بعدی بروی ناخن _ آکادمی شیما شریفآموزش طراحی گل سه بعدی بروی ناخن _ آکادمی شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
3دوره های آموزش حرفه ای میکاپ و گریم _ یگانه قبادیدوره های آموزش حرفه ای میکاپ و گریم _ یگانه قبادیKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
4کاشت ناخن به شیوه آمبره _ آکادمی ناخن شیما شریفکاشت ناخن به شیوه آمبره _ آکادمی ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
5آموزش تکنیک کاشت گریم ناخن _ آکادمی ناخن شیما شریفآموزش تکنیک کاشت گریم ناخن _ آکادمی ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
6طراحی ناخن متنوع از آکادمی آموزش ناخن شیما شریفطراحی ناخن متنوع از آکادمی آموزش ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
7آموزش طراحی ناخنآموزش طراحی ناخنKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
8طراحی ناخن حرفه ایطراحی ناخن حرفه ایKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
9آموزش کاشت ناخنآموزش کاشت ناخنKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
10ترمیم ناخن حرفه ای شیما شریفترمیم ناخن حرفه ای شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
11دوره آموزشی کاشت ناخن شیما شریفدوره آموزشی کاشت ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
12آموزش تخصصی کاشت و طراحی ناخن _ شیما شریفآموزش تخصصی کاشت و طراحی ناخن _ شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
13آموزش طراحی و کاشت ناخن _ آکادمی شیما شریفآموزش طراحی و کاشت ناخن _ آکادمی شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
14آموزش کاشت ناخن با ژلیش و انگشت حلقه _ آکادمی ناخن شیما شریفآموزش کاشت ناخن با ژلیش و انگشت حلقه _ آکادمی ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
15آموزشگاه کاشت ناخن شیما شریفآموزشگاه کاشت ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
16طراحی سه بعدی بروی ناخن _ آکادمی ناخن شیما شریفطراحی سه بعدی بروی ناخن _ آکادمی ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
17کاشت ناخن به شیوه ژورنالی با نوک تیز _ آکادمی ناخن شیما شریفکاشت ناخن به شیوه ژورنالی با نوک تیز _ آکادمی ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
18کاشت ناخن با استفاده از پودرهای رنگی _ آکادمی ناخن شیما شریفکاشت ناخن با استفاده از پودرهای رنگی _ آکادمی ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
19طراحی ناخن با تکنیک کوبیسم _ آکادمی ناخن شیما شریفطراحی ناخن با تکنیک کوبیسم _ آکادمی ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی
20دیزاین ناخن با پودر دست ساز شاین _ آکادمی ناخن شیما شریفدیزاین ناخن با پودر دست ساز شاین _ آکادمی ناخن شیما شریفKanonzibaee کانون آرایش و زیبایی