سعید جلیلی

سعید جلیلی

اخبار انتخاباتی سعید جلیلی
آقای سعید جلیلی– فرزند محمدحسن- کد نامزد ۲۲
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخابات 1400

تعداد ویدئوها: ۲۵ | زمان ایجاد: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1ثبت نام و  نشست انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات 1400ثبت نام و نشست انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات 1400انتخابات 1400
2انتخابات 1400 /  جلیلی: هشت سال تمرین کار دولت را انجام داده‌ایمانتخابات 1400 / جلیلی: هشت سال تمرین کار دولت را انجام داده‌ایمانتخابات 1400
3انتخابات 1400 / برنامه سعید جلیلی برای رفع تورمانتخابات 1400 / برنامه سعید جلیلی برای رفع تورمانتخابات 1400
4انتخابات 1400 / اشاره جلیلی به ۱۱ نفر از ابربدهکاران بانکیانتخابات 1400 / اشاره جلیلی به ۱۱ نفر از ابربدهکاران بانکیانتخابات 1400
5انتخابات 1400 / نظر جلیلی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعیانتخابات 1400 / نظر جلیلی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعیانتخابات 1400
6انتخابات 1400 / روایت جلیلی از نقش رسانه ملی در انتخاباتانتخابات 1400 / روایت جلیلی از نقش رسانه ملی در انتخاباتانتخابات 1400
7سعید جلیلی: مبارزه با قاچاق، فقط برخورد با کولبرها نیستسعید جلیلی: مبارزه با قاچاق، فقط برخورد با کولبرها نیستانتخابات 1400
8سعید جلیلی: راهکار اقتصاد سالمسعید جلیلی: راهکار اقتصاد سالمانتخابات 1400
9انتخابات 1400 / گفتگوی سعید جلیلی در شبکه یک سیماانتخابات 1400 / گفتگوی سعید جلیلی در شبکه یک سیماانتخابات 1400
10انتخابات 1400 / بدون تعارف با سعید جلیلیانتخابات 1400 / بدون تعارف با سعید جلیلیانتخابات 1400
11انتخابات 1400 / کنایه جلیلی به اطرافیان روحانیانتخابات 1400 / کنایه جلیلی به اطرافیان روحانیانتخابات 1400
12انتخابات 1400 / برنامه جلیلی برای مبارزه با فسادانتخابات 1400 / برنامه جلیلی برای مبارزه با فسادانتخابات 1400
13انتخابات 1400 / هنر یک رئیس‌جمهور از نگاه سعید جلیلیانتخابات 1400 / هنر یک رئیس‌جمهور از نگاه سعید جلیلیانتخابات 1400
14جلیلی: مسکن مهر، طرح خوبی است که باید اصلاح شودجلیلی: مسکن مهر، طرح خوبی است که باید اصلاح شودانتخابات 1400
15انتخابات 1400 / جلیلی: تمامی دستگاه ها باید ارزآوری داشته باشندانتخابات 1400 / جلیلی: تمامی دستگاه ها باید ارزآوری داشته باشندانتخابات 1400
16انتخابات 1400 / جلیلی: حضور نمایشی میان مردم سودی نداردانتخابات 1400 / جلیلی: حضور نمایشی میان مردم سودی نداردانتخابات 1400
17انتخابات 1400 / طرح سعید جلیلی برای مشکلات مسکنانتخابات 1400 / طرح سعید جلیلی برای مشکلات مسکنانتخابات 1400
18انتخابات 1400 / مستند انتخاباتی سعید جلیلیانتخابات 1400 / مستند انتخاباتی سعید جلیلیانتخابات 1400
19انتخابات 1400 / نظر جلیلی درباره واردات بی رویهانتخابات 1400 / نظر جلیلی درباره واردات بی رویهانتخابات 1400
20جلیلی: برنامه اداره کشور یک شبِ نوشته نمی‌شودجلیلی: برنامه اداره کشور یک شبِ نوشته نمی‌شودانتخابات 1400
21سعید جلیلی: رقیب ما کسی است که کشور را متوقف کندسعید جلیلی: رقیب ما کسی است که کشور را متوقف کندانتخابات 1400
22ورود سعید جلیلی به صدا و سیما برای مناظرهورود سعید جلیلی به صدا و سیما برای مناظرهانتخابات 1400
23پاسخ سعید جلیلی به سوال اول مناظره دومپاسخ سعید جلیلی به سوال اول مناظره دومانتخابات 1400
24جلیلی: این نوع مناظره و سوال و جواب به مردم کمکی نمی‌کندجلیلی: این نوع مناظره و سوال و جواب به مردم کمکی نمی‌کندانتخابات 1400
25انتخابات 1400 / واکنش جالب جلیلی به موضوع پیامک حجابانتخابات 1400 / واکنش جالب جلیلی به موضوع پیامک حجابانتخابات 1400