سعید جلیلی

سعید جلیلی

اخبار انتخاباتی سعید جلیلی
آقای سعید جلیلی– فرزند محمدحسن- کد نامزد ۲۲
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخابات 1400

تعداد ویدئوها: ۲۷ | زمان ایجاد: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
1ثبت نام و  نشست انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات 1400ثبت نام و نشست انتخاباتی سعید جلیلی در انتخابات 1400انتخابات 1400
2انتخابات 1400 /  جلیلی: هشت سال تمرین کار دولت را انجام داده‌ایمانتخابات 1400 / جلیلی: هشت سال تمرین کار دولت را انجام داده‌ایمانتخابات 1400
3انتخابات 1400 / برنامه سعید جلیلی برای رفع تورمانتخابات 1400 / برنامه سعید جلیلی برای رفع تورمانتخابات 1400
4انتخابات 1400 / اشاره جلیلی به ۱۱ نفر از ابربدهکاران بانکیانتخابات 1400 / اشاره جلیلی به ۱۱ نفر از ابربدهکاران بانکیانتخابات 1400
5انتخابات 1400 / نظر جلیلی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعیانتخابات 1400 / نظر جلیلی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعیانتخابات 1400
6انتخابات 1400 / روایت جلیلی از نقش رسانه ملی در انتخاباتانتخابات 1400 / روایت جلیلی از نقش رسانه ملی در انتخاباتانتخابات 1400
7سعید جلیلی: مبارزه با قاچاق، فقط برخورد با کولبرها نیستسعید جلیلی: مبارزه با قاچاق، فقط برخورد با کولبرها نیستانتخابات 1400
8سعید جلیلی: راهکار اقتصاد سالمسعید جلیلی: راهکار اقتصاد سالمانتخابات 1400
9انتخابات 1400 / گفتگوی سعید جلیلی در شبکه یک سیماانتخابات 1400 / گفتگوی سعید جلیلی در شبکه یک سیماانتخابات 1400
10انتخابات 1400 / بدون تعارف با سعید جلیلیانتخابات 1400 / بدون تعارف با سعید جلیلیانتخابات 1400
11انتخابات 1400 / کنایه جلیلی به اطرافیان روحانیانتخابات 1400 / کنایه جلیلی به اطرافیان روحانیانتخابات 1400
12انتخابات 1400 / برنامه جلیلی برای مبارزه با فسادانتخابات 1400 / برنامه جلیلی برای مبارزه با فسادانتخابات 1400
13انتخابات 1400 / هنر یک رئیس‌جمهور از نگاه سعید جلیلیانتخابات 1400 / هنر یک رئیس‌جمهور از نگاه سعید جلیلیانتخابات 1400
14جلیلی: مسکن مهر، طرح خوبی است که باید اصلاح شودجلیلی: مسکن مهر، طرح خوبی است که باید اصلاح شودانتخابات 1400
15انتخابات 1400 / جلیلی: تمامی دستگاه ها باید ارزآوری داشته باشندانتخابات 1400 / جلیلی: تمامی دستگاه ها باید ارزآوری داشته باشندانتخابات 1400
16انتخابات 1400 / جلیلی: حضور نمایشی میان مردم سودی نداردانتخابات 1400 / جلیلی: حضور نمایشی میان مردم سودی نداردانتخابات 1400
17انتخابات 1400 / طرح سعید جلیلی برای مشکلات مسکنانتخابات 1400 / طرح سعید جلیلی برای مشکلات مسکنانتخابات 1400
18انتخابات 1400 / مستند انتخاباتی سعید جلیلیانتخابات 1400 / مستند انتخاباتی سعید جلیلیانتخابات 1400
19انتخابات 1400 / نظر جلیلی درباره واردات بی رویهانتخابات 1400 / نظر جلیلی درباره واردات بی رویهانتخابات 1400
20جلیلی: برنامه اداره کشور یک شبِ نوشته نمی‌شودجلیلی: برنامه اداره کشور یک شبِ نوشته نمی‌شودانتخابات 1400
21سعید جلیلی: رقیب ما کسی است که کشور را متوقف کندسعید جلیلی: رقیب ما کسی است که کشور را متوقف کندانتخابات 1400
22ورود سعید جلیلی به صدا و سیما برای مناظرهورود سعید جلیلی به صدا و سیما برای مناظرهانتخابات 1400
23پاسخ سعید جلیلی به سوال اول مناظره دومپاسخ سعید جلیلی به سوال اول مناظره دومانتخابات 1400
24جلیلی: این نوع مناظره و سوال و جواب به مردم کمکی نمی‌کندجلیلی: این نوع مناظره و سوال و جواب به مردم کمکی نمی‌کندانتخابات 1400
25انتخابات 1400 / واکنش جالب جلیلی به موضوع پیامک حجابانتخابات 1400 / واکنش جالب جلیلی به موضوع پیامک حجابانتخابات 1400
26روایت جلیلی از میلیاردهایی که مالیات نمی‌دهندروایت جلیلی از میلیاردهایی که مالیات نمی‌دهندانتخابات 1400
27متن بیانیه انصراف سعید جلیلیمتن بیانیه انصراف سعید جلیلیانتخابات 1400