محرم98

محرم98

محرم98

تعداد ویدئوها: ۳۷ | زمان ایجاد: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
1جواد مقدم - شب دوم محرم 98 -  ای مهربونه زینب برگرد بریم ( زمینه )جواد مقدم - شب دوم محرم 98 - ای مهربونه زینب برگرد بریم ( زمینه )جواد مقدم
2جواد مقدم - شب اول محرم 98 -  حی علی العزا ، بشتابید به روضه ها ( تک )جواد مقدم - شب اول محرم 98 - حی علی العزا ، بشتابید به روضه ها ( تک )جواد مقدم
3جواد مقدم - شب دوم محرم 98 -  می دونی کربلاتُ من از ته دلم دوست دارم ( شور )جواد مقدم - شب دوم محرم 98 - می دونی کربلاتُ من از ته دلم دوست دارم ( شور )جواد مقدم
4جواد مقدم - شب دوم محرم 98 -  ترانه ی هر دقیقه م حسین  ( شور )جواد مقدم - شب دوم محرم 98 - ترانه ی هر دقیقه م حسین ( شور )جواد مقدم
5جواد مقدم - شب دوم محرم 98 -  دله من گیره دو ابروی ابالفضله ( واحد )جواد مقدم - شب دوم محرم 98 - دله من گیره دو ابروی ابالفضله ( واحد )جواد مقدم
6جواد مقدم - شب دوم محرم 98 -  منی که همه عالم حسین را دارم ( شعرخوانی )جواد مقدم - شب دوم محرم 98 - منی که همه عالم حسین را دارم ( شعرخوانی )جواد مقدم
7جواد مقدم - شب دوم محرم 98 -  یه روزی به کار میام ، منو نگه دار ( شور )جواد مقدم - شب دوم محرم 98 - یه روزی به کار میام ، منو نگه دار ( شور )جواد مقدم
8جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - حی علی العزا بشتابید به روضه ها ( تک )جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - حی علی العزا بشتابید به روضه ها ( تک )جواد مقدم
9جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - عمه کجایی که می خوام بابامو ( زمینه )جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - عمه کجایی که می خوام بابامو ( زمینه )جواد مقدم
10جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - عشقی که سراسر احساسه ( شور )جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - عشقی که سراسر احساسه ( شور )جواد مقدم
11جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - ذکرگویی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلامجواد مقدم - شب سوم محرم 98 - ذکرگویی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلامجواد مقدم
12جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - رفیق زیاد دارم ولی این آقا یه چیز دیگه ست ( شور )جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - رفیق زیاد دارم ولی این آقا یه چیز دیگه ست ( شور )جواد مقدم
13جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - عشقه توئه که قلبمو به روضه می کشونه ( واحد )جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - عشقه توئه که قلبمو به روضه می کشونه ( واحد )جواد مقدم
14جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - رفتی و چشمامو با رفتنت از غضه تر کردی ( واحد )جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - رفتی و چشمامو با رفتنت از غضه تر کردی ( واحد )جواد مقدم
15جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - غمت وقتی که آتش زد پر پروانه ما را ( شعرخوانی )جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - غمت وقتی که آتش زد پر پروانه ما را ( شعرخوانی )جواد مقدم
16جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - شور و نفس های منی رقیه ( شور )جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - شور و نفس های منی رقیه ( شور )جواد مقدم
17جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - برا من هیچ جایی مثله حرم نمیشه ( شور )جواد مقدم - شب سوم محرم 98 - برا من هیچ جایی مثله حرم نمیشه ( شور )جواد مقدم
18جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - السلام ، محرم الحرام ، السلام دلیل گریه ( زمینه )جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - السلام ، محرم الحرام ، السلام دلیل گریه ( زمینه )جواد مقدم
19عبدالرضا هلالی - شب چهارم محرم 98 - ایهاالغریب ، السلام علیک یا شیب الخضیب (شور)عبدالرضا هلالی - شب چهارم محرم 98 - ایهاالغریب ، السلام علیک یا شیب الخضیب (شور)جواد مقدم
20عبدالرضا هلالی- شب چهارم محرم 98 - ای جنون آمیز ، باده ی لبریز ( شور )عبدالرضا هلالی- شب چهارم محرم 98 - ای جنون آمیز ، باده ی لبریز ( شور )جواد مقدم
21عبدالرضا هلالی - شب چهارم محرم 98 - دنیای من ، آقای من ( شور )عبدالرضا هلالی - شب چهارم محرم 98 - دنیای من ، آقای من ( شور )جواد مقدم
22عبدالرضا هلالی- شب چهارم محرم 98 - بین همه ی عشقای دنیا ، عشق است ابالفضل( شور )عبدالرضا هلالی- شب چهارم محرم 98 - بین همه ی عشقای دنیا ، عشق است ابالفضل( شور )جواد مقدم
23جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - تا آخرین نفس ، نوکری می کنم برات ( تک/شور )جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - تا آخرین نفس ، نوکری می کنم برات ( تک/شور )جواد مقدم
24جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - ذکر اباعبدالله الحسین علیه السلامجواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - ذکر اباعبدالله الحسین علیه السلامجواد مقدم
25جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - شهی که بگذرد از نه فلک اختر او ( شعرخوانی )جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - شهی که بگذرد از نه فلک اختر او ( شعرخوانی )جواد مقدم
26جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - ای خوب من ، محبوب من ( واحد )جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - ای خوب من ، محبوب من ( واحد )جواد مقدم
27جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - نسوزد تا که دل چشمی ، به عالم تر نمی گردد( واحد )جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - نسوزد تا که دل چشمی ، به عالم تر نمی گردد( واحد )جواد مقدم
28عبدالرضا هلالی - شب چهارم محرم 98 - با ولای علی ، با دعای علی ( شور )عبدالرضا هلالی - شب چهارم محرم 98 - با ولای علی ، با دعای علی ( شور )جواد مقدم
29جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - همه مهمون توئیم آقا ، در خونه ی شما بازه ( شور )جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - همه مهمون توئیم آقا ، در خونه ی شما بازه ( شور )جواد مقدم
30جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - از روی تل تو رو نگاه می کردم ( زمینه )جواد مقدم - شب چهارم محرم 98 - از روی تل تو رو نگاه می کردم ( زمینه )جواد مقدم
31جواد مقدم-شب پنجم محرم98 - نعم المولاونعم الامیرم،سالی یک بارحتماکربلامیرم(شور)جواد مقدم-شب پنجم محرم98 - نعم المولاونعم الامیرم،سالی یک بارحتماکربلامیرم(شور)جواد مقدم
32جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - من که برات خیسه چشام ( شور )جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - من که برات خیسه چشام ( شور )جواد مقدم
33جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - تو که تو روضه خونات اکبر ناظم داری ( واحد )جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - تو که تو روضه خونات اکبر ناظم داری ( واحد )جواد مقدم
34جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - دیگه ترسی ندارم چون تو شفیع هر گناهی ( شور )جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - دیگه ترسی ندارم چون تو شفیع هر گناهی ( شور )جواد مقدم
35جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - ستاره ،ماه و یا که آفتابی تو ( شعرخوانی )جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - ستاره ،ماه و یا که آفتابی تو ( شعرخوانی )جواد مقدم
36جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - کرب و بلا نبر ز یادم ( شور )جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - کرب و بلا نبر ز یادم ( شور )جواد مقدم
37جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - از روی تل تو رو نگاه می کردم ( زمینه )جواد مقدم - شب پنجم محرم 98 - از روی تل تو رو نگاه می کردم ( زمینه )جواد مقدم