آزمایش

آزمایش

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۷ خرداد ۱۳۹۹
1آزمایش علمی کشت باکتریآزمایش علمی کشت باکتریخلاقیت و سرگرمی
2آموزش ساخت دستگاه جوجه کشیآموزش ساخت دستگاه جوجه کشیخلاقیت و سرگرمی
3آموزش ساخت کولر آبی فوق العاده قویآموزش ساخت کولر آبی فوق العاده قویخلاقیت و سرگرمی
4آزمایش هیجان انگیز شیمی (هیدروژن و نمک)آزمایش هیجان انگیز شیمی (هیدروژن و نمک)خلاقیت و سرگرمی
5کلیپ جدید اینستاگرام نجات تخم مرغکلیپ جدید اینستاگرام نجات تخم مرغخلاقیت و سرگرمی
6آموزش تعمیر شیر اهرمیآموزش تعمیر شیر اهرمیخلاقیت و سرگرمی
7کلیپ طراحی و ساخت کوره القاییکلیپ طراحی و ساخت کوره القاییخلاقیت و سرگرمی
8آموزش مفاهیم رباتیک قسمت اولآموزش مفاهیم رباتیک قسمت اولخلاقیت و سرگرمی
9کلیپ مهیج آموزش ساخت موتور جت درون شیشهکلیپ مهیج آموزش ساخت موتور جت درون شیشهخلاقیت و سرگرمی
10کلیپ آزمایش سنسور حساس به نورکلیپ آزمایش سنسور حساس به نورخلاقیت و سرگرمی
11مراحل ساخت کویل تسلا(مونتاژ)مراحل ساخت کویل تسلا(مونتاژ)خلاقیت و سرگرمی
12کلیپ طراحی  پد بازی خلاقانهکلیپ طراحی پد بازی خلاقانهخلاقیت و سرگرمی
13کلیپ سرگرمی های خلاقانه (برای کودکان)کلیپ سرگرمی های خلاقانه (برای کودکان)خلاقیت و سرگرمی
14کلیپ آموزشی تعلیق از پایین به بالا(مغناطیس)کلیپ آموزشی تعلیق از پایین به بالا(مغناطیس)خلاقیت و سرگرمی
15کلیپ ساخت اجاق برقی همراهکلیپ ساخت اجاق برقی همراهخلاقیت و سرگرمی
16کلیپ آموزش ساخت خنک کننده ابتکاریکلیپ آموزش ساخت خنک کننده ابتکاریخلاقیت و سرگرمی
17کلیپ شعبده بازی علمی (کشش سطحی آب)کلیپ شعبده بازی علمی (کشش سطحی آب)خلاقیت و سرگرمی
18کلیپ آموزش تولید برق بیشتر از لیمو ترشکلیپ آموزش تولید برق بیشتر از لیمو ترشخلاقیت و سرگرمی
19کلیپ آزمایش ساده لامپ گدازهکلیپ آزمایش ساده لامپ گدازهخلاقیت و سرگرمی
20تولید انرژی الکتریکی از یک شعله کوچکتولید انرژی الکتریکی از یک شعله کوچکخلاقیت و سرگرمی
21آموزش ساخت موتور حرارتی (موتور استرلینگ)آموزش ساخت موتور حرارتی (موتور استرلینگ)خلاقیت و سرگرمی
22کلیپ اجسام معلق در دنیای واقعی(آزمایش فیزیک)کلیپ اجسام معلق در دنیای واقعی(آزمایش فیزیک)خلاقیت و سرگرمی
23کلیپ جدید اینستاگرام خطای دیدکلیپ جدید اینستاگرام خطای دیدخلاقیت و سرگرمی
24ساخت پمپ کوچک با توان پرتاب آبساخت پمپ کوچک با توان پرتاب آبخلاقیت و سرگرمی
255 ایده جالب برای مسابقات نجات تخم مرغ(زبان اصلی)5 ایده جالب برای مسابقات نجات تخم مرغ(زبان اصلی)خلاقیت و سرگرمی
26ایده جالب برای ساخت کولر شخصیایده جالب برای ساخت کولر شخصیخلاقیت و سرگرمی