گل ها

گل ها

گل ها

تعداد ویدئوها: ۴۰ | زمان ایجاد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
1گل اول یوونتوس به پارما (کیه لینی)گل اول یوونتوس به پارما (کیه لینی)یوونتوس
25 لحظه منتخب یوونتوس مقابل ناپولی5 لحظه منتخب یوونتوس مقابل ناپولییوونتوس
3گل چهارم یوونتوس به ناپولی (گل به خودی کولیبالی)گل چهارم یوونتوس به ناپولی (گل به خودی کولیبالی)یوونتوس
4گل سوم ناپولی به یوونتوس (دی لورنزو)گل سوم ناپولی به یوونتوس (دی لورنزو)یوونتوس
5گل دوم ناپولی به یوونتوس (لوزانو)گل دوم ناپولی به یوونتوس (لوزانو)یوونتوس
6گل اول ناپولی به یوونتوس (مانولاس)گل اول ناپولی به یوونتوس (مانولاس)یوونتوس
7گل سوم یوونتوس به ناپولی (رونالدو)گل سوم یوونتوس به ناپولی (رونالدو)یوونتوس
8گل دوم یوونتوس به ناپولی (هیگواین)گل دوم یوونتوس به ناپولی (هیگواین)یوونتوس
9گل اول یوونتوس به ناپولی (دنیلو)گل اول یوونتوس به ناپولی (دنیلو)یوونتوس
10گل دوم اتلتیکو مادرید به یوونتوس (هررا)گل دوم اتلتیکو مادرید به یوونتوس (هررا)یوونتوس
11گل اول اتلتیکو مادرید به یوونتوس (استفان ساویچ)گل اول اتلتیکو مادرید به یوونتوس (استفان ساویچ)یوونتوس
12گل دوم یوونتوس به اتلتیکو مادرید (متویدی)گل دوم یوونتوس به اتلتیکو مادرید (متویدی)یوونتوس
13گل اول یوونتوس به اتلتیکو مادرید (کوادرادو)گل اول یوونتوس به اتلتیکو مادرید (کوادرادو)یوونتوس
14گل دوم یوونتوس به هلاس ورونا (رونالدو)گل دوم یوونتوس به هلاس ورونا (رونالدو)یوونتوس
15گل اول یوونتوس به هلاس ورونا (آرون رمزی با پاس رونالدو)گل اول یوونتوس به هلاس ورونا (آرون رمزی با پاس رونالدو)یوونتوس
16گل اول هلاس ورونا به یوونتوس (سوپرگل ولوسو)گل اول هلاس ورونا به یوونتوس (سوپرگل ولوسو)یوونتوس
17گل دوم یوونتوس به برشا (پیانیچ)گل دوم یوونتوس به برشا (پیانیچ)یوونتوس
18گل اول یوونتوس به برشا (گل به خودی چانسلور)گل اول یوونتوس به برشا (گل به خودی چانسلور)یوونتوس
19گل اول برشا به یوونتوس (دوناروما)گل اول برشا به یوونتوس (دوناروما)یوونتوس
20گل سوم یوونتوس به بایر لورکوزن (کریستیانو رونالدو)گل سوم یوونتوس به بایر لورکوزن (کریستیانو رونالدو)یوونتوس
21گل دوم یوونتوس به بایر لوکوزن (برناردسکی)گل دوم یوونتوس به بایر لوکوزن (برناردسکی)یوونتوس
22گل اول یوونتوس به بایر لورکوزن (هیگواین)گل اول یوونتوس به بایر لورکوزن (هیگواین)یوونتوس
23گل اول بولونیا به یوونتوس (دانیلو لارانگیرا)گل اول بولونیا به یوونتوس (دانیلو لارانگیرا)یوونتوس
24گل اول یوونتوس به بولونیا (کریستیانو رونالدو)گل اول یوونتوس به بولونیا (کریستیانو رونالدو)یوونتوس
25گل دوم یوونتوس به لوکوموتیو مسکو (دبل دیبالا)گل دوم یوونتوس به لوکوموتیو مسکو (دبل دیبالا)یوونتوس
26گل دوم یوونتوس به جنوا (رونالدو / دقیقه 96)گل دوم یوونتوس به جنوا (رونالدو / دقیقه 96)یوونتوس
27کلیپ صحنه گل یوونتوس به میلان توسط دیبالاکلیپ صحنه گل یوونتوس به میلان توسط دیبالایوونتوس
28فیلم گل اول یوونتوس به اتلتیکو مادریدفیلم گل اول یوونتوس به اتلتیکو مادریدیوونتوس
29گل اول ساسولو به یوونتوس /چیپ زیبای بوگاگل اول ساسولو به یوونتوس /چیپ زیبای بوگایوونتوس
30گل دوم یوونتوس به ساسولو توسط رونالدوگل دوم یوونتوس به ساسولو توسط رونالدویوونتوس
31فیلم پرش باورنکردنی رونالدو و گل دوم یوونتوس به سمپدوریافیلم پرش باورنکردنی رونالدو و گل دوم یوونتوس به سمپدوریایوونتوس
32فیلم گل اول سمپدوریا به یوونتوس توسط کاپراریفیلم گل اول سمپدوریا به یوونتوس توسط کاپرارییوونتوس
33فیلم گل اول یوونتوس به سمپدوریا توسط دیبالافیلم گل اول یوونتوس به سمپدوریا توسط دیبالایوونتوس
34تمام گل های برتر یوونتوس در دهه اخیرتمام گل های برتر یوونتوس در دهه اخیریوونتوس
35فیلم گل دوم یوونتوس به رم توسط رونالدوفیلم گل دوم یوونتوس به رم توسط رونالدویوونتوس
36فیلم گل دیدنی و انفرادی کارلوس توز برای یوونتوسفیلم گل دیدنی و انفرادی کارلوس توز برای یوونتوسیوونتوس
37فیلم گل دوم یوونتوس به پارما دبل رونالدوفیلم گل دوم یوونتوس به پارما دبل رونالدویوونتوس
38گل اول یوونتوس به پارما (رونالدو)گل اول یوونتوس به پارما (رونالدو)یوونتوس
39فیلم گل اول یوونتوس به فیورنتینا (رونالدو - پنالتی)فیلم گل اول یوونتوس به فیورنتینا (رونالدو - پنالتی)یوونتوس
40تمام 50 گل کریستیانو رونالدو در یوونتوستمام 50 گل کریستیانو رونالدو در یوونتوسیوونتوس