دیدنی های قاره آفریقا

دیدنی های قاره آفریقا

تعداد ویدئوها: ۲۴ | زمان ایجاد: ۲۹ تیر ۱۳۹۸
1جذابیت های اتیوپی کشوری زیبا در شاخ آفریقا - بوکینگ پرشیا BookingPersiaجذابیت های اتیوپی کشوری زیبا در شاخ آفریقا - بوکینگ پرشیا BookingPersiaبوکینگ پرشیا
2دارکنزبرگ کوهستان اژدها در آفریقای جنوبی - بوکینگ پرشیا bookingpersiaدارکنزبرگ کوهستان اژدها در آفریقای جنوبی - بوکینگ پرشیا bookingpersiaبوکینگ پرشیا
3صحرای فرافره مصر! سفید همچون برف گرم مثل خورشید  - بوکینگ پرشیا bookingpersiaصحرای فرافره مصر! سفید همچون برف گرم مثل خورشید - بوکینگ پرشیا bookingpersiaبوکینگ پرشیا
4پوینته نویر یا پوان نوار کنگو ساحلی زیبا در قلب آفریقا - بوکینگ پرشیاپوینته نویر یا پوان نوار کنگو ساحلی زیبا در قلب آفریقا - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
5شفشاون زیباترین شهر جهان، شهر آبی رنگ مراکش - بوکینگ پرشیا bookingpersiaشفشاون زیباترین شهر جهان، شهر آبی رنگ مراکش - بوکینگ پرشیا bookingpersiaبوکینگ پرشیا
6جزیره سنت ماری خانه ی دزدان دریایی در ماداگاسکار - بوکینگ پرشیا bookingpersiaجزیره سنت ماری خانه ی دزدان دریایی در ماداگاسکار - بوکینگ پرشیا bookingpersiaبوکینگ پرشیا
7پارک سیتسی کاما آفریقای جنوبی، زیباترین پارک جهان - بوکینگ پرشیا bookingpersiaپارک سیتسی کاما آفریقای جنوبی، زیباترین پارک جهان - بوکینگ پرشیا bookingpersiaبوکینگ پرشیا
8آفریقای جنوبی، سرزمین رنگین کمان و الماس و نلسون ماندلا - بوکینگ پرشیا bookingpersiaآفریقای جنوبی، سرزمین رنگین کمان و الماس و نلسون ماندلا - بوکینگ پرشیا bookingpersiaبوکینگ پرشیا
9پارک ملی ایزالو، طبیعت بی نظیر ماداگاسکار  - بوکینگ پرشیا bookingpersiaپارک ملی ایزالو، طبیعت بی نظیر ماداگاسکار - بوکینگ پرشیا bookingpersiaبوکینگ پرشیا
10سفر به کگالاگادی در آفریقا، سکونتگاه حیوانات نادر و کمیاب- بوکینگ پرشیا bookingpersiaسفر به کگالاگادی در آفریقا، سکونتگاه حیوانات نادر و کمیاب- بوکینگ پرشیا bookingpersiaبوکینگ پرشیا
11ترس و هیجان را در موزه پوینت کالیر کانادا تجربه کنید - بوکینگ پرشیا bookingpersiaترس و هیجان را در موزه پوینت کالیر کانادا تجربه کنید - بوکینگ پرشیا bookingpersiaبوکینگ پرشیا
12مسجد قیروان در تونس، بزرگترین یادبود اسلامی در شمال آفریقا - بوکینگ پرشیامسجد قیروان در تونس، بزرگترین یادبود اسلامی در شمال آفریقا - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
13مسجد زیتونه در تونس، سومین مسجد بزرگ جهان اسلام - بوکینگ پرشیامسجد زیتونه در تونس، سومین مسجد بزرگ جهان اسلام - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
14مقبره های شگفت انگیز خاندان سعدیان در مراکش - بوکینگ پرشیامقبره های شگفت انگیز خاندان سعدیان در مراکش - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
15جزیره نوسی به در ماداگاسکار، ساحلی با آب های زلال فیروزه ای - بوکینگ پرشیاجزیره نوسی به در ماداگاسکار، ساحلی با آب های زلال فیروزه ای - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
16جنگل نیونگ وی در رواندا، یک پارک ملی زیبا و سرسبز - بوکینگ پرشیاجنگل نیونگ وی در رواندا، یک پارک ملی زیبا و سرسبز - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
17فوران آتشفشان نیراگونگو، مرگبارترین آتشفشان آفریقا - بوکینگ پرشیافوران آتشفشان نیراگونگو، مرگبارترین آتشفشان آفریقا - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
18سفر به شهر باستانی بولارجیا، بناهای زیرزمینی در تونس - بوکینگ پرشیاسفر به شهر باستانی بولارجیا، بناهای زیرزمینی در تونس - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
20تپه سیگنال، شیری بر فراز اقیانوس اطلس در کیپ تاون - بوکینگ پرشیاتپه سیگنال، شیری بر فراز اقیانوس اطلس در کیپ تاون - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
21پارک ملی رانومافانا، بهشتی در جزیره زیبای ماداگاسکار - بوکینگ پرشیاپارک ملی رانومافانا، بهشتی در جزیره زیبای ماداگاسکار - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
22پارک ملی مول در غنا، محل زندگی جانوران کمیاب - بوکینگ پرشیاپارک ملی مول در غنا، محل زندگی جانوران کمیاب - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
23شهر باستانی تبس در مصر، شهر یوسف و زلیخا - بوکینگ پرشیاشهر باستانی تبس در مصر، شهر یوسف و زلیخا - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا
24باغ ماژورل با مناظری زیبا و متنوع در کشور مراکش - بوکینگ پرشیاباغ ماژورل با مناظری زیبا و متنوع در کشور مراکش - بوکینگ پرشیابوکینگ پرشیا