شرکت کولاک فن

شرکت کولاک فن

تعداد ویدئوها: ۸ | زمان ایجاد: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸
1هواکش،سانتریفیوژ،هواکش نیمه فشار تست دستگاه هواکش نیمه فشارهواکش،سانتریفیوژ،هواکش نیمه فشار تست دستگاه هواکش نیمه فشارشرکت کولاک فن مهندس سوری
2تولید کننده هواکش و هواساز و رطوبت ساز و کولر صعنتی و اگزاست فن صعنتی در شیراز و جنوب کشور با مدیریت مهندس سوری کولاک فنتولید کننده هواکش و هواساز و رطوبت ساز و کولر صعنتی و اگزاست فن صعنتی در شیراز و جنوب کشور با مدیریت مهندس سوری کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
3فن سانتریفیوژ،فن سانترفیوژ،طراحی و ساخت انواع پروانه سنگین و فوق سنگین شرکت کولاک فنفن سانتریفیوژ،فن سانترفیوژ،طراحی و ساخت انواع پروانه سنگین و فوق سنگین شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
4تولید فن سانتریفیوژ و انواع هواکشهای صعنتی  و هواساز و ایرواشر و هواساز شرکت کولاک فن مهندس سوریتولید فن سانتریفیوژ و انواع هواکشهای صعنتی و هواساز و ایرواشر و هواساز شرکت کولاک فن مهندس سوریشرکت کولاک فن مهندس سوری
5تولید فن و تولید هواسازتست دستگاه سانتریفیوژ طرح آلمان بدون صدا و لرزش برای اولین بار در ایرانتولید فن و تولید هواسازتست دستگاه سانتریفیوژ طرح آلمان بدون صدا و لرزش برای اولین بار در ایرانشرکت کولاک فن مهندس سوری
6طراحی و سخت انواع باکس سایلنت ماینرتوسط مهندس سوری شرکت کولاک فنطراحی و سخت انواع باکس سایلنت ماینرتوسط مهندس سوری شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
7باکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیباکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیشرکت کولاک فن مهندس سوری
8حضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن و مصاحبه زنده از ستاد خبری صداوسیمای شبکه خبری اولین همایش و گردآوری مدیران داخلی و خارجی ،#مهندس_سوری طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر و سیستم های سرمایشی و گرمایشی توسط مهندس سوری اولین و بزرگترین تولید کننده برترحضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن و مصاحبه زنده از ستاد خبری صداوسیمای شبکه خبری اولین همایش و گردآوری مدیران داخلی و خارجی ،#مهندس_سوری طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر و سیستم های سرمایشی و گرمایشی توسط مهندس سوری اولین و بزرگترین تولید کننده برترشرکت کولاک فن مهندس سوری
9تولیدکننده انواع هواکشهای صعنتی و تولید انواع اگزاست فن و سانتریفیوژ و هواکش مهندس سوری ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱www.koolakfan.comتولیدکننده انواع هواکشهای صعنتی و تولید انواع اگزاست فن و سانتریفیوژ و هواکش مهندس سوری ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱www.koolakfan.comشرکت کولاک فن مهندس سوری