آموزش زبان ترکی (ترکیه)

آموزش زبان ترکی (ترکیه)

فیلم های کوتاه برای یادگیری کلمات ترکی - ترکیه استانبولی.

تعداد ویدئوها: ۱ | زمان ایجاد: ۳ اسفند ۱۳۹۷