جایزه ادبی شهید اندرزگو

جایزه ادبی شهید اندرزگو

ولین دورۀ این جشنواره با نام «جایزۀ مردمی و ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» با محوریت «مبارزۀ ادبی با تحریف تاریخ معاصر» و «بیان حقایق و روشنگری دربارۀ رژیم پهلوی»، در قالب‌های داستان بلند، رمان و شعر بزرگ‌سال، داستان کودک و نوجوان و روایت تاریخ برگزار شد.

تعداد ویدئوها: ۱۲ | زمان ایجاد: ۱۴ مهر ۱۳۹۸