ویترین

ویترین

تعداد ویدئوها: ۱۳۹ | زمان ایجاد: ۱۶ دی ۱۳۹۹
1تست حیوانی واکسن کروناتست حیوانی واکسن کروناکووایران
2واکسن ایرانی، دستاورد جوانان ایرانواکسن ایرانی، دستاورد جوانان ایرانکووایران
3چهره ها و واکسن ایرانی: هدایت هاشمی و همسرشچهره ها و واکسن ایرانی: هدایت هاشمی و همسرشکووایران
4چهره ها و واکسن ایرانی: سید علی صالحیچهره ها و واکسن ایرانی: سید علی صالحیکووایران
5چهره ها و واکسن ایرانی: محمد انصاریچهره ها و واکسن ایرانی: محمد انصاریکووایران
6چهره ها و واکسن ایرانی: حسین ماهینیچهره ها و واکسن ایرانی: حسین ماهینیکووایران
7مستند واکسن ایرانی 1مستند واکسن ایرانی 1کووایران
8مستند واکسن ایرانی 2مستند واکسن ایرانی 2کووایران
9چهره ها و واکسن ایرانی: بابک جهانبهشچهره ها و واکسن ایرانی: بابک جهانبهشکووایران
10چهره ها و واکسن ایرانی: مژده لواسانیچهره ها و واکسن ایرانی: مژده لواسانیکووایران
11چهره ها و واکسن ایرانی: محمد نیما مظاهریچهره ها و واکسن ایرانی: محمد نیما مظاهریکووایران
12چهره ها و واکسن ایرانی: روح الله بهمنیچهره ها و واکسن ایرانی: روح الله بهمنیکووایران
13چهره ها و واکسن ایرانی: راغبچهره ها و واکسن ایرانی: راغبکووایران
14چهره ها و واکسن ایرانی: فراز کمالوندچهره ها و واکسن ایرانی: فراز کمالوندکووایران
15چهره ها و واکسن ایرانی: مهدی تارتارچهره ها و واکسن ایرانی: مهدی تارتارکووایران
16چهره ها و واکسن ایرانی: ژیلا صادقیچهره ها و واکسن ایرانی: ژیلا صادقیکووایران
17تزریق واکسن ایران برکت به زنان باردار و گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سالتزریق واکسن ایران برکت به زنان باردار و گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سالکووایران
18چهره ها و واکسن ایرانی: سیاوش خیرابیچهره ها و واکسن ایرانی: سیاوش خیرابیکووایران
19چهره ها و واکسن ایرانی: گرشا رضاییچهره ها و واکسن ایرانی: گرشا رضاییکووایران
20چهره ها و واکسن ایرانی: امین زندگانیچهره ها و واکسن ایرانی: امین زندگانیکووایران
21چهره ها و واکسن ایرانی: علی صبوریچهره ها و واکسن ایرانی: علی صبوریکووایران
22چهره ها و واکسن ایرانی: الهام پاوه نژادچهره ها و واکسن ایرانی: الهام پاوه نژادکووایران
23چهره ها و واکسن ایرانی: کامیار۶۹۶چهره ها و واکسن ایرانی: کامیار۶۹۶کووایران
24چهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امیرآبادیچهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امیرآبادیکووایران
25چهره ها و واکسن ایرانی: علیرضا طلیسچیچهره ها و واکسن ایرانی: علیرضا طلیسچیکووایران
26چهره ها و واکسن ایرانی: بهروز صفاریانچهره ها و واکسن ایرانی: بهروز صفاریانکووایران
27چهره ها و واکسن ایرانی: وحید یامین پورچهره ها و واکسن ایرانی: وحید یامین پورکووایران
28چهره ها و واکسن ایرانی: حامد عسگریچهره ها و واکسن ایرانی: حامد عسگریکووایران
29چهره ها و واکسن ایرانی: مسعود امامیچهره ها و واکسن ایرانی: مسعود امامیکووایران
30چهره ها و واکسن ایرانی: پوریا حیدریچهره ها و واکسن ایرانی: پوریا حیدریکووایران
31چهره ها و واکسن ایرانی: خشایار اعتمادیچهره ها و واکسن ایرانی: خشایار اعتمادیکووایران
32چهره ها و واکسن ایرانی: محمد نوریچهره ها و واکسن ایرانی: محمد نوریکووایران
33چهره ها و واکسن ایرانی: عماد طالب زادهچهره ها و واکسن ایرانی: عماد طالب زادهکووایران
34چهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امیرآبادیچهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امیرآبادیکووایران
35چهره ها و واکسن ایرانی: هانیه غلامیچهره ها و واکسن ایرانی: هانیه غلامیکووایران
36چهره ها و واکسن ایرانی: سید جمال هادیانچهره ها و واکسن ایرانی: سید جمال هادیانکووایران
37چهره ها و واکسن ایرانی: پدرام کریمیچهره ها و واکسن ایرانی: پدرام کریمیکووایران
38چهره ها و واکسن ایرانی: نیلوفر اردلانچهره ها و واکسن ایرانی: نیلوفر اردلانکووایران
39چهره ها و واکسن ایرانی: یاحا کاشانیچهره ها و واکسن ایرانی: یاحا کاشانیکووایران
40چهره ها و واکسن ایرانی: پازل بندچهره ها و واکسن ایرانی: پازل بندکووایران
41مداحان مشهور داوطلب تزریق واکسن ایرانی شدندمداحان مشهور داوطلب تزریق واکسن ایرانی شدندکووایران
42حجت الاسلام سید حسین مومنی هم واکسن ایرانی تزریق کردحجت الاسلام سید حسین مومنی هم واکسن ایرانی تزریق کردکووایران
43آمادگی واکسن کوو ایران برکت برای ورود به واکسیناسیون عمومیآمادگی واکسن کوو ایران برکت برای ورود به واکسیناسیون عمومیکووایران
44مردم چه می‌گویندمردم چه می‌گویندکووایران
45چهره ها و واکسن ایرانی: حانیه سامعیچهره ها و واکسن ایرانی: حانیه سامعیکووایران
46در روز انتخابات چه گذشتدر روز انتخابات چه گذشتکووایران
47چهره ها و واکسن ایرانی: سیروس میمنتچهره ها و واکسن ایرانی: سیروس میمنتکووایران
48چهره ها و واکسن ایرانی: بهمن بابازادهچهره ها و واکسن ایرانی: بهمن بابازادهکووایران
49چهره ها و واکسن ایرانی: علی سرتیپیچهره ها و واکسن ایرانی: علی سرتیپیکووایران
50چهره ها و واکسن ایرانی: احسان پایهچهره ها و واکسن ایرانی: احسان پایهکووایران
51چهره ها و واکسن ایرانی: سیما خضرآبادیچهره ها و واکسن ایرانی: سیما خضرآبادیکووایران
52چهره ها و واکسن ایرانی: حجت اشرف زادهچهره ها و واکسن ایرانی: حجت اشرف زادهکووایران
53چهره ها و واکسن ایرانی: سهراب مصطفویچهره ها و واکسن ایرانی: سهراب مصطفویکووایران
54چهره ها و واکسن ایرانی: سید مجید بنی فاطمهچهره ها و واکسن ایرانی: سید مجید بنی فاطمهکووایران
55چهره ها و واکسن ایرانی: محمد ربیعیچهره ها و واکسن ایرانی: محمد ربیعیکووایران
56چهره ها و واکسن ایرانی: محمدحسین حدادیانچهره ها و واکسن ایرانی: محمدحسین حدادیانکووایران
57چهره ها و واکسن ایرانی: اشکان دلاوریچهره ها و واکسن ایرانی: اشکان دلاوریکووایران
58چهره ها و واکسن ایرانی: باشگاه پرسپولیسچهره ها و واکسن ایرانی: باشگاه پرسپولیسکووایران
59چهره ها و واکسن ایرانی: سید محمدعلی صدری نیاچهره ها و واکسن ایرانی: سید محمدعلی صدری نیاکووایران
60چهره ها و واکسن ایرانی: دکتر سید حیدر محمدیچهره ها و واکسن ایرانی: دکتر سید حیدر محمدیکووایران
61چهره ها و واکسن ایرانی:. دکتر علیرضا رستمیچهره ها و واکسن ایرانی:. دکتر علیرضا رستمیکووایران
62گزارش خبر۱۳ روز ۴مرداد از تزریق واکسن آیت الله علوی گرگانیگزارش خبر۱۳ روز ۴مرداد از تزریق واکسن آیت الله علوی گرگانیکووایران
63چهره ها و واکسن ایرانی: فرشاد پیوسچهره ها و واکسن ایرانی: فرشاد پیوسکووایران
64چهره ها و واکسن ایرانی: هادی کولیوندچهره ها و واکسن ایرانی: هادی کولیوندکووایران
65با افتخار ایرانی!با افتخار ایرانی!کووایران
66چهره ها و واکسن ایرانی: حامد همایونچهره ها و واکسن ایرانی: حامد همایونکووایران
67چهره ها و واکسن ایرانی: امپراتور کوزکوچهره ها و واکسن ایرانی: امپراتور کوزکوکووایران
68گزارش دکتر جهانپور از وضعیت کنونی واکسن برکتگزارش دکتر جهانپور از وضعیت کنونی واکسن برکتکووایران
69مستند گزارش مراحل اولیه تولید واکسن برکتمستند گزارش مراحل اولیه تولید واکسن برکتکووایران
70میزان اثربخشی واکسن برکت بالای 90 درصدمیزان اثربخشی واکسن برکت بالای 90 درصدکووایران
71چهره ها و واکسن ایرانی: سعید حدادیانچهره ها و واکسن ایرانی: سعید حدادیانکووایران
72چهره ها و واکسن ایرانی: پندار اکبریچهره ها و واکسن ایرانی: پندار اکبریکووایران
73تا فکر شما مستقل نباشد، کشور شما مستقل نمی‌شود!تا فکر شما مستقل نباشد، کشور شما مستقل نمی‌شود!کووایران
74خبر از تاثیرگذاری واکسن برکت بر سویه انگلیسی و آفریقایی کروناخبر از تاثیرگذاری واکسن برکت بر سویه انگلیسی و آفریقایی کروناکووایران
75چهره ها و واکسن ایرانی: مهران غفوریانچهره ها و واکسن ایرانی: مهران غفوریانکووایران
76چهره ها و واکسن ایرانی: دکتر مهدی چمرانچهره ها و واکسن ایرانی: دکتر مهدی چمرانکووایران
77چهره ها و واکسن ایرانی: محسن خلیلیچهره ها و واکسن ایرانی: محسن خلیلیکووایران
78چهره ها و واکسن ایرانی: حسین یکتاچهره ها و واکسن ایرانی: حسین یکتاکووایران
79چهره ها و واکسن ایرانی: شهرزاد عبدالمجیدچهره ها و واکسن ایرانی: شهرزاد عبدالمجیدکووایران
80چهره ها و واکسن ایرانی: میثم یوسفیچهره ها و واکسن ایرانی: میثم یوسفیکووایران
81چهره ها و واکسن ایرانی: زهره زین الدینچهره ها و واکسن ایرانی: زهره زین الدینکووایران
82چهره ها و واکسن ایرانی: حاج حسین سازورچهره ها و واکسن ایرانی: حاج حسین سازورکووایران
83چهره ها و واکسن ایرانی: سفیر نیکاراگوئه در ایرانچهره ها و واکسن ایرانی: سفیر نیکاراگوئه در ایرانکووایران
84چهره ها و واکسن ایرانی: سید علیرضا موسویچهره ها و واکسن ایرانی: سید علیرضا موسویکووایران
85چهره ها و واکسن ایرانی: سید پرویز فتاحچهره ها و واکسن ایرانی: سید پرویز فتاحکووایران
86چهره ها و واکسن ایرانی: عطیه شاپوری کادر درمانچهره ها و واکسن ایرانی: عطیه شاپوری کادر درمانکووایران
87چهره ها و واکسن ایرانی: هادی حسینیچهره ها و واکسن ایرانی: هادی حسینیکووایران
88چهره ها و واکسن ایرانی: حمیدرضا ترکاشوندچهره ها و واکسن ایرانی: حمیدرضا ترکاشوندکووایران
89چرا زودتر شروع نکردید؟؟چرا زودتر شروع نکردید؟؟کووایران
90چهره ها و واکسن ایرانی: دنیا مدنیچهره ها و واکسن ایرانی: دنیا مدنیکووایران
91چهره ها و واکسن ایرانی: شهرام شکوهیچهره ها و واکسن ایرانی: شهرام شکوهیکووایران
92چهره ها و واکسن ایرانی: عباس جمشیدی فرچهره ها و واکسن ایرانی: عباس جمشیدی فرکووایران
93چهره ها و واکسن ایرانی: فضه سادات حسینیچهره ها و واکسن ایرانی: فضه سادات حسینیکووایران
94چهره ها و واکسن ایرانی: غلامرضا صابریچهره ها و واکسن ایرانی: غلامرضا صابریکووایران
95چهره ها و واکسن ایرانی: مادر شهید زین‌الدینچهره ها و واکسن ایرانی: مادر شهید زین‌الدینکووایران
96بازتاب تزریق واکسن برکت به رهبری از کشور های غربی تا کشور های عربیبازتاب تزریق واکسن برکت به رهبری از کشور های غربی تا کشور های عربیکووایران
97بریم ببینیم در خط تولید واکسن برکت چه خبره!؟بریم ببینیم در خط تولید واکسن برکت چه خبره!؟کووایران
98هشتگ #لقاح_کورونا_الایرانیهشتگ #لقاح_کورونا_الایرانیکووایران
99چهره ها و واکسن ایرانی: آرش ظلی پورچهره ها و واکسن ایرانی: آرش ظلی پورکووایران
100چهره ها و واکسن ایرانی: سید مهران علویچهره ها و واکسن ایرانی: سید مهران علویکووایران
101مستند بهداشت در گذر زمانمستند بهداشت در گذر زمانکووایران
102چهره ها و واکسن ایرانی: مجید واشقانیچهره ها و واکسن ایرانی: مجید واشقانیکووایران
103چهره ها و واکسن ایرانی: سفیر بولیوی در ایرانچهره ها و واکسن ایرانی: سفیر بولیوی در ایرانکووایران
104چهره ها و واکسن ایرانی: امیر عباس گلابچهره ها و واکسن ایرانی: امیر عباس گلابکووایران
105چهره ها و واکسن ایرانی: محمد معتمدیچهره ها و واکسن ایرانی: محمد معتمدیکووایران
106کرونای هزارچهرهکرونای هزارچهرهکووایران
107واکسن به روایت آمارواکسن به روایت آمارکووایران
108چهره ها و واکسن ایرانی: محمد حسین صفار هرندیچهره ها و واکسن ایرانی: محمد حسین صفار هرندیکووایران
109چهره ها و واکسن ایرانی: محمد ایران پوریانچهره ها و واکسن ایرانی: محمد ایران پوریانکووایران
110چهره ها و واکسن ایرانی: رکورد دار روپایی جهانچهره ها و واکسن ایرانی: رکورد دار روپایی جهانکووایران
111چهره ها و واکسن ایرانی: کریم قربانیچهره ها و واکسن ایرانی: کریم قربانیکووایران
112اخبار واکسن - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰اخبار واکسن - ۲۸ شهریور ۱۴۰۰کووایران
113واکسن ایرانی برکتواکسن ایرانی برکتکووایران
114از مرحله یک مطالعات به مرحله دواز مرحله یک مطالعات به مرحله دوکووایران
115علی رغم تحریم ها، یکی از تولیدکنندگان واکسن هستیمعلی رغم تحریم ها، یکی از تولیدکنندگان واکسن هستیمکووایران
116ساخت واکسن داخلیساخت واکسن داخلیکووایران
117چهره ها و واکسن ایرانی: امیررضا دلاوریچهره ها و واکسن ایرانی: امیررضا دلاوریکووایران
118واکسن ایرانی، انتخاب هنرمندانواکسن ایرانی، انتخاب هنرمندانکووایران
119آرامش روان در دوران کروناآرامش روان در دوران کروناکووایران
120نشست ارائه دستاوردهای واکسن کرونا داخلینشست ارائه دستاوردهای واکسن کرونا داخلیکووایران
121چهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امامیچهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امامیکووایران
122چهره ها و واکسن ایرانی: علیرضا نورمحمدیچهره ها و واکسن ایرانی: علیرضا نورمحمدیکووایران
123چهره ها و واکسن ایرانی: یکتا ناصرچهره ها و واکسن ایرانی: یکتا ناصرکووایران
124چهره ها و واکسن ایرانی: محمد حسین مهدویانچهره ها و واکسن ایرانی: محمد حسین مهدویانکووایران
126چهره ها و واکسن ایرانی: مصطفی محدثی خراسانیچهره ها و واکسن ایرانی: مصطفی محدثی خراسانیکووایران
127چهره ها و واکسن ایرانی: مهیار ضمیریچهره ها و واکسن ایرانی: مهیار ضمیریکووایران
128چهره ها و واکسن ایرانی: غلامرضا مصباحی مقدمچهره ها و واکسن ایرانی: غلامرضا مصباحی مقدمکووایران
129چهره ها و واکسن ایرانی: شاهین آرینچهره ها و واکسن ایرانی: شاهین آرینکووایران
130چهره ها و واکسن ایرانی: علی محمد مودبچهره ها و واکسن ایرانی: علی محمد مودبکووایران
131چهره ها و واکسن ایرانی: امیرهوشنگ تاجیچهره ها و واکسن ایرانی: امیرهوشنگ تاجیکووایران
132چهره ها و واکسن ایرانی: محسن ربیع خواهچهره ها و واکسن ایرانی: محسن ربیع خواهکووایران
133چهره ها و واکسن ایرانی: عبدالمطهر محمدخانیچهره ها و واکسن ایرانی: عبدالمطهر محمدخانیکووایران
134چهره ها و واکسن ایرانی: بهنام علمشاهیچهره ها و واکسن ایرانی: بهنام علمشاهیکووایران
135که زندگی به حالت عادی برگرده!که زندگی به حالت عادی برگرده!کووایران
136یک جعبه کادو! حدس شما چیه؟یک جعبه کادو! حدس شما چیه؟کووایران
137چند سی سی واکسن، چند هزار ساعت بی‌خوابی و دلتنگیه!چند سی سی واکسن، چند هزار ساعت بی‌خوابی و دلتنگیه!کووایران
138چهره ها و واکسن ایرانی: پوریا محمدیچهره ها و واکسن ایرانی: پوریا محمدیکووایران
139چهره ها و واکسن ایرانی: سفیر فیلیپین در ایرانچهره ها و واکسن ایرانی: سفیر فیلیپین در ایرانکووایران