اجرای پارتیشن سرویس ضد آب - پارتیشن گستر

اجرای پارتیشن سرویس ضد آب - پارتیشن گستر

شرکت پارتیشن گستر09103576874
ضد ضربه ، ضد رطوبت ، ضد آتش
آنتی باکتریال
دارای برند گنتاژ ترک
مناسب برای محیط های با رطوبت بالا
مانند استخر ، سرویس ، سنا و جکوزی

تماس :۰۹۱۰۳۵۷۶۸۷۴ - ۰۹۱۲۰۲۸۹۵۷۰
تلفن : ۰۲۱۲۲۸۹۱۴۰۱ - ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
فاکس : ۰۲۱۵۶۲۷۶۷۱۲
www.partitiongostar.ir
partitiongostar@gmail.com

تعداد ویدئوها: ۱۲ | زمان ایجاد: ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
1پارتیشن متحرک چوبی-پارتیشن گستر 09120289570پارتیشن متحرک چوبی-پارتیشن گستر 09120289570شرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
2پاروان بیمارستانی - پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷پاروان بیمارستانی - پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷شرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
3پاروان مسجدی -پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷پاروان مسجدی -پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷شرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
4اجرای کابین سرویس بهداشتی ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷اجرای کابین سرویس بهداشتی ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷شرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
5پارتیشن hpl-پارتیشن گستر 09103576874پارتیشن hpl-پارتیشن گستر 09103576874شرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
6پارتیشن سرویس بهداشتی ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷ - پارتیشن گسترپارتیشن سرویس بهداشتی ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷ - پارتیشن گسترشرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
7پارتیشن کشویی - پارتیشن گستر  ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷پارتیشن کشویی - پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷شرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
8نصب کابین سرویس بهداشتی 02122891317-09103576874نصب کابین سرویس بهداشتی 02122891317-09103576874شرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
9پارتیشن HPL سرویس بهداشتی09103576874پارتیشن HPL سرویس بهداشتی09103576874شرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
10نصب پارتیشن اچ پی ال - پارتیشن گسترنصب پارتیشن اچ پی ال - پارتیشن گسترشرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
11نصب و بازگشایی پارتیشن - پارتیشن گسترنصب و بازگشایی پارتیشن - پارتیشن گسترشرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
12پارتیشن سرویس بهداشتی عمومی - پارتیشن گسترپارتیشن سرویس بهداشتی عمومی - پارتیشن گسترشرکت پارتیشن گستر ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷