گزارش و مستند

گزارش و مستند

تعداد ویدئوها: ۱۲۵ | زمان ایجاد: ۱۶ دی ۱۳۹۹
1آمادگی واکسن کوو ایران برکت برای ورود به واکسیناسیون عمومیآمادگی واکسن کوو ایران برکت برای ورود به واکسیناسیون عمومیکووایران
2مستند واکسن ایرانی 2مستند واکسن ایرانی 2کووایران
3مستند واکسن ایرانی 1مستند واکسن ایرانی 1کووایران
4مردم چه می‌گویندمردم چه می‌گویندکووایران
5در روز انتخابات چه گذشتدر روز انتخابات چه گذشتکووایران
6گزارش خبر ۱۴ شبکه یک روز ۳۱تیرگزارش خبر ۱۴ شبکه یک روز ۳۱تیرکووایران
7گزارش خبر صفر شبکه تهران در ۳۱تیرماهگزارش خبر صفر شبکه تهران در ۳۱تیرماهکووایران
8مشتری های پر و پا قرص واکسن برکتمشتری های پر و پا قرص واکسن برکتکووایران
9مقاومت واکسن ایرانی در برابر کرونا دلتا و اعتماد مردممقاومت واکسن ایرانی در برابر کرونا دلتا و اعتماد مردمکووایران
10ترجیح واکسن ایرانی به چینی!ترجیح واکسن ایرانی به چینی!کووایران
11خبر ۲۱ شبکه یک در ۲۹تیرماهخبر ۲۱ شبکه یک در ۲۹تیرماهکووایران
12گزارش واکسن در خبر ۲۳ شبکه خبر روز ۲۹تیرگزارش واکسن در خبر ۲۳ شبکه خبر روز ۲۹تیرکووایران
13مصاحبه با مردم در مراکز تزریق واکسنمصاحبه با مردم در مراکز تزریق واکسنکووایران
14گزارش رکورد شکنی واکسیناسیون 23 تیر 1400گزارش رکورد شکنی واکسیناسیون 23 تیر 1400کووایران
15آغاز تزریق واکسن کووایران برکت در استان‌های کشور 1400/04/23آغاز تزریق واکسن کووایران برکت در استان‌های کشور 1400/04/23کووایران
16مستند بهداشت در گذر زمانمستند بهداشت در گذر زمانکووایران
17مستند گزارش مراحل اولیه تولید واکسن برکتمستند گزارش مراحل اولیه تولید واکسن برکتکووایران
18بازدید سرزده رییس‌جمهور از داروخانه ۲۹ فروردینبازدید سرزده رییس‌جمهور از داروخانه ۲۹ فروردینکووایران
19گزارش مردمی از تزریق واکسیناسیون در مراکز مختلفگزارش مردمی از تزریق واکسیناسیون در مراکز مختلفکووایران
20با افتخار ایرانی!با افتخار ایرانی!کووایران
21مال مملکت خودمونه!مال مملکت خودمونه!کووایران
22گزارش واکسیناسیون در تهرانگزارش واکسیناسیون در تهرانکووایران
23گزارش 24 مرداد خبر 08 شبکه یک و استقبال مردم از واکسن ایرانی برکتگزارش 24 مرداد خبر 08 شبکه یک و استقبال مردم از واکسن ایرانی برکتکووایران
24واکسیناسیون متولدین 50 به پایین و مشاغل پر خطرواکسیناسیون متولدین 50 به پایین و مشاغل پر خطرکووایران
25خط تولید واکسن برکتخط تولید واکسن برکتکووایران
26گزارش تزریق واکسن خبر 14 شبکه یک 1400/04/16گزارش تزریق واکسن خبر 14 شبکه یک 1400/04/16کووایران
27واکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌ها، دو بال مقابله با کروناواکسیناسیون و رعایت شیوه‌نامه‌ها، دو بال مقابله با کروناکووایران
29پیروی مردم از رهبر در تزریق واکسن برکتپیروی مردم از رهبر در تزریق واکسن برکتکووایران
30هیچ‌یک از واکسن‌های تولید شده در دنیا ایمنی 100 درصدی در مقابل کرونا ایجاد نمی‌کنند!هیچ‌یک از واکسن‌های تولید شده در دنیا ایمنی 100 درصدی در مقابل کرونا ایجاد نمی‌کنند!کووایران
31کووایران برکت در مسیر واکسیناسیون عمومی، گزارش روند واکسن برکتکووایران برکت در مسیر واکسیناسیون عمومی، گزارش روند واکسن برکتکووایران
32تا فکر شما مستقل نباشد، کشور شما مستقل نمی‌شود!تا فکر شما مستقل نباشد، کشور شما مستقل نمی‌شود!کووایران
33تلاش های بی وقفه دانشمندانمان در تولید واکسن هر روز ثمری تازه می‌دهدتلاش های بی وقفه دانشمندانمان در تولید واکسن هر روز ثمری تازه می‌دهدکووایران
34یک جعبه کادو! حدس شما چیه؟یک جعبه کادو! حدس شما چیه؟کووایران
35خبری حاکی از دستیابی ایران به یک موفقیت جهانیخبری حاکی از دستیابی ایران به یک موفقیت جهانیکووایران
37حادثه ای منحصر به فردحادثه ای منحصر به فردکووایران
38این افتخار ملی را به معنای واقعی کلمه پاس بداریماین افتخار ملی را به معنای واقعی کلمه پاس بداریمکووایران
39گزارش مراکز تجمیعی تزریق واکسن خبر 14 شبکه یکگزارش مراکز تجمیعی تزریق واکسن خبر 14 شبکه یککووایران
40واکسن ایرانی؛ یک گام تا تولید انبوهواکسن ایرانی؛ یک گام تا تولید انبوهکووایران
41ایران ششمین کشور دست‌یافته به نوشداروی کروناایران ششمین کشور دست‌یافته به نوشداروی کروناکووایران
42سرعت گرفتن مرحله دوم واکسیناسیون سالمندانسرعت گرفتن مرحله دوم واکسیناسیون سالمندانکووایران
43حماسه فارغ‌التحصیلان سی‌وپنج ساله دانشگاه‌های داخلیحماسه فارغ‌التحصیلان سی‌وپنج ساله دانشگاه‌های داخلیکووایران
44واکنش مردم در صفحات مجازی به واکسینه‌شدن رهبرواکنش مردم در صفحات مجازی به واکسینه‌شدن رهبرکووایران
45ماجرای عکس‌های منتشر شده از خط تولید واکسن برکت چیست؟ماجرای عکس‌های منتشر شده از خط تولید واکسن برکت چیست؟کووایران
46واکسن کووایران برکت و خط تولید آنواکسن کووایران برکت و خط تولید آنکووایران
47آیا رهبر انقلاب اسلامی مانع واردات واکسن شده‌است؟آیا رهبر انقلاب اسلامی مانع واردات واکسن شده‌است؟کووایران
48گزارش از سرگیری واکسیناسیون در تهرانگزارش از سرگیری واکسیناسیون در تهرانکووایران
49اتفاقی غرورآفرین؛ حمایت مردم ایران از واکسن کووایران برکتاتفاقی غرورآفرین؛ حمایت مردم ایران از واکسن کووایران برکتکووایران
50بریم ببینیم در خط تولید واکسن برکت چه خبره!؟بریم ببینیم در خط تولید واکسن برکت چه خبره!؟کووایران
51ادامه روند واکسیناسیون با امکان ثبت‌نام متولدین 1347 و قبل از آنادامه روند واکسیناسیون با امکان ثبت‌نام متولدین 1347 و قبل از آنکووایران
52گزارشی از یک مرکز تجمیعی واکسیناسیون در اراکگزارشی از یک مرکز تجمیعی واکسیناسیون در اراککووایران
53گزارش واکسیناسیون سالمندانگزارش واکسیناسیون سالمندانکووایران
54تزریق دز دوم واکسن در کشور سرعت گرفتتزریق دز دوم واکسن در کشور سرعت گرفتکووایران
55تمایل مردم به تزریق واکسن ایرانیتمایل مردم به تزریق واکسن ایرانیکووایران
56بعد از هجوم ویروس کرونا به مردم دنیا...بعد از هجوم ویروس کرونا به مردم دنیا...کووایران
57گزارش واکسیناسیون واجدین شرایطگزارش واکسیناسیون واجدین شرایطکووایران
58گزارش تزریق واکسن خبر صفر اول شهریورگزارش تزریق واکسن خبر صفر اول شهریورکووایران
59ساده‌انگاری افراد واکسینه شده و رشد چشمگیر واکسیناسیونساده‌انگاری افراد واکسینه شده و رشد چشمگیر واکسیناسیونکووایران
60گزارش مرکز واکسیناسیون اشراق تهرانگزارش مرکز واکسیناسیون اشراق تهرانکووایران
61نوید اثربخشی بالای 80 درصد واکسن برکت و گزارش مراکز واکسیناسیوننوید اثربخشی بالای 80 درصد واکسن برکت و گزارش مراکز واکسیناسیونکووایران
62صحبت با مردم درباره واکسن‌های تولید داخلصحبت با مردم درباره واکسن‌های تولید داخلکووایران
63افتتاح یک مرکز بزرگ واکسیناسیون در البرز و گزارش روند واکسیناسیونافتتاح یک مرکز بزرگ واکسیناسیون در البرز و گزارش روند واکسیناسیونکووایران
64عزم ملی برای سرعت واکسیناسیون عمومیعزم ملی برای سرعت واکسیناسیون عمومیکووایران
65افزایش تدریجی تزریق دز دومافزایش تدریجی تزریق دز دومکووایران
66گزارش خبر 07 شبکه خبر از واکسیناسیونگزارش خبر 07 شبکه خبر از واکسیناسیونکووایران
67واکسن برای شما، اطلاعات برای ماواکسن برای شما، اطلاعات برای ماکووایران
68واکسن به تنهایی کافی نیستواکسن به تنهایی کافی نیستکووایران
69مطالعات بالینی اولین واکسن داخلیمطالعات بالینی اولین واکسن داخلیکووایران
70جهاد ادامه داردجهاد ادامه داردکووایران
71افزایش سرعت تولید واکسن همراه با افزایش سرعت واکسیناسیونافزایش سرعت تولید واکسن همراه با افزایش سرعت واکسیناسیونکووایران
72در انتظار واکسیناسیون همگانی...در انتظار واکسیناسیون همگانی...کووایران
73داستان پرماجرای واکسن کرونا!داستان پرماجرای واکسن کرونا!کووایران
74واکسیناسیون تضمین کافی برای مهار کرونا است؟واکسیناسیون تضمین کافی برای مهار کرونا است؟کووایران
75نوبت‌دهی واکسن برای 45 ساله‌هانوبت‌دهی واکسن برای 45 ساله‌هاکووایران
76واکسن ایرانی، انتخاب هنرمندانواکسن ایرانی، انتخاب هنرمندانکووایران
77ثبت بیشترین میزان تزریق روزانه واکسنثبت بیشترین میزان تزریق روزانه واکسنکووایران
78رکورد‌شکنی‌های پیاپی تزریق واکسنرکورد‌شکنی‌های پیاپی تزریق واکسنکووایران
79حرکت سریع در جاده مقابله با کروناحرکت سریع در جاده مقابله با کروناکووایران
80واکسیناسیون مناطق روستایی و عشایریواکسیناسیون مناطق روستایی و عشایریکووایران
81گزارش خبر 23 از روند واکسیناسیونگزارش خبر 23 از روند واکسیناسیونکووایران
82واکسن به روایت آمارواکسن به روایت آمارکووایران
83شکسته شدن رکورد ثبت نام در سامانه نوبت‌دهی واکسن با ثبت نام دانشجویانشکسته شدن رکورد ثبت نام در سامانه نوبت‌دهی واکسن با ثبت نام دانشجویانکووایران
84واکسیناسیون در روز تعطیلواکسیناسیون در روز تعطیلکووایران
85هفت واکسن داخلی تا شهریور در بازارهفت واکسن داخلی تا شهریور در بازارکووایران
86واکسن نرسد، فاجعه انسانی رخ می‌دهدواکسن نرسد، فاجعه انسانی رخ می‌دهدکووایران
87گزارش خبر 19 شبکه خبر از سرعت‌گیری روند واکسیناسیونگزارش خبر 19 شبکه خبر از سرعت‌گیری روند واکسیناسیونکووایران
88با دست‌های بسته در اقیانوس بلای کرونابا دست‌های بسته در اقیانوس بلای کروناکووایران
89سال 99 همراه با شیوع ویروس کرونا و تلاش برای تولید واکسنسال 99 همراه با شیوع ویروس کرونا و تلاش برای تولید واکسنکووایران
90خاطرات سال 99، مرحله اول آزمایش بالینی برکتخاطرات سال 99، مرحله اول آزمایش بالینی برکتکووایران
91دستاورد‌های دانشمندان در سال 99دستاورد‌های دانشمندان در سال 99کووایران
92گزارشی از روند مهار کروناگزارشی از روند مهار کروناکووایران
93ترجیح واکسن ملیترجیح واکسن ملیکووایران
94روند مطلوب واکسیناسیون عمومی با تولید واکسن‌های داخلیروند مطلوب واکسیناسیون عمومی با تولید واکسن‌های داخلیکووایران
95واکسیناسیون روی دور تندواکسیناسیون روی دور تندکووایران
96واکسن ایرانی، روایت اول شنا با دست‌های بستهواکسن ایرانی، روایت اول شنا با دست‌های بستهکووایران
97مروری بر رویداد پزشکی با تولید واکسن کرونامروری بر رویداد پزشکی با تولید واکسن کروناکووایران
98یکی از میان چندیکی از میان چندکووایران
99واکسن ایرانی برکتواکسن ایرانی برکتکووایران
100روایت فتح کروناروایت فتح کروناکووایران
101مدیریت کرونا از نگاه فعالان دانشجوییمدیریت کرونا از نگاه فعالان دانشجوییکووایران
102بالا بروند تا به ستاره ها برسند!بالا بروند تا به ستاره ها برسند!کووایران
103ضرورت مشارکت مردم در تزریق واکسنضرورت مشارکت مردم در تزریق واکسنکووایران
105روزهای آخر سال و موضوعی جدیدروزهای آخر سال و موضوعی جدیدکووایران
106تزریق 8 میلیون دوز واکسن در هفته گذشتهتزریق 8 میلیون دوز واکسن در هفته گذشتهکووایران
107واکسیناسیون زندانیانواکسیناسیون زندانیانکووایران
108قرنطینه هوشمند؛ الزام ارائه خدمات با کارت واکسنقرنطینه هوشمند؛ الزام ارائه خدمات با کارت واکسنکووایران
109گفتگو با داوطلبین واکسن ایرانیگفتگو با داوطلبین واکسن ایرانیکووایران
110آرامش روان در دوران کروناآرامش روان در دوران کروناکووایران
111اولین تصاویر از مرحله ازمایش بالینی واکسن ایرانی کرونااولین تصاویر از مرحله ازمایش بالینی واکسن ایرانی کروناکووایران
112تلاش دانشمندان ایرانی برای ساخت واکسن کرونا به بار نشست.تلاش دانشمندان ایرانی برای ساخت واکسن کرونا به بار نشست.کووایران
113تولید واکسن ایرانی برکت و تزریق به اولین داوطلبانتولید واکسن ایرانی برکت و تزریق به اولین داوطلبانکووایران
114اولین جلسه پیشرفت تولید واکسن کرونااولین جلسه پیشرفت تولید واکسن کروناکووایران
115از زبان آماراز زبان آمارکووایران
116گزارش کنترل ایمنی و اثربخشی واکسن برکتگزارش کنترل ایمنی و اثربخشی واکسن برکتکووایران
117ادامه سیر صعودی واکسیناسیون در ایرانادامه سیر صعودی واکسیناسیون در ایرانکووایران
118رونق دوباره واکسیناسیونرونق دوباره واکسیناسیونکووایران
119گزارش مردمی خبر صفر شبکه تهران در تاریخ 1400/07/21گزارش مردمی خبر صفر شبکه تهران در تاریخ 1400/07/21کووایران
120واکسن به روایت ارقامواکسن به روایت ارقامکووایران
121گزارش برنامه طبیب از روند واکسیناسیون در مراکز تزریق واکسنگزارش برنامه طبیب از روند واکسیناسیون در مراکز تزریق واکسنکووایران
122واکسیناسیون بدون تعطیلی و معطلی در زنجانواکسیناسیون بدون تعطیلی و معطلی در زنجانکووایران
123مرکز جدید واکسیناسیون خودروییمرکز جدید واکسیناسیون خودروییکووایران
124گزارش تداوم روند واکسیناسیون 1400/07/25گزارش تداوم روند واکسیناسیون 1400/07/25کووایران
125قطار واکسیناسیون روی ریل سرعتقطار واکسیناسیون روی ریل سرعتکووایران