گیسو کمند

گیسو کمند

خلاصه داستان:
فصل دوم انیمیشن گیسوکمند با عنوانی جدید نسبت به فصل اول خود شده است. فصل دوم برخلاف فصل اول که Tangled: The Series نام داشت، با عنوان Rapunzel’s Tangled Adventure شناخته می شود. انیمیشن سریالی گیسوکمند که از سال 2017 توسط شبکه دیزنی در حال پخش می باشد، روایتگر داستان های بین انیمیشن سینمایی “گیسو کمند” و انیمیشن کوتاه “گیسو کمند برای همیشه” می باشد. این انیمیشن سریالی از آهنگ های جدیدی که توسط Alan Menken خوانده شده استفاده می کند که وظیفه نوشتن ترانه های انیمیشن سینمایی گیسو کمند را بر عهده داشته است و …

تعداد ویدئوها: ۳۲ | زمان ایجاد: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
1دانلود کارتون گیسوکمند قسمت21دانلود کارتون گیسوکمند قسمت21 کارتون
2دانلود کارتون گیسوکمند قسمت20دانلود کارتون گیسوکمند قسمت20 کارتون
3دانلود کارتون گیسوکمند قسمت19دانلود کارتون گیسوکمند قسمت19 کارتون
4دانلود کارتون گیسو کمند قسمت18دانلود کارتون گیسو کمند قسمت18 کارتون
5دانلود کارتون گیسو کمند قسمت17دانلود کارتون گیسو کمند قسمت17 کارتون
6دانلود کارتون گیسو کمند قسمت16دانلود کارتون گیسو کمند قسمت16 کارتون
7دانلود کارتون گیسو کمند قسمت15دانلود کارتون گیسو کمند قسمت15 کارتون
8دانلود کارتون گیسو کمند قسمت14دانلود کارتون گیسو کمند قسمت14 کارتون
9دانلود کارتون گیسو کمند قسمت13دانلود کارتون گیسو کمند قسمت13 کارتون
10دانلود کارتون گیسو کمند قسمت12دانلود کارتون گیسو کمند قسمت12 کارتون
11دانلود کارتون گیسو کمند قسمت11دانلود کارتون گیسو کمند قسمت11 کارتون
12دانلود کارتون گیسو کمند قسمت10دانلود کارتون گیسو کمند قسمت10 کارتون
13دانلود کارتون گیسو کمند قسمت9دانلود کارتون گیسو کمند قسمت9 کارتون
14دانلود کارتون گیسو کمند قسمت8دانلود کارتون گیسو کمند قسمت8 کارتون
15دانلود کارتون گیسو کمند قسمت7دانلود کارتون گیسو کمند قسمت7 کارتون
16دانلود کارتون گیسو کمند قسمت6دانلود کارتون گیسو کمند قسمت6 کارتون
17دانلود کارتون گیسو کمند قسمت5دانلود کارتون گیسو کمند قسمت5 کارتون
18دانلود کارتون گیسو کمند قسمت4دانلود کارتون گیسو کمند قسمت4 کارتون
19دانلود کارتون گیسو کمند قسمت3دانلود کارتون گیسو کمند قسمت3 کارتون
20دانلود کارتون گیسو کمند قسمت2دانلود کارتون گیسو کمند قسمت2 کارتون
21دانلود کارتون گیسو کمند قسمت 1دانلود کارتون گیسو کمند قسمت 1 کارتون
22کارتون با هم بودن - نیکا و داداشی - 22 شهریور 1398کارتون با هم بودن - نیکا و داداشی - 22 شهریور 1398 کارتون
23دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 1دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 1 کارتون
24دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 10دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 10 کارتون
25دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 9دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 9 کارتون
26دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 8دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 8 کارتون
27دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 7دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 7 کارتون
28دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 6دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 6 کارتون
29دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 5دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 5 کارتون
30دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 4دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 4 کارتون
31دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 3دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 3 کارتون
32دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 2دانلود کارتون گیسوکمند Tangled فصل 3 - قسمت 2 کارتون