حمید علیمی

حمید علیمی

دانلود مداحی حمید علیمی محرم 97

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
1شور جدید و بسیار زیبا از کربلایی حمید علیمی - به جون مادرت دلم تنگه براتشور جدید و بسیار زیبا از کربلایی حمید علیمی - به جون مادرت دلم تنگه برات
2زمینه و شور زیبای حمید علیمی - شهادت امام جواد علیه السلامزمینه و شور زیبای حمید علیمی - شهادت امام جواد علیه السلام
3حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - روضه - چاووش محرم - بخش 1حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - روضه - چاووش محرم - بخش 1
4حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - روضه - چاووش محرم - بخش 2حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - روضه - چاووش محرم - بخش 2
5حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - تک - شد محرم تا در غم جانانحمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - تک - شد محرم تا در غم جانان
6حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - شور- چاووش محرم - بخش 1یادمه بچه بودمحمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - شور- چاووش محرم - بخش 1یادمه بچه بودم
7حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - شور- روضه هایت و کربلایت دل بردهحمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - شور- روضه هایت و کربلایت دل برده
8حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - سنگین- اونقدر میشینم اینجاحمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - سنگین- اونقدر میشینم اینجا
9حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - سنگین- تا به موی  اکبرحمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - سنگین- تا به موی اکبر
10حمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - سنگین- سایه سرو قدتحمید رضا علیمی - محرم 97- پیشواز محرم - سنگین- سایه سرو قدت
11حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- روضه حضرت رقیهحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- روضه حضرت رقیه
12حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- روضه حضرت رقیهحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- روضه حضرت رقیه
13حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- روضه حضرت رقیهحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- روضه حضرت رقیه
14حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - تک- سلام ای جان جهانحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - تک- سلام ای جان جهان
15حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - تک- کی باورش میشهحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - تک- کی باورش میشه
16حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - شور- رسم یتیم نوازی نبودحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - شور- رسم یتیم نوازی نبود
17حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - شور- قبله عاشقان بودحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - شور- قبله عاشقان بود
18حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - سنگین- ای سر من فدای سر توحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - سنگین- ای سر من فدای سر تو
19حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - سه ضرب- بنبی العربیحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - سه ضرب- بنبی العربی
20حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- جلو آئینه خودمو میبینمحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- جلو آئینه خودمو میبینم
21حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- اروضه حضرت رقیهحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - روضه- اروضه حضرت رقیه
22حمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - تک- ازت بی خبرم خبر داری یا نهحمید رضا علیمی - محرم 97- شب سوم - تک- ازت بی خبرم خبر داری یا نه