سلامت بمونیم

سلامت بمونیم

مجموعه فیلم های سلامت و بهداشتی

تعداد ویدئوها: ۶۹ | زمان ایجاد: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
1راهنمایی های عمو امید برای فینگیلی ها در مورد کروناراهنمایی های عمو امید برای فینگیلی ها در مورد کروناآهنگ های عمو امید
2ویدیو آموزشی عمو امید شستن دست برای فینگیلی هاویدیو آموزشی عمو امید شستن دست برای فینگیلی هاآهنگ های عمو امید
3کلیپ جدید عمو امید دکترکلیپ جدید عمو امید دکترآهنگ های عمو امید
4کرونا و کودکان ماکرونا و کودکان مانسیم سلامت
5کروناز: ویتامین های مفید برای بدن چیه ؟کروناز: ویتامین های مفید برای بدن چیه ؟نسیم سلامت
6کروناز: تا وقتی کرونا هست غذا چجوری بپزیم ؟کروناز: تا وقتی کرونا هست غذا چجوری بپزیم ؟نسیم سلامت
7کروناز: تشکر از همهکروناز: تشکر از همهنسیم سلامت
8کروناز: با خشکی پوست دست چیکار کنم ؟کروناز: با خشکی پوست دست چیکار کنم ؟نسیم سلامت
9کروناز: کرونا از طریق هوا هم منتقل میشه؟کروناز: کرونا از طریق هوا هم منتقل میشه؟نسیم سلامت
10کروناز: شماره تلفن های ضروری کرونا چیاست ؟کروناز: شماره تلفن های ضروری کرونا چیاست ؟نسیم سلامت
11کروناز: با نگرانی کرونا چیکار کنیم ؟کروناز: با نگرانی کرونا چیکار کنیم ؟نسیم سلامت
12کروناز: با دست کش و ماسک های کرونایی چیکار کنیم ؟کروناز: با دست کش و ماسک های کرونایی چیکار کنیم ؟نسیم سلامت
13کروناز: چه مایعانی بنوشیم ؟کروناز: چه مایعانی بنوشیم ؟نسیم سلامت
14کروناز: تا وقتی کرونا هست پول بدیم یا کارت بکشیم ؟کروناز: تا وقتی کرونا هست پول بدیم یا کارت بکشیم ؟نسیم سلامت
15کروناز: چه وسایلی رو حتما باید ضد عفونی کرد ؟کروناز: چه وسایلی رو حتما باید ضد عفونی کرد ؟نسیم سلامت
16کروناز: کرونا توی عابر بانک هم هست ؟کروناز: کرونا توی عابر بانک هم هست ؟نسیم سلامت
17کروناز: نور خورشید روی کرونا چه تاثیری داره ؟کروناز: نور خورشید روی کرونا چه تاثیری داره ؟نسیم سلامت
18کروناز: کرونا سرماییه یا گرمایی؟کروناز: کرونا سرماییه یا گرمایی؟نسیم سلامت
19کروناز: تا وقتی کرونا هست بهداشت آشپزخونه چجوری باشه ؟کروناز: تا وقتی کرونا هست بهداشت آشپزخونه چجوری باشه ؟نسیم سلامت
20کروناز: آدامس ضد کرونا ؟!کروناز: آدامس ضد کرونا ؟!نسیم سلامت
21کروناز: کرونا تو کفشامونم هست ؟کروناز: کرونا تو کفشامونم هست ؟نسیم سلامت
22کروناز: تا وقتی کرونا هست با حیوانات چجوری رفتار کنیم ؟کروناز: تا وقتی کرونا هست با حیوانات چجوری رفتار کنیم ؟نسیم سلامت
23کروناز: تا وقتی کرونا هست تو تاکسی چجوری بشینیم؟کروناز: تا وقتی کرونا هست تو تاکسی چجوری بشینیم؟نسیم سلامت
24کروناز: کرونا چیست ؟کروناز: کرونا چیست ؟نسیم سلامت
25کروناز: کرونا و نوروزکروناز: کرونا و نوروزنسیم سلامت
26کروناز: روش های انتقال کروناکروناز: روش های انتقال کرونانسیم سلامت
27کروناز: نهفتگی کروناکروناز: نهفتگی کرونانسیم سلامت
28کروناز: علت اصلی کرونا چی بود؟کروناز: علت اصلی کرونا چی بود؟نسیم سلامت
29کروناز: قدرت انتقال کرونا چقدره ؟!کروناز: قدرت انتقال کرونا چقدره ؟!نسیم سلامت
30کروناز: وقتی کرونا گرفتیم چیکار کنیم؟کروناز: وقتی کرونا گرفتیم چیکار کنیم؟نسیم سلامت
31کروناز: علائم این که کرونا داریم چیه ؟کروناز: علائم این که کرونا داریم چیه ؟نسیم سلامت
32کروناز: کرونا در مکان های عمومی هم هست ؟کروناز: کرونا در مکان های عمومی هم هست ؟نسیم سلامت
33کروناز: کرونا در فضای مجازی !کروناز: کرونا در فضای مجازی !نسیم سلامت
34کروناز: ویروس چیست؟کروناز: ویروس چیست؟نسیم سلامت
35کروناز: نکات بهداشتی درمورد کروناکروناز: نکات بهداشتی درمورد کرونانسیم سلامت
36کروناز: دستامونو چند ثانیه بشوریم ؟کروناز: دستامونو چند ثانیه بشوریم ؟نسیم سلامت
37کروناز: چگونه با حیوانات رفتار کنیم ؟کروناز: چگونه با حیوانات رفتار کنیم ؟نسیم سلامت
38کروناز: کرونا خطرناک ترین ویروس جهانه ؟کروناز: کرونا خطرناک ترین ویروس جهانه ؟نسیم سلامت
39کروناز: استرس کروناییکروناز: استرس کرونایینسیم سلامت
40کروناز: مسافرت بی موقع کروناکروناز: مسافرت بی موقع کرونانسیم سلامت
41کروناز: سیستم دفاعی بدن در مقابل کروناکروناز: سیستم دفاعی بدن در مقابل کرونانسیم سلامت
42کروناز: کیا بیشتر مراقب کرونا باشن ؟کروناز: کیا بیشتر مراقب کرونا باشن ؟نسیم سلامت
43کروناز: روش درست شستن دست هاکروناز: روش درست شستن دست هانسیم سلامت
44کروناز: روش درمان کرونا چیه ؟کروناز: روش درمان کرونا چیه ؟نسیم سلامت
45کروناز: غذاهای بیرون رو بخوریم یا نه ؟کروناز: غذاهای بیرون رو بخوریم یا نه ؟نسیم سلامت
46کروناز: روش های خوردن نونکروناز: روش های خوردن نوننسیم سلامت
47کروناز: عمر کرونا روی هر چیزی چقدره ؟!کروناز: عمر کرونا روی هر چیزی چقدره ؟!نسیم سلامت
48کروناز: کرونا و سفرش به کشور هاکروناز: کرونا و سفرش به کشور هانسیم سلامت
49کروناز: ضد عفونیکروناز: ضد عفونینسیم سلامت
50کروناز: استفاده درست از ماسککروناز: استفاده درست از ماسکنسیم سلامت
51کروناز: قوانین کرونایی...کروناز: قوانین کرونایی...نسیم سلامت
52کروناز: گوشیمونو ضد کرونا کنیم...کروناز: گوشیمونو ضد کرونا کنیم...نسیم سلامت
53کروناز: مهمونی بخاطر کرونا تعلیله ؟!کروناز: مهمونی بخاطر کرونا تعلیله ؟!نسیم سلامت
54کروناز: فرق کرونا با سرما خوردگی چیه ؟!کروناز: فرق کرونا با سرما خوردگی چیه ؟!نسیم سلامت
55کروناز: برای مقابله با کرونا چی بخوریم ؟کروناز: برای مقابله با کرونا چی بخوریم ؟نسیم سلامت
57چند توصیه درباره اطلاع رسانی صحیح درباره کرونا به کودکانچند توصیه درباره اطلاع رسانی صحیح درباره کرونا به کودکانخبرگزاری تسنیم
58نکاتی درباره سلامت دندان در کودکاننکاتی درباره سلامت دندان در کودکاننسیم سلامت
59خطرات تبلت و گوشی هوشمند برای کودکانخطرات تبلت و گوشی هوشمند برای کودکاننسیم سلامت
60با بیش فعالی در کودکان آشنا شویمبا بیش فعالی در کودکان آشنا شویمنسیم سلامت
61درمان بدغذایی کودک با روش های سادهدرمان بدغذایی کودک با روش های سادهنسیم سلامت
62بهداشت و نظرات کودکانبهداشت و نظرات کودکاننسیم سلامت
63توصیه های عمو امید در مورد ویروس کرونا برای فینگیلیهاتوصیه های عمو امید در مورد ویروس کرونا برای فینگیلیهاترانه های کودکانه
64اگه می‌خوای بچه مسولیت پذیر بشهاگه می‌خوای بچه مسولیت پذیر بشهنسیم سلامت
65آِموزش های لازم در مورد کودک زاریآِموزش های لازم در مورد کودک زاریدغدغه های اجتماعی
66تو می تونی ! (انیمیشن مفهومی کودک)تو می تونی ! (انیمیشن مفهومی کودک)پیشنهادهای یوتیوب به من
67ماجراهای آقای جویا | تولید ماسکماجراهای آقای جویا | تولید ماسککانال نوجوان
68ماجراهای آقای جویا | ساعت فروشیماجراهای آقای جویا | ساعت فروشیکانال نوجوان
69ماجراهای آقای جویا | بوستانماجراهای آقای جویا | بوستانکانال نوجوان