تولیدفن

تولیدفن

تعداد ویدئوها: ۶ | زمان ایجاد: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
1تولید فن سانترفیوژ،فن صعنتی،فن اگزاست فن،هواکش صعنتی،سانترفوژ،سانتریفیوژ،تولید فن،تولیدکنندهتولید فن سانترفیوژ،فن صعنتی،فن اگزاست فن،هواکش صعنتی،سانترفوژ،سانتریفیوژ،تولید فن،تولیدکنندهشرکت کولاک فن مهندس سوری
2فن سانتریفیوژ،فن سانترفیوژ،طراحی و ساخت انواع پروانه سنگین و فوق سنگین شرکت کولاک فنفن سانتریفیوژ،فن سانترفیوژ،طراحی و ساخت انواع پروانه سنگین و فوق سنگین شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
3تولید فن سانتریفیوژ و انواع هواکشهای صعنتی  و هواساز و ایرواشر و هواساز شرکت کولاک فن مهندس سوریتولید فن سانتریفیوژ و انواع هواکشهای صعنتی و هواساز و ایرواشر و هواساز شرکت کولاک فن مهندس سوریشرکت کولاک فن مهندس سوری
4حمایت از مهندس سوری شرکت کولاک فن توسط خواننده معروف احسان علیانیحمایت از مهندس سوری شرکت کولاک فن توسط خواننده معروف احسان علیانیشرکت کولاک فن مهندس سوری
5باکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیباکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیشرکت کولاک فن مهندس سوری
7تقدیر و تشکر و گرفتن نشان کار آفرین برتر در سال ۱۳۹۸  ۱۳۹۸/۹/۱۶حضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن و مصاحبه زنده از ستاد خبری صداوسیمای شبکه خبری اولین همایش و گردآوری مدیران داخلی و خارجی ،#مهندس_سوری طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر و سیستم های سرمایشی وتقدیر و تشکر و گرفتن نشان کار آفرین برتر در سال ۱۳۹۸ ۱۳۹۸/۹/۱۶حضور مهندس سوری از شرکت کولاک فن و مصاحبه زنده از ستاد خبری صداوسیمای شبکه خبری اولین همایش و گردآوری مدیران داخلی و خارجی ،#مهندس_سوری طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر و سیستم های سرمایشی وشرکت کولاک فن مهندس سوری
8حضور شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری در نمایشگاه تجهیزات سرمایش و گرمایش اولین و بزرگترین تولید کننده در استان فارسحضور شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری در نمایشگاه تجهیزات سرمایش و گرمایش اولین و بزرگترین تولید کننده در استان فارسشرکت کولاک فن مهندس سوری
9شرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژتمام استیل ،پروژه صنایع شیمیایی استان سمنانشرکت کولاک فن با مدیریت مهندس سوری طراحی و ساخت انواع سانتریفیوژتمام استیل ،پروژه صنایع شیمیایی استان سمنانشرکت کولاک فن مهندس سوری
10پروژه بزرگ فن سانتریفیوژ کارخانه ذوب آهن اجرا پروژه توسط مهندس سوری از شرکت کولاک فنپروژه بزرگ فن سانتریفیوژ کارخانه ذوب آهن اجرا پروژه توسط مهندس سوری از شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
11اولین و بزرگترین تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی سانتریفیوژ و هواساز در شیراز و جنوب کشوراولین و بزرگترین تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی سانتریفیوژ و هواساز در شیراز و جنوب کشورشرکت کولاک فن مهندس سوری
12تست_دستگاه_فن_سانتریفیوژ ۵۶۰میلیمتر#پروانه_استیل شرکت کولاک فن تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی،هواساز ،وکولر صعنتی و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و باکس های سایلنت  در شیراز و جنوب کشور #شرکت_کولاک_فنتست_دستگاه_فن_سانتریفیوژ ۵۶۰میلیمتر#پروانه_استیل شرکت کولاک فن تولید کننده انواع هواکشهای صعنتی،هواساز ،وکولر صعنتی و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و باکس های سایلنت در شیراز و جنوب کشور #شرکت_کولاک_فنشرکت کولاک فن مهندس سوری