شنبه

شنبه

شنبه

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
1وضع آب و هوا / فعالیت دو سامانه بارشی در کشوروضع آب و هوا / فعالیت دو سامانه بارشی در کشور
2وضع آب و هوا بارش در بیشتر مناطق کشوروضع آب و هوا بارش در بیشتر مناطق کشور
3وضع آب و هوا / جو پایدار در بیشتر مناطقوضع آب و هوا / جو پایدار در بیشتر مناطق
4وضع آب و هوا / وزش باد پدیده غالب امروز و فرداوضع آب و هوا / وزش باد پدیده غالب امروز و فردا
5وضع آب و هوا شمال و مرکز کشور بارانيوضع آب و هوا شمال و مرکز کشور باراني
6وضع آب و هوا گسترش فعالیت سامانه بارشیوضع آب و هوا گسترش فعالیت سامانه بارشی
7وضع آب و هوا تداوم بارش‌ ها در نیمه شرقی و مرکزیوضع آب و هوا تداوم بارش‌ ها در نیمه شرقی و مرکزی
8وضع آب و هوای امروز کشور ؛ بارش باران در غرب و مرکز کشوروضع آب و هوای امروز کشور ؛ بارش باران در غرب و مرکز کشور
9وضع آب و هوای امروز / وزش باد شديد در شرق کشوروضع آب و هوای امروز / وزش باد شديد در شرق کشور
10وضع آب و هوا امروز / موج بارندگی از غرب کشور وارد شده استوضع آب و هوا امروز / موج بارندگی از غرب کشور وارد شده است
11وضع آب و هوای امروز / بارش باران در شرق و شمال شرقوضع آب و هوای امروز / بارش باران در شرق و شمال شرق
12وضع آب و هوای امروز / روند افزایش دما ادامه می‌یابدوضع آب و هوای امروز / روند افزایش دما ادامه می‌یابد
13وضع آب و هوا امروز / رگبار و رعدوبرق ، پدیده غالبوضع آب و هوا امروز / رگبار و رعدوبرق ، پدیده غالب
14وضع آب و هوای امروز / وقوع رگبار های بهاری در غربوضع آب و هوای امروز / وقوع رگبار های بهاری در غرب
15وضع آب و هوا امروز / افزایش ابر،رگبار و وزش باد در نوار شمالیوضع آب و هوا امروز / افزایش ابر،رگبار و وزش باد در نوار شمالی
16وضع آب و هوای امروز / دمای هوای تهران به 40 درجه می رسدوضع آب و هوای امروز / دمای هوای تهران به 40 درجه می رسد
17وضع آب و هوا امروز / گرمای هوا ماندگار استوضع آب و هوا امروز / گرمای هوا ماندگار است
18وضع آب و هوای امروز / هوا گرمتر می شودوضع آب و هوای امروز / هوا گرمتر می شود
19وضع آب و هوای امروز / ماندگاری هوای گرم در بیشتر مناطقوضع آب و هوای امروز / ماندگاری هوای گرم در بیشتر مناطق
20وضع آب و هوای امروز / هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش‌ های سیل‌ آساوضع آب و هوای امروز / هشدار سازمان هواشناسی درباره بارش‌ های سیل‌ آسا
21وضع آب و هوای امروز / جوی آرام در بیشتر مناطقوضع آب و هوای امروز / جوی آرام در بیشتر مناطق
22وضع آب و هوای امروز / رگبار پراکنده باران در جنوب و جنوب شرقوضع آب و هوای امروز / رگبار پراکنده باران در جنوب و جنوب شرق