تیزرها و پیام های تصویری  ...

تیزرها و پیام های تصویری ...

تعداد ویدئوها: ۳۶ | زمان ایجاد: ۴ تیر ۱۳۹۶
1یادش بخیربچه که بودیم سوارکپسول ایران گاز می شدیم اماحایادش بخیربچه که بودیم سوارکپسول ایران گاز می شدیم اماحاحسن ریوندی Hasan Reyvandi
2واینک سخنی زیباوشنیدنی از کوروش مرد بزرگ آریاییواینک سخنی زیباوشنیدنی از کوروش مرد بزرگ آریاییحسن ریوندی Hasan Reyvandi
3وقتی می ریم دکتر و نسخه هایی که جادو می کنن. خندهوقتی می ریم دکتر و نسخه هایی که جادو می کنن. خندهحسن ریوندی Hasan Reyvandi
4یادآوری حروف الفبا وای چقدر سخت وخنده داریادآوری حروف الفبا وای چقدر سخت وخنده دارحسن ریوندی Hasan Reyvandi
5به جای یه چیز سه چیز مهم زندگی بهتون میگمبه جای یه چیز سه چیز مهم زندگی بهتون میگمحسن ریوندی Hasan Reyvandi
6حسن ریوندی وسال نو کلیپ باحالحسن ریوندی وسال نو کلیپ باحالحسن ریوندی Hasan Reyvandi
7وای چرا اینجا همه چیز مورچه دارهوای چرا اینجا همه چیز مورچه دارهحسن ریوندی Hasan Reyvandi
9یادش بخیریادتونه قدیم چطور به اینترنت وصل میشدیمیادش بخیریادتونه قدیم چطور به اینترنت وصل میشدیمحسن ریوندی Hasan Reyvandi
10دنیا کوچک کودکان کار چقدر قشنگ وزیباست خرابش نکنیمدنیا کوچک کودکان کار چقدر قشنگ وزیباست خرابش نکنیمحسن ریوندی Hasan Reyvandi
11موضوع انشا نوستالژی علم بهتره یاثروت حالا واقعا کدومشموضوع انشا نوستالژی علم بهتره یاثروت حالا واقعا کدومشحسن ریوندی Hasan Reyvandi
13دختری شجاع ودلیر دختر مارگیردختری شجاع ودلیر دختر مارگیرحسن ریوندی Hasan Reyvandi
14واینک داستان. گربه پررو وزیاده خواهواینک داستان. گربه پررو وزیاده خواهحسن ریوندی Hasan Reyvandi
16عاشقا ولنتاین امسال رو جدی بگیرید  وام می دنعاشقا ولنتاین امسال رو جدی بگیرید وام می دنحسن ریوندی Hasan Reyvandi
17نتیجه دربی استقلال و پرسپولیس چند چند میشه؟؟؟ می دونستینتیجه دربی استقلال و پرسپولیس چند چند میشه؟؟؟ می دونستیحسن ریوندی Hasan Reyvandi
18ولنتاین یعنی چی؟:)))ولنتاین یعنی چی؟:)))حسن ریوندی Hasan Reyvandi
19بچه ها داداشش رو هم پیدا کردمبچه ها داداشش رو هم پیدا کردمحسن ریوندی Hasan Reyvandi
20تو اسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه ابری وجود ندارتو اسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه ابری وجود ندارحسن ریوندی Hasan Reyvandi
21عکس العمل عجیب مردم نسبت به ظاهر دختر بچهعکس العمل عجیب مردم نسبت به ظاهر دختر بچهحسن ریوندی Hasan Reyvandi
22منظره ای زیبا وخارق العاده وباورنکردنی در جاده انزلیمنظره ای زیبا وخارق العاده وباورنکردنی در جاده انزلیحسن ریوندی Hasan Reyvandi
23تاعاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسودتاعاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسودحسن ریوندی Hasan Reyvandi
24شبی زیبا وبه یادماندنی با جمعی از هنرمندان عزیزشبی زیبا وبه یادماندنی با جمعی از هنرمندان عزیزحسن ریوندی Hasan Reyvandi
25مهمترین امتیازاتی که یه مرد در زندگیش دارهمهمترین امتیازاتی که یه مرد در زندگیش دارهحسن ریوندی Hasan Reyvandi
26وقتی کسی سوال می پرسه وما تخصصی نداریم قیافه دیدنیمونوقتی کسی سوال می پرسه وما تخصصی نداریم قیافه دیدنیمونحسن ریوندی Hasan Reyvandi
27جشن عطسه با رفقاجشن عطسه با رفقاحسن ریوندی Hasan Reyvandi
28دخترزیبای ایرانی بااشعاری زیبا همراه دکلمه ای شنیدنیدخترزیبای ایرانی بااشعاری زیبا همراه دکلمه ای شنیدنیحسن ریوندی Hasan Reyvandi
29تخم مرغتخم مرغحسن ریوندی Hasan Reyvandi
31دیداری هیجان انگیز حسن ریوندی با پروفسور سمیعیدیداری هیجان انگیز حسن ریوندی با پروفسور سمیعیحسن ریوندی Hasan Reyvandi
33اگه توو (چهارشنبه سوری) یه خصلت بدت رو بخوای آتیش بزنیاگه توو (چهارشنبه سوری) یه خصلت بدت رو بخوای آتیش بزنیحسن ریوندی Hasan Reyvandi
34آهنگی نوستالوژیک که مثل سیانور عمل می کنهآهنگی نوستالوژیک که مثل سیانور عمل می کنهحسن ریوندی Hasan Reyvandi
35وفتی مامور آمار در خونه مادر شهیدو می زنهوفتی مامور آمار در خونه مادر شهیدو می زنهحسن ریوندی Hasan Reyvandi
36ماجرای خنده دار تموم کردت بنزین در کنار جادهماجرای خنده دار تموم کردت بنزین در کنار جادهحسن ریوندی Hasan Reyvandi