تیزرها و پیام های تصویری  ...

تیزرها و پیام های تصویری ...

تعداد ویدئوها: ۳۶ | زمان ایجاد: ۴ تیر ۱۳۹۶
1یادش بخیربچه که بودیم سوارکپسول ایران گاز می شدیم اماحایادش بخیربچه که بودیم سوارکپسول ایران گاز می شدیم اماحا
2واینک سخنی زیباوشنیدنی از کوروش مرد بزرگ آریاییواینک سخنی زیباوشنیدنی از کوروش مرد بزرگ آریایی
3وقتی می ریم دکتر و نسخه هایی که جادو می کنن. خندهوقتی می ریم دکتر و نسخه هایی که جادو می کنن. خنده
4یادآوری حروف الفبا وای چقدر سخت وخنده داریادآوری حروف الفبا وای چقدر سخت وخنده دار
5به جای یه چیز سه چیز مهم زندگی بهتون میگمبه جای یه چیز سه چیز مهم زندگی بهتون میگم
6حسن ریوندی وسال نو کلیپ باحالحسن ریوندی وسال نو کلیپ باحال
7وای چرا اینجا همه چیز مورچه دارهوای چرا اینجا همه چیز مورچه داره
9یادش بخیریادتونه قدیم چطور به اینترنت وصل میشدیمیادش بخیریادتونه قدیم چطور به اینترنت وصل میشدیم
10دنیا کوچک کودکان کار چقدر قشنگ وزیباست خرابش نکنیمدنیا کوچک کودکان کار چقدر قشنگ وزیباست خرابش نکنیم
11موضوع انشا نوستالژی علم بهتره یاثروت حالا واقعا کدومشموضوع انشا نوستالژی علم بهتره یاثروت حالا واقعا کدومش
13دختری شجاع ودلیر دختر مارگیردختری شجاع ودلیر دختر مارگیر
14واینک داستان. گربه پررو وزیاده خواهواینک داستان. گربه پررو وزیاده خواه
16عاشقا ولنتاین امسال رو جدی بگیرید  وام می دنعاشقا ولنتاین امسال رو جدی بگیرید وام می دن
17نتیجه دربی استقلال و پرسپولیس چند چند میشه؟؟؟ می دونستینتیجه دربی استقلال و پرسپولیس چند چند میشه؟؟؟ می دونستی
18ولنتاین یعنی چی؟:)))ولنتاین یعنی چی؟:)))
19بچه ها داداشش رو هم پیدا کردمبچه ها داداشش رو هم پیدا کردم
20تو اسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه ابری وجود ندارتو اسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه ابری وجود ندار
21عکس العمل عجیب مردم نسبت به ظاهر دختر بچهعکس العمل عجیب مردم نسبت به ظاهر دختر بچه
22منظره ای زیبا وخارق العاده وباورنکردنی در جاده انزلیمنظره ای زیبا وخارق العاده وباورنکردنی در جاده انزلی
23تاعاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسودتاعاشق نباشی نه غیرتی میشی نه حسود
24شبی زیبا وبه یادماندنی با جمعی از هنرمندان عزیزشبی زیبا وبه یادماندنی با جمعی از هنرمندان عزیز
25مهمترین امتیازاتی که یه مرد در زندگیش دارهمهمترین امتیازاتی که یه مرد در زندگیش داره
26وقتی کسی سوال می پرسه وما تخصصی نداریم قیافه دیدنیمونوقتی کسی سوال می پرسه وما تخصصی نداریم قیافه دیدنیمون
27جشن عطسه با رفقاجشن عطسه با رفقا
28دخترزیبای ایرانی بااشعاری زیبا همراه دکلمه ای شنیدنیدخترزیبای ایرانی بااشعاری زیبا همراه دکلمه ای شنیدنی
29تخم مرغتخم مرغ
31دیداری هیجان انگیز حسن ریوندی با پروفسور سمیعیدیداری هیجان انگیز حسن ریوندی با پروفسور سمیعی
33اگه توو (چهارشنبه سوری) یه خصلت بدت رو بخوای آتیش بزنیاگه توو (چهارشنبه سوری) یه خصلت بدت رو بخوای آتیش بزنی
34آهنگی نوستالوژیک که مثل سیانور عمل می کنهآهنگی نوستالوژیک که مثل سیانور عمل می کنه
35وفتی مامور آمار در خونه مادر شهیدو می زنهوفتی مامور آمار در خونه مادر شهیدو می زنه
36ماجرای خنده دار تموم کردت بنزین در کنار جادهماجرای خنده دار تموم کردت بنزین در کنار جاده