مراسم ها

مراسم ها

ویدیو مراسم های برگزار شده در بیت رهبری.

تعداد ویدئوها: ۳۸ | زمان ایجاد: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
1گزیده نوحه‌خوانی | مرو زهرا، همه دار و ندار من | اولین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹گزیده نوحه‌خوانی | مرو زهرا، همه دار و ندار من | اولین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹khamenei.ir
2فیلم کامل نوحه‌خوانی | جناب آقای منصور ارضی | اولین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹فیلم کامل نوحه‌خوانی | جناب آقای منصور ارضی | اولین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹khamenei.ir
3اولین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹ در حسینیه امام خمینیاولین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹ در حسینیه امام خمینیkhamenei.ir
4گزیده نوحه‌خوانی | مرو زهرا، همه دار و ندار منگزیده نوحه‌خوانی | مرو زهرا، همه دار و ندار منkhamenei.ir
5فیلم کامل سخنرانی | حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقیفیلم کامل سخنرانی | حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقیkhamenei.ir
6مراسم عزاداری شام شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)مراسم عزاداری شام شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)khamenei.ir
7دومین شب مراسم عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹دومین شب مراسم عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹khamenei.ir
8مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)khamenei.ir
9مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)مراسم عزاداری شب شهادت حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)khamenei.ir
10دیوار دم می‌داد، در بر سینه می‌زد...دیوار دم می‌داد، در بر سینه می‌زد...khamenei.ir
11گزیده نوحه‌خوانی | میان آتش هم من از ولی گویمگزیده نوحه‌خوانی | میان آتش هم من از ولی گویمkhamenei.ir
12فیلم کامل نوحه‌خوانی | جناب آقای محمود کریمیفیلم کامل نوحه‌خوانی | جناب آقای محمود کریمیkhamenei.ir
13دیوار دم می‌داد، در بر سینه می‌زد...دیوار دم می‌داد، در بر سینه می‌زد...khamenei.ir
14فیلم کامل سخنرانی | حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعیفیلم کامل سخنرانی | حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعیkhamenei.ir
15پنجمین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹ در حسینیه امام خمینیپنجمین شب عزاداری فاطمیه ۱۴۳۹ در حسینیه امام خمینیkhamenei.ir
16 مداحی محسن بنی فاطمی در حضور رهبر انقلاب مداحی محسن بنی فاطمی در حضور رهبر انقلابkhamenei.ir
17مداحی جناب آقای منصور ارضی- شب اول  - حسینیه امام خمینی (ره)محرم 97مداحی جناب آقای منصور ارضی- شب اول - حسینیه امام خمینی (ره)محرم 97khamenei.ir
18سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین صدیقی- شب اول  - حسینیه امام خمینی (ره) محرم 97سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین صدیقی- شب اول - حسینیه امام خمینی (ره) محرم 97khamenei.ir
19مداحی جناب آقای ماشاءالله عابدی - شب دوم حسینیه امام خمینیمداحی جناب آقای ماشاءالله عابدی - شب دوم حسینیه امام خمینیkhamenei.ir
20سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رفیعی - شب دوم  حسینیه ی امام خمینیسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رفیعی - شب دوم حسینیه ی امام خمینیkhamenei.ir
21مداحی جناب آقای حسین سازور - شب دوم حسینیه ی امام خمینیمداحی جناب آقای حسین سازور - شب دوم حسینیه ی امام خمینیkhamenei.ir
22فیلم/ مراسم اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی شاهرودیفیلم/ مراسم اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر آیت الله هاشمی شاهرودیkhamenei.ir
23فیلم شعرخوانی مصیبت حضرت زهرا(س) در محضر رهبرانقلابفیلم شعرخوانی مصیبت حضرت زهرا(س) در محضر رهبرانقلابkhamenei.ir
24فیلم / مداحی حاج منصور ارضی در محضر رهبرانقلابفیلم / مداحی حاج منصور ارضی در محضر رهبرانقلابkhamenei.ir
25فیلم/ مداحی میثم مطیعی در محضر رهبرانقلابفیلم/ مداحی میثم مطیعی در محضر رهبرانقلابkhamenei.ir
26فیلم / مداحی محمود کریمی در محضر رهبر انقلابفیلم / مداحی محمود کریمی در محضر رهبر انقلابkhamenei.ir
27فیلم مراسم شهادت امام علی (ع) در محضر رهبر انقلابفیلم مراسم شهادت امام علی (ع) در محضر رهبر انقلابkhamenei.ir
29فیلم سخنرانی روحانی در حسینیه امام خمینی(ره)فیلم سخنرانی روحانی در حسینیه امام خمینی(ره)khamenei.ir
30تلاوت قرآن | جناب آقای کریم منصوریتلاوت قرآن | جناب آقای کریم منصوریkhamenei.ir
31مرثیه‌سرائی جناب آقای حاج منصور ارضی  - اولین شب مراسم بیت رهبریمرثیه‌سرائی جناب آقای حاج منصور ارضی - اولین شب مراسم بیت رهبریkhamenei.ir
32مرثیه‌سرائی جناب آقای سید مجید بنی فاطمه  -اولین شب مراسم بیت رهبریمرثیه‌سرائی جناب آقای سید مجید بنی فاطمه -اولین شب مراسم بیت رهبریkhamenei.ir
33فیلم مداحی حاج محمود کریمی در محضر رهبر انقلابفیلم مداحی حاج محمود کریمی در محضر رهبر انقلابkhamenei.ir
34فیلم مداحی حماسی حاج محمود کریمی علیه اسرائیلفیلم مداحی حماسی حاج محمود کریمی علیه اسرائیلkhamenei.ir
35فیلم کامل اقامه نماز بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی توسط رهبریفیلم کامل اقامه نماز بر پیکر شهید سپهبد قاسم سلیمانی توسط رهبریkhamenei.ir
36سخنان سرکار خانم زینب سلیمانی، دختر شهید سلیمانیسخنان سرکار خانم زینب سلیمانی، دختر شهید سلیمانیkhamenei.ir
37مداحی جناب آقای میثم مطیعی در مراسم تشییع سردار سلیمانیمداحی جناب آقای میثم مطیعی در مراسم تشییع سردار سلیمانیkhamenei.ir
38سخنرانی جناب آقای اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در مراسم تشییع سردار سلیمانیسخنرانی جناب آقای اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در مراسم تشییع سردار سلیمانیkhamenei.ir