قسمت 4 (مرحله دوم)

قسمت 4 (مرحله دوم)

قسمت 4 (مرحله دوم) عصر جدید
حرکات نمایشی با دوچرخه نوید قاسمی
پسر ژله‌ای محمدمصطفی حصار
چالشی نقاشی (محدب مقعرِ) رضا ازوجی
فاطمه رادمنش

تعداد ویدئوها: ۴ | زمان ایجاد: ۲ تیر ۱۳۹۸