آموزش شنا | Swim Training

آموزش شنا | Swim Training

آموزش های شنا از مبتدی تا پیشرفته توسط مدرسان داخلی و خارجی
آموزش شنا مبتدی تا پیشرفته | Swim Training

تعداد ویدئوها: ۲۱ | زمان ایجاد: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
1آموزش شنای کرال پشت در سه مرحلهآموزش شنای کرال پشت در سه مرحلهآموزش ورزشی
2آموزش شنا:  موندن روی آبآموزش شنا: موندن روی آبآموزش ورزشی
3آموزش شنا: نکات کاربردی در شناآموزش شنا: نکات کاربردی در شناآموزش ورزشی
4آموزش شنا: نکات پای شنای قورباغهآموزش شنا: نکات پای شنای قورباغهآموزش ورزشی
5آموزش شنا | آموزش شنا به کودکانآموزش شنا | آموزش شنا به کودکانآموزش ورزشی
6آموزش شنا | آموزش تمرینات سرعت در شناآموزش شنا | آموزش تمرینات سرعت در شناآموزش ورزشی
7آموزش شنا: چگونه زیرابی شنا کنیم؟آموزش شنا: چگونه زیرابی شنا کنیم؟آموزش ورزشی
8اموزش شنا ی کرال به کودکاناموزش شنا ی کرال به کودکانآموزش ورزشی
9تصاویر آهسته از شیوه ی صحیح شنا کردنتصاویر آهسته از شیوه ی صحیح شنا کردنآموزش ورزشی
10آموزش شنا پروانه بصورت اصولیآموزش شنا پروانه بصورت اصولیآموزش ورزشی
11آموزش شنای کرال سینه بصورت اصولیآموزش شنای کرال سینه بصورت اصولیآموزش ورزشی
12آموزش شنای کرال پشت بصورت اصولیآموزش شنای کرال پشت بصورت اصولیآموزش ورزشی
13آموزش شنای غورباقه بصورت اصولیآموزش شنای غورباقه بصورت اصولیآموزش ورزشی
14آموزش باز نگهداشتن چشم زیر آب - آموزش شناآموزش باز نگهداشتن چشم زیر آب - آموزش شناآموزش ورزشی
15آموزش درست کردن حلقه با دهنآموزش درست کردن حلقه با دهنآموزش ورزشی
16نکات پای شنای قورباغهنکات پای شنای قورباغهآموزش ورزشی
17آموزش زیر آبی رفتن در استخرآموزش زیر آبی رفتن در استخرآموزش ورزشی
18آموزش چرخش زیر آب در استخرآموزش چرخش زیر آب در استخرآموزش ورزشی
19آموزش شیوه ی صحیح شنای پروانهآموزش شیوه ی صحیح شنای پروانهآموزش ورزشی
20آموزش شنا - چگونه روی آب بمانیمآموزش شنا - چگونه روی آب بمانیمآموزش ورزشی
214 نکته برای آموزش شنای کرال سینه4 نکته برای آموزش شنای کرال سینهآموزش ورزشی