نیکا و داداشی

نیکا و داداشی

نیکا و داداشی شبکه پویا
مجموعۀ «نیکا و داداشی» با نام اصلی «استلا و ساشا» Stella et Sacha یا نام انگلیسی «استلا و سام» Stella and Sam در 52 قسمت 11 دقیقه‌ای تولید شده است. این مجموعه تاکنون موفق به کسب چندین جایزۀ معتبر بین‌المللی مثل جشنواره انسی 2012 و جایزۀ فیلمنامه نویسی 2013 کانادا و غیره شده است.

تعداد ویدئوها: ۳۷ | زمان ایجاد: ۱۱ آبان ۱۳۹۸
1اون یه نهنگه ؟ - نیکا و داداشی - 08 مهر 1396اون یه نهنگه ؟ - نیکا و داداشی - 08 مهر 1396 کارتون
2سوپ خنده - نیکا و داداشی - 10 شهریور 1396سوپ خنده - نیکا و داداشی - 10 شهریور 1396 کارتون
3ژاکت قدیمی - نیکا و داداشی - 27 تیر 1397ژاکت قدیمی - نیکا و داداشی - 27 تیر 1397 کارتون
4نیک بزرگ - نیکا و داداشی - 30 تیر 1397نیک بزرگ - نیکا و داداشی - 30 تیر 1397 کارتون
5نیک و آدم برفی - نیکا و داداشی - 02 مرداد 1397نیک و آدم برفی - نیکا و داداشی - 02 مرداد 1397 کارتون
6سوپ خنده - نیکا و داداشی - 06 مرداد 1397سوپ خنده - نیکا و داداشی - 06 مرداد 1397 کارتون
7طوطی سحرآمیز - نیکا و داداشی - 17 مرداد 1397طوطی سحرآمیز - نیکا و داداشی - 17 مرداد 1397 کارتون
8با تمرین می تونی - نیکا و داداشی - 18 مرداد 1397با تمرین می تونی - نیکا و داداشی - 18 مرداد 1397 کارتون
9کودکان غارنشین - نیکا و داداشی - 08 فروردین 1398کودکان غارنشین - نیکا و داداشی - 08 فروردین 1398 کارتون
10سفر به ماه - نیکا و داداشی - 18 مرداد 1398سفر به ماه - نیکا و داداشی - 18 مرداد 1398 کارتون
11عصرونه - نیکا و داداشی - 19 مرداد 1398عصرونه - نیکا و داداشی - 19 مرداد 1398 کارتون
12قصه دایناسوری - نیکا و داداشی - 20 مرداد 1398قصه دایناسوری - نیکا و داداشی - 20 مرداد 1398 کارتون
13باغ پروانه ها - نیکا و داداشی - 21 مرداد 1398باغ پروانه ها - نیکا و داداشی - 21 مرداد 1398 کارتون
14شهربازی - نیکا و داداشی - 22 مرداد 1398شهربازی - نیکا و داداشی - 22 مرداد 1398 کارتون
15بازی های عنکبوتی - نیکا و داداشی - 23 مرداد 1398بازی های عنکبوتی - نیکا و داداشی - 23 مرداد 1398 کارتون
16سنجاقک ها - نیکا و داداشی - 25 مرداد 1398سنجاقک ها - نیکا و داداشی - 25 مرداد 1398 کارتون
17قلعه نیک - نیکا و داداشی - 26 مرداد 1398قلعه نیک - نیکا و داداشی - 26 مرداد 1398 کارتون
18کودکان غارنشین - نیکا و داداشی - 27 مرداد 1398کودکان غارنشین - نیکا و داداشی - 27 مرداد 1398 کارتون
19سالی غازه - نیکا و داداشی - 28 مرداد 1398سالی غازه - نیکا و داداشی - 28 مرداد 1398 کارتون
20نیک جوراب - نیکا و داداشی - 29 مرداد 1398نیک جوراب - نیکا و داداشی - 29 مرداد 1398 کارتون
21کارتون نیکا و داداشی - نیک قهرمانکارتون نیکا و داداشی - نیک قهرمان کارتون
22کارتون نیکا و داداشی - به سوی قطب شمالکارتون نیکا و داداشی - به سوی قطب شمال کارتون
23کارتون نیکا و داداشی سفر به چینکارتون نیکا و داداشی سفر به چین کارتون
24کارتون  نیکا و داداشی سفر به آفریقاکارتون نیکا و داداشی سفر به آفریقا کارتون
25کارتون نیکا و داداشی - سوپ خندهکارتون نیکا و داداشی - سوپ خنده کارتون
26کارتون نیکا و داداشی -سنگ دریایی و نیککارتون نیکا و داداشی -سنگ دریایی و نیک کارتون
27کارتون نیکا و داداشی - نیکا اهل سیاره پنه لاکارتون نیکا و داداشی - نیکا اهل سیاره پنه لا کارتون
28کارتون نیکا و داداشی - خانه ای برای جیرجیرککارتون نیکا و داداشی - خانه ای برای جیرجیرک کارتون
29کارتون نیکا و داداشی - پیشی کجاست؟کارتون نیکا و داداشی - پیشی کجاست؟ کارتون
30کارتون نیکا و داداشی - دنبالم بیاکارتون نیکا و داداشی - دنبالم بیا کارتون
31کارتون بازی کنار داداش کوچولو - نیکا و داداشی - 21 شهریور 1398کارتون بازی کنار داداش کوچولو - نیکا و داداشی - 21 شهریور 1398 کارتون
32کارتون روز برادر و خواهر - نیکا و داداشی - 23 شهریور 1398کارتون روز برادر و خواهر - نیکا و داداشی - 23 شهریور 1398 کارتون
33کارتون دوست آهویی - نیکا و داداشی - 24 شهریور 1398کارتون دوست آهویی - نیکا و داداشی - 24 شهریور 1398 کارتون
34کارتون درخت آرزوها - نیکا و داداشی - 25 شهریور 1398کارتون درخت آرزوها - نیکا و داداشی - 25 شهریور 1398 کارتون
35کارتون بادبادک بازی - نیکا و داداشی - 27 شهریور 1398کارتون بادبادک بازی - نیکا و داداشی - 27 شهریور 1398 کارتون
36کارتون اسب سواری - نیکا و داداشی - 28 شهریور 1398کارتون اسب سواری - نیکا و داداشی - 28 شهریور 1398 کارتون
37کارتون مجسمه گمشده - نیکا و داداشی - 29 شهریور 1398کارتون مجسمه گمشده - نیکا و داداشی - 29 شهریور 1398 کارتون