تربیتی و روانشناسی

تربیتی و روانشناسی

تعداد ویدئوها: ۵۰ | زمان ایجاد: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
2تربیت جنسی کودکان در خانواده با سخنرانی دکتر واحدیتربیت جنسی کودکان در خانواده با سخنرانی دکتر واحدیمجله روانشناسی
3نکات ویژه برای تربیت فرزنداننکات ویژه برای تربیت فرزندانمجله روانشناسی
4روانشناسی کودک دکتر فرهنگ هلاکوییروانشناسی کودک دکتر فرهنگ هلاکوییمجله روانشناسی
5دکتر هلاکویی - پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجواناندکتر هلاکویی - پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانانمجله روانشناسی
6یک انسان سالم چگونه حق خود را می‌گیرد و آیا عقلانی است که برای احقاق حقوق خودش را به درد سر بیندازد؟یک انسان سالم چگونه حق خود را می‌گیرد و آیا عقلانی است که برای احقاق حقوق خودش را به درد سر بیندازد؟مجله روانشناسی
7روش های تربیتیروش های تربیتیمجله روانشناسی
8جلسه دوم درس روانشناسی تربیتی استاد: جناب آقای دکتر گنجیجلسه دوم درس روانشناسی تربیتی استاد: جناب آقای دکتر گنجیمجله روانشناسی
9جلسه چهارم درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلیجلسه چهارم درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلیمجله روانشناسی
10دکترحقیری روانشناسی تربیتی و اعتیاد اینترنتیدکترحقیری روانشناسی تربیتی و اعتیاد اینترنتیمجله روانشناسی
11جلسه پنجم درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلیجلسه پنجم درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلیمجله روانشناسی
12بحثی در روانشناسی تربیتی - بخش دومبحثی در روانشناسی تربیتی - بخش دوممجله روانشناسی
13شهرام اسلامی روانشناسی یادگیریشهرام اسلامی روانشناسی یادگیریمجله روانشناسی
14جلسه اول درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلیجلسه اول درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلیمجله روانشناسی
15جلسه اول درس روانشناسی تربیتی  استاد: سرکار خانم دکتر ذبیحیجلسه اول درس روانشناسی تربیتی استاد: سرکار خانم دکتر ذبیحیمجله روانشناسی
16اشتباهات تربیتی والدین برای تمام سنیناشتباهات تربیتی والدین برای تمام سنینمجله روانشناسی
17بحثی در روانشناسی تربیتیبحثی در روانشناسی تربیتیمجله روانشناسی
18راه های ارتباطی با دکتر فرهنگ هلاکویی و پرسش سوالات روانشناسیراه های ارتباطی با دکتر فرهنگ هلاکویی و پرسش سوالات روانشناسیمجله روانشناسی
19روانشناسی زبان، یادگیری زبان دومروانشناسی زبان، یادگیری زبان دوممجله روانشناسی
20مشاوره روانشناسیمشاوره روانشناسیمجله روانشناسی
21روانشناسی : ثروت و خوشبختیروانشناسی : ثروت و خوشبختیمجله روانشناسی
22روانشناسی تنبلیروانشناسی تنبلیمجله روانشناسی
23از تولد تا سه سالگی - سلامت روانی در چهارده ماه اولاز تولد تا سه سالگی - سلامت روانی در چهارده ماه اولمجله روانشناسی
2410 تا از سخت ترین تست های دنیا که شخصیت شما را نشان میدهد10 تا از سخت ترین تست های دنیا که شخصیت شما را نشان میدهدمجله روانشناسی
25تست روانشناسی شخصیت - با این تست تصویری از وضعیت روحی خود آگاه شویدتست روانشناسی شخصیت - با این تست تصویری از وضعیت روحی خود آگاه شویدمجله روانشناسی
26آموزش روانشناسی یادگیری روانشناسی چیستآموزش روانشناسی یادگیری روانشناسی چیستمجله روانشناسی
27وسواس فکری و درمان آن - دکتر فرهنگ هلاکوییوسواس فکری و درمان آن - دکتر فرهنگ هلاکوییمجله روانشناسی
28ازدواج پسر ایرانی و دختر چینی و مشکل ناهنجاری های فرهنگی و شخصیتیازدواج پسر ایرانی و دختر چینی و مشکل ناهنجاری های فرهنگی و شخصیتیمجله روانشناسی
29اگر مشکل اعتماد به نفس درمکالمه زبان و تمرکز دارید حتما این مکالمه را بشنوید!اگر مشکل اعتماد به نفس درمکالمه زبان و تمرکز دارید حتما این مکالمه را بشنوید!مجله روانشناسی
30دلیل مورد سوء استفاده قرار گرفتن از دیگران چیست ؟دلیل مورد سوء استفاده قرار گرفتن از دیگران چیست ؟مجله روانشناسی
31گفتگوی جالب جناب دکتر در مورد  پوپولیسم یا عوام فریبی !گفتگوی جالب جناب دکتر در مورد پوپولیسم یا عوام فریبی !مجله روانشناسی
32فکر کردن هنگام خواب در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکوییفکر کردن هنگام خواب در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکوییمجله روانشناسی
33روانشناسی و زندگیروانشناسی و زندگیمجله روانشناسی
34موضوع مهم انتقال بیماری ها روانی به نوزاد و نسل بعدموضوع مهم انتقال بیماری ها روانی به نوزاد و نسل بعدمجله روانشناسی
35تعادل و تکامل، روانشناسی چیست (بخش اول)تعادل و تکامل، روانشناسی چیست (بخش اول)مجله روانشناسی
36روانشناسی و زندگیروانشناسی و زندگیمجله روانشناسی
37خانمی که 2 خواستگار داره و برای ازدواج سر دو راهی قرار گرفتهخانمی که 2 خواستگار داره و برای ازدواج سر دو راهی قرار گرفتهمجله روانشناسی
38آقای شکاک که فحاشی می کنه و فکر میکنه خانم با فرد دیگه در ارتباطه!آقای شکاک که فحاشی می کنه و فکر میکنه خانم با فرد دیگه در ارتباطه!مجله روانشناسی
39آقایی که بدبینی و خودکم بینی داره و از اینکه دختری بهش ابرازعلاقه کرده تعجب کردهآقایی که بدبینی و خودکم بینی داره و از اینکه دختری بهش ابرازعلاقه کرده تعجب کردهمجله روانشناسی
40خانمی که استرس شدید داره و فکر میکنه بیمار هست و میره دکتر جهت درمانخانمی که استرس شدید داره و فکر میکنه بیمار هست و میره دکتر جهت درمانمجله روانشناسی
41تاثیر تفاوت های زوجین در ازدواجتاثیر تفاوت های زوجین در ازدواجمجله روانشناسی
42دختر 3 سال و نیمه که خیلی لجباز هستدختر 3 سال و نیمه که خیلی لجباز هستمجله روانشناسی
43وسواس فکری و درمان آن - دکتر فرهنگ هلاکوییوسواس فکری و درمان آن - دکتر فرهنگ هلاکوییمجله روانشناسی
44گفتگویی جالب در مورد سرپرستی فرزندی از خانواده ای که مادر از 3 مرد متفاوت بچه دار شده !گفتگویی جالب در مورد سرپرستی فرزندی از خانواده ای که مادر از 3 مرد متفاوت بچه دار شده !مجله روانشناسی
45ازدواج خارج مذهبازدواج خارج مذهبمجله روانشناسی
46ویژگی ها و مشخصات افراد خوشبخت در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی قسمت 1ویژگی ها و مشخصات افراد خوشبخت در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی قسمت 1مجله روانشناسی
47ویژگی ها و مشخصات افراد خوشبخت در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی قسمت 2ویژگی ها و مشخصات افراد خوشبخت در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی قسمت 2مجله روانشناسی
48گفتگوی جالب در مورد تفاوت هوش و عقل و خرد !! دکتر فرهنگ هلاکوییگفتگوی جالب در مورد تفاوت هوش و عقل و خرد !! دکتر فرهنگ هلاکوییمجله روانشناسی
49چرا و چگونه مثبت نگر و منفی نگر هستیم ؟چرا و چگونه مثبت نگر و منفی نگر هستیم ؟مجله روانشناسی
50ازدواج فامیلی (دختر خاله و پسر خاله ) درست است ؟ازدواج فامیلی (دختر خاله و پسر خاله ) درست است ؟مجله روانشناسی