تربیتی و روانشناسی

تربیتی و روانشناسی

تعداد ویدئوها: ۵۰ | زمان ایجاد: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
2تربیت جنسی کودکان در خانواده با سخنرانی دکتر واحدیتربیت جنسی کودکان در خانواده با سخنرانی دکتر واحدی
3نکات ویژه برای تربیت فرزنداننکات ویژه برای تربیت فرزندان
4روانشناسی کودک دکتر فرهنگ هلاکوییروانشناسی کودک دکتر فرهنگ هلاکویی
5دکتر هلاکویی - پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجواناندکتر هلاکویی - پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان
6یک انسان سالم چگونه حق خود را می‌گیرد و آیا عقلانی است که برای احقاق حقوق خودش را به درد سر بیندازد؟یک انسان سالم چگونه حق خود را می‌گیرد و آیا عقلانی است که برای احقاق حقوق خودش را به درد سر بیندازد؟
7روش های تربیتیروش های تربیتی
8جلسه دوم درس روانشناسی تربیتی استاد: جناب آقای دکتر گنجیجلسه دوم درس روانشناسی تربیتی استاد: جناب آقای دکتر گنجی
9جلسه چهارم درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلیجلسه چهارم درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلی
10دکترحقیری روانشناسی تربیتی و اعتیاد اینترنتیدکترحقیری روانشناسی تربیتی و اعتیاد اینترنتی
11جلسه پنجم درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلیجلسه پنجم درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلی
12بحثی در روانشناسی تربیتی - بخش دومبحثی در روانشناسی تربیتی - بخش دوم
13شهرام اسلامی روانشناسی یادگیریشهرام اسلامی روانشناسی یادگیری
14جلسه اول درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلیجلسه اول درس روانشناسی تربیتی مدرس: سرکار خانم دکتر افضلی
15جلسه اول درس روانشناسی تربیتی  استاد: سرکار خانم دکتر ذبیحیجلسه اول درس روانشناسی تربیتی استاد: سرکار خانم دکتر ذبیحی
16اشتباهات تربیتی والدین برای تمام سنیناشتباهات تربیتی والدین برای تمام سنین
17بحثی در روانشناسی تربیتیبحثی در روانشناسی تربیتی
18راه های ارتباطی با دکتر فرهنگ هلاکویی و پرسش سوالات روانشناسیراه های ارتباطی با دکتر فرهنگ هلاکویی و پرسش سوالات روانشناسی
19روانشناسی زبان، یادگیری زبان دومروانشناسی زبان، یادگیری زبان دوم
20مشاوره روانشناسیمشاوره روانشناسی
21روانشناسی : ثروت و خوشبختیروانشناسی : ثروت و خوشبختی
22روانشناسی تنبلیروانشناسی تنبلی
23از تولد تا سه سالگی - سلامت روانی در چهارده ماه اولاز تولد تا سه سالگی - سلامت روانی در چهارده ماه اول
2410 تا از سخت ترین تست های دنیا که شخصیت شما را نشان میدهد10 تا از سخت ترین تست های دنیا که شخصیت شما را نشان میدهد
25تست روانشناسی شخصیت - با این تست تصویری از وضعیت روحی خود آگاه شویدتست روانشناسی شخصیت - با این تست تصویری از وضعیت روحی خود آگاه شوید
26آموزش روانشناسی یادگیری روانشناسی چیستآموزش روانشناسی یادگیری روانشناسی چیست
27وسواس فکری و درمان آن - دکتر فرهنگ هلاکوییوسواس فکری و درمان آن - دکتر فرهنگ هلاکویی
28ازدواج پسر ایرانی و دختر چینی و مشکل ناهنجاری های فرهنگی و شخصیتیازدواج پسر ایرانی و دختر چینی و مشکل ناهنجاری های فرهنگی و شخصیتی
29اگر مشکل اعتماد به نفس درمکالمه زبان و تمرکز دارید حتما این مکالمه را بشنوید!اگر مشکل اعتماد به نفس درمکالمه زبان و تمرکز دارید حتما این مکالمه را بشنوید!
30دلیل مورد سوء استفاده قرار گرفتن از دیگران چیست ؟دلیل مورد سوء استفاده قرار گرفتن از دیگران چیست ؟
31گفتگوی جالب جناب دکتر در مورد  پوپولیسم یا عوام فریبی !گفتگوی جالب جناب دکتر در مورد پوپولیسم یا عوام فریبی !
32فکر کردن هنگام خواب در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکوییفکر کردن هنگام خواب در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی
33روانشناسی و زندگیروانشناسی و زندگی
34موضوع مهم انتقال بیماری ها روانی به نوزاد و نسل بعدموضوع مهم انتقال بیماری ها روانی به نوزاد و نسل بعد
35تعادل و تکامل، روانشناسی چیست (بخش اول)تعادل و تکامل، روانشناسی چیست (بخش اول)
36روانشناسی و زندگیروانشناسی و زندگی
37خانمی که 2 خواستگار داره و برای ازدواج سر دو راهی قرار گرفتهخانمی که 2 خواستگار داره و برای ازدواج سر دو راهی قرار گرفته
38آقای شکاک که فحاشی می کنه و فکر میکنه خانم با فرد دیگه در ارتباطه!آقای شکاک که فحاشی می کنه و فکر میکنه خانم با فرد دیگه در ارتباطه!
39آقایی که بدبینی و خودکم بینی داره و از اینکه دختری بهش ابرازعلاقه کرده تعجب کردهآقایی که بدبینی و خودکم بینی داره و از اینکه دختری بهش ابرازعلاقه کرده تعجب کرده
40خانمی که استرس شدید داره و فکر میکنه بیمار هست و میره دکتر جهت درمانخانمی که استرس شدید داره و فکر میکنه بیمار هست و میره دکتر جهت درمان
41تاثیر تفاوت های زوجین در ازدواجتاثیر تفاوت های زوجین در ازدواج
42دختر 3 سال و نیمه که خیلی لجباز هستدختر 3 سال و نیمه که خیلی لجباز هست
43وسواس فکری و درمان آن - دکتر فرهنگ هلاکوییوسواس فکری و درمان آن - دکتر فرهنگ هلاکویی
44گفتگویی جالب در مورد سرپرستی فرزندی از خانواده ای که مادر از 3 مرد متفاوت بچه دار شده !گفتگویی جالب در مورد سرپرستی فرزندی از خانواده ای که مادر از 3 مرد متفاوت بچه دار شده !
45ازدواج خارج مذهبازدواج خارج مذهب
46ویژگی ها و مشخصات افراد خوشبخت در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی قسمت 1ویژگی ها و مشخصات افراد خوشبخت در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی قسمت 1
47ویژگی ها و مشخصات افراد خوشبخت در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی قسمت 2ویژگی ها و مشخصات افراد خوشبخت در گفتگو با دکتر فرهنگ هلاکویی قسمت 2
48گفتگوی جالب در مورد تفاوت هوش و عقل و خرد !! دکتر فرهنگ هلاکوییگفتگوی جالب در مورد تفاوت هوش و عقل و خرد !! دکتر فرهنگ هلاکویی
49چرا و چگونه مثبت نگر و منفی نگر هستیم ؟چرا و چگونه مثبت نگر و منفی نگر هستیم ؟
50ازدواج فامیلی (دختر خاله و پسر خاله ) درست است ؟ازدواج فامیلی (دختر خاله و پسر خاله ) درست است ؟