نماینده دولت

نماینده دولت

نماینده دولت

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۴ آذر ۱۳۹۸
1علت دستگیری پسر آخوندی وزیر سابق مسکنعلت دستگیری پسر آخوندی وزیر سابق مسکنمستر سیاسی
2فیلم توضیحات وزیر کشور درباره قطع اینترنت و گرانی بنزین و کنترل اغتشاشاتفیلم توضیحات وزیر کشور درباره قطع اینترنت و گرانی بنزین و کنترل اغتشاشاتمستر سیاسی
3پشت پرده اصلی و عجیب اغتشاشات اخیر از زبان امیر عبداللهیانپشت پرده اصلی و عجیب اغتشاشات اخیر از زبان امیر عبداللهیانمستر سیاسی
4فیلم کامل مصاحبه فرماندار شهر قدس لیلا واثقی در مورد اغتشاشات اخیرفیلم کامل مصاحبه فرماندار شهر قدس لیلا واثقی در مورد اغتشاشات اخیرمستر سیاسی
5بیوگرافی/  داماد روحانی کامبیز مهدی زاده کیست؟ عکس داماد و دختر رئیس جمهوربیوگرافی/ داماد روحانی کامبیز مهدی زاده کیست؟ عکس داماد و دختر رئیس جمهورمستر سیاسی
6قطع برنامه زنده شبکه سه بدلیل انتقاد صریح از رئیس جمهورقطع برنامه زنده شبکه سه بدلیل انتقاد صریح از رئیس جمهورمستر سیاسی
7فیلم کامل اشعار اعتراضی استاد کلامی زنجانی در همایش صدای مردم شبکه سهفیلم کامل اشعار اعتراضی استاد کلامی زنجانی در همایش صدای مردم شبکه سهمستر سیاسی
8کلیپ تحلیل و بررسی استعفا یا استیضاح رئیس جمهور؟کلیپ تحلیل و بررسی استعفا یا استیضاح رئیس جمهور؟مستر سیاسی
9فیلم مصاحبه جنجالی با مردم ماهشهر بعد از اعتراضات اخیر!فیلم مصاحبه جنجالی با مردم ماهشهر بعد از اعتراضات اخیر!مستر سیاسی
10فیلم سخنرانی محمود صادقی در مجلس درباره حجامت نظامفیلم سخنرانی محمود صادقی در مجلس درباره حجامت نظاممستر سیاسی
11کلیپ قدم زدن عراقچی در دانشگاه هنر کنار شنل قرمزیکلیپ قدم زدن عراقچی در دانشگاه هنر کنار شنل قرمزیمستر سیاسی
12علت قطعی امروز اینترنت فیلم مصاحبه با آذری جهرمیعلت قطعی امروز اینترنت فیلم مصاحبه با آذری جهرمیمستر سیاسی
13چرا نوبخت از مسببان آب گرفتگی خوزستان تقدیر کرد؟چرا نوبخت از مسببان آب گرفتگی خوزستان تقدیر کرد؟مستر سیاسی
14بازدید نماینده دولت از اخرین وضعیت مردم سیل زده خوزستانبازدید نماینده دولت از اخرین وضعیت مردم سیل زده خوزستانمستر سیاسی
15فیلم تاسف برانگیز از نحوه راه رفتن استاندار خوزستان در سیلفیلم تاسف برانگیز از نحوه راه رفتن استاندار خوزستان در سیلمستر سیاسی
16فیلم صحبت های زن معترض تبریزی که هیچ وقت از صدا و سیما پخش نشدفیلم صحبت های زن معترض تبریزی که هیچ وقت از صدا و سیما پخش نشدمستر سیاسی
17علت اصرار دولتمردان بر اجرای FATF چیست؟علت اصرار دولتمردان بر اجرای FATF چیست؟مستر سیاسی
18فیلم کامل سخنرانی جنجالی روحانی در مجلس اولفیلم کامل سخنرانی جنجالی روحانی در مجلس اولمستر سیاسی
19خاطره مسئول روزنامه کیهان مهدی نصیری از دیدار با خاتمیخاطره مسئول روزنامه کیهان مهدی نصیری از دیدار با خاتمیمستر سیاسی
20توضیحات ربیعی سخنگوی دولت درباره بازداشت سفیر انگلستانتوضیحات ربیعی سخنگوی دولت درباره بازداشت سفیر انگلستانمستر سیاسی
21صحبت های روحانی درباره شرایط اقتصادی کشورصحبت های روحانی درباره شرایط اقتصادی کشورمستر سیاسی
22علت لرزش دست حسن روحانی در نماز جمعه؟! + فیلمعلت لرزش دست حسن روحانی در نماز جمعه؟! + فیلممستر سیاسی
23توضیحات وزیر ارتباطات درمورد جنجال کفش لاکچری‌ اشتوضیحات وزیر ارتباطات درمورد جنجال کفش لاکچری‌ اشمستر سیاسی