نشست خبری

نشست خبری

نشست خبری

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
1پاسخ تهیه‌کننده فیلم «تختی» به اتهام رانت‌‌خواری/ ساخت فیلم «تختی» با بودجه 8.5 میلیاردیپاسخ تهیه‌کننده فیلم «تختی» به اتهام رانت‌‌خواری/ ساخت فیلم «تختی» با بودجه 8.5 میلیاردی
2پولاد کیمیایی: فیلمم را با پول تمیز ساختم/ انتقاد تند کارگردان معکوس از عوامل جشنواره فجرپولاد کیمیایی: فیلمم را با پول تمیز ساختم/ انتقاد تند کارگردان معکوس از عوامل جشنواره فجر
3نشست خبری فیلم "درخونگاه"  سیاوش اسعدی | جشنواره فیلم فجرنشست خبری فیلم "درخونگاه" سیاوش اسعدی | جشنواره فیلم فجر
4نشست خبری فیلم "بنفشه آفریقایی"  مونا زند حقیقی | جشنواره فیلم فجرنشست خبری فیلم "بنفشه آفریقایی" مونا زند حقیقی | جشنواره فیلم فجر
5نشست خبری فیلم "تیغ و ترمه"  کیومرث پوراحمد | جشنواره فیلم فجرنشست خبری فیلم "تیغ و ترمه" کیومرث پوراحمد | جشنواره فیلم فجر
6جواد رضویان در نشست خبری فیلم "زهرمار" : اگر کمی در خیابان قدم بزنید متوجه این سیل انتقادات میشوید! | | جشنواره فیلم فجرجواد رضویان در نشست خبری فیلم "زهرمار" : اگر کمی در خیابان قدم بزنید متوجه این سیل انتقادات میشوید! | | جشنواره فیلم فجر
7نشست خبری فیلم «روزهای نارنجی»نشست خبری فیلم «روزهای نارنجی»
8در جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | سیدرضا میرکریمی در نشست خبری قصر شیرین: آرزو داشتم روزی با بهداد همکاری کنمدر جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | سیدرضا میرکریمی در نشست خبری قصر شیرین: آرزو داشتم روزی با بهداد همکاری کنم
9در جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | پیمان معادی در نشست خبری ناگهان درخت: کم‌تر کسی جرئت داشت چنین فیلمی بسازددر جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | پیمان معادی در نشست خبری ناگهان درخت: کم‌تر کسی جرئت داشت چنین فیلمی بسازد
10در جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | منصور سهراب‌پور در نشست خبری درخونگاه: همه‌چیز را نمی‌شود در یک فیلم جا داد!در جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | منصور سهراب‌پور در نشست خبری درخونگاه: همه‌چیز را نمی‌شود در یک فیلم جا داد!
11در جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | کیومرث پوراحمد در نشست خبری تیغ و ترمه: هر فیلمی برایم فیلمِ اول استدر جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | کیومرث پوراحمد در نشست خبری تیغ و ترمه: هر فیلمی برایم فیلمِ اول است
12در جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | فاطمه معتمدآریا با تماس ویدیویی در نشست خبری بنفشه آفریقایی حاضر شددر جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | فاطمه معتمدآریا با تماس ویدیویی در نشست خبری بنفشه آفریقایی حاضر شد
13در جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | حمیدرضا آذرنگ در نشست خبری غلامرضا تختی : ملکان و توکلی ذائقه مخاطب را ارتقا دادنددر جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | حمیدرضا آذرنگ در نشست خبری غلامرضا تختی : ملکان و توکلی ذائقه مخاطب را ارتقا دادند
14در جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | حمیدرضا آذرنگ در نشست خبری غلامرضا تختی : ملکان و توکلی ذائقه مخاطب را ارتقا دادنددر جشنواره‌ی ۳۷ فیلم فجر | حمیدرضا آذرنگ در نشست خبری غلامرضا تختی : ملکان و توکلی ذائقه مخاطب را ارتقا دادند
15از انتقاد به بازیگران چهره تا زیر سؤال بردن سواد خبرنگاران جشنواره فیلماز انتقاد به بازیگران چهره تا زیر سؤال بردن سواد خبرنگاران جشنواره فیلم
16گزیده نشست خبری فیلم «سال دوم دانشکده من» در جشنواره فیلم فجرگزیده نشست خبری فیلم «سال دوم دانشکده من» در جشنواره فیلم فجر
17نشست خبری فیلم "قصر شیرین" رضا میرکریمی |جشنواره فیلم فجرنشست خبری فیلم "قصر شیرین" رضا میرکریمی |جشنواره فیلم فجر
18نشست خبری فیلم "مردی بدون سایه" علیرضا رئیسیان /نشست خبرینشست خبری فیلم "مردی بدون سایه" علیرضا رئیسیان /نشست خبری
19نشست خبری فیلم "شبی که ماه کامل شد"  نرگس آبیار / نشست خبرینشست خبری فیلم "شبی که ماه کامل شد" نرگس آبیار / نشست خبری
20شیطنت های عوامل فیلم "طلا" در نشست خبری این فیلم | جشنواره فیلم فجرشیطنت های عوامل فیلم "طلا" در نشست خبری این فیلم | جشنواره فیلم فجر
21مصاحبه با "رامبد جوان" تهیه کننده فیلم "طلا" در حاشیه نشست خبری این فیلم | جشنواره فیلم فجرمصاحبه با "رامبد جوان" تهیه کننده فیلم "طلا" در حاشیه نشست خبری این فیلم | جشنواره فیلم فجر
22نشست خبری فیلم "سرخ پوست" با حضور عوامل آن / نشست خبرینشست خبری فیلم "سرخ پوست" با حضور عوامل آن / نشست خبری