وضعیت اضطراری - زیر نویس فارسی

وضعیت اضطراری - زیر نویس فارسی

دانلود سریال کره ای وضعیت اضطراری (با نام اصلی - روز موعود) - زبان اصلی زیر نویس فارسی چسبیده بدون سانسور

سریال تلویزیونی وضعیت اضطراری (D-Day) این سریال محصول سال ۲۰۱۵ کشور کره جنوبی به کارگردانی جانگ یونگ وو است .
در داستان این سریال آمده است: «لی هه سونگ» یک جراح است که به یکی از بهترین بیمارستان‌های مربوط به بیماران سرطانی شهر سئول منتقل می شود. پس از آن یک زلزله بزرگ در شهر رخ می‌دهد که تمام دسترسی‌ها به شهر را متوقف می‌کند و تلفن، برق و آب قطع می‌شوند. پس از این فاجعه طبیعی و ایجاد هرج و مرج، گروهی از پزشکان فداکار همراه پرسنل اورژانس و گروهی آتش نشان، برای مقابله با عواقب این فاجعه ی طبیعی، با یکدیگر متحد می شوند و... و.

جونگ سو مین، کیم یونگ، جین ها سوئک و... بازیگران اصلی این سریال هستند.

تعداد ویدئوها: ۲۰ | زمان ایجاد: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
1سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱ - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱ - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
2سریال وضعیت اضطراری قسمت ۲ - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۲ - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
3سریال وضعیت اضطراری قسمت ۳ - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۳ - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
4سریال وضعیت اضطراری قسمت 4 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت 4 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
5سریال وضعیت اضطراری قسمت 5 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت 5 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
6سریال وضعیت اضطراری قسمت 6 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت 6 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
7سریال وضعیت اضطراری قسمت 7 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت 7 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
8سریال وضعیت اضطراری قسمت 8 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت 8 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
9سریال وضعیت اضطراری قسمت 9 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت 9 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
10سریال وضعیت اضطراری قسمت 10 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت 10 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
11سریال وضعیت اضطراری قسمت 11 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت 11 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
12سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱2 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱2 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
13سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱3 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱3 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
14سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱4 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱4 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
15سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱5 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱5 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
16سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱6 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱6 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
17سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱7 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱7 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
18سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱8 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱8 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
19سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱9 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت ۱9 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)
20سریال وضعیت اضطراری قسمت 20 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)سریال وضعیت اضطراری قسمت 20 - زیر نویس فارسی (سریال کره ای)