دکتر انوشه

دکتر انوشه

دکتر سید محمود انوشه. نمیدونم با این اسم آشنایی دارین یا نه. دکتر انوشه دکترای روانشناسی و تحصیل کرده لبنان است و در سالهای اخیر بدلیل سخنرانی ها و صحبتهای زیبا ، جذاب و البته پر مفهوم و کاربردی مورد حمایت خیلی ها قرار گرفته ، از اساتید و تحصیل کرده ها بگیر تا دانشجویان تازه به دوران رسیده . دکتر انوشه حقیقتآ از همه فنون سخنوری استفاده می کند و بیخود نیست که این متخصص تیپولوژی حتی مشاور وزیر فرانسه هم بوده و کوله باری از علم و تجربه از ۸۹ دانشگاه کشور و خارج از کشور از لبنان تا فرانسه دارد. دکتر از طنز در گفتار و حرکات دست و تغییر تن صدا و علم و شعر و ایمان در سخنوری اش استفاده می کند و یک مطلب کاملآ علمی که می توانست خسته کننده باشد را به جلسه و بحثی تبدیل می کند که پس از ۳ ساعت وقتی مجری می گوید وقت تمام است دانشجویان هوو می کنند و مایل به ادامه سخنرانی اند.

تعداد ویدئوها: ۲۷ | زمان ایجاد: ۵ خرداد ۱۳۹۹
1اثرات رابطه جنسی قبل ازدواج - دکتر انوشهاثرات رابطه جنسی قبل ازدواج - دکتر انوشهکانال مشاوره
2مثال جالب نیاز به بصیرت - دکتر انوشهمثال جالب نیاز به بصیرت - دکتر انوشهکانال مشاوره
3تا وقتی بوی زباله ندی - دکتر انوشهتا وقتی بوی زباله ندی - دکتر انوشهکانال مشاوره
4حقیقت تلخ ما آدما - دکتر انوشهحقیقت تلخ ما آدما - دکتر انوشهکانال مشاوره
5بازی با احساسات یک دختر - دکتر انوشهبازی با احساسات یک دختر - دکتر انوشهکانال مشاوره
7دکتر انوشه : چگونه مثبت اندیشی کنیم ؟دکتر انوشه : چگونه مثبت اندیشی کنیم ؟کانال مشاوره
8چه کارهایی در زندگی مشترک خیانت محسوب میشود ؟چه کارهایی در زندگی مشترک خیانت محسوب میشود ؟کانال مشاوره
9دکتر انوشه : فرق اتفاق با مدل ذهنی در چیست ؟دکتر انوشه : فرق اتفاق با مدل ذهنی در چیست ؟کانال مشاوره
10علت طلاق های زود هنگام چیست ؟ دکتر محمود انوشهعلت طلاق های زود هنگام چیست ؟ دکتر محمود انوشهکانال مشاوره
11سخنرانی دکتر محمود انوشه درباره رابطه و مسئولیت هاسخنرانی دکتر محمود انوشه درباره رابطه و مسئولیت هاکانال مشاوره
12دکتر انوشه : تفاوت  زن و مرد در رابطه جنسی چیست ؟دکتر انوشه : تفاوت زن و مرد در رابطه جنسی چیست ؟کانال مشاوره
14رابطه و یکدلی - سخنرانی دکتر انوشه در همایش رابطه هوشمندانهرابطه و یکدلی - سخنرانی دکتر انوشه در همایش رابطه هوشمندانهکانال مشاوره
15دکتر انوشه : احساسات خود را مصرف کنید تا زندگی شادی داشته باشیددکتر انوشه : احساسات خود را مصرف کنید تا زندگی شادی داشته باشیدکانال مشاوره
17چگونه یک یارِ «همیشه یار» داشته باشیم؟چگونه یک یارِ «همیشه یار» داشته باشیم؟کانال مشاوره
18مفهوم کمال گرایی و تکامل از نظر دکتر انوشهمفهوم کمال گرایی و تکامل از نظر دکتر انوشهکانال مشاوره
19ماجرای طوطی و قیاس های غلط در زندگی از زبان دکتر انوشهماجرای طوطی و قیاس های غلط در زندگی از زبان دکتر انوشهکانال مشاوره
20ازدواج فقط یک رابطه برای جفت گیری نیست - دکتر محمود انوشهازدواج فقط یک رابطه برای جفت گیری نیست - دکتر محمود انوشهکانال مشاوره
22عزت مندی در رابطه زناشویی و خانواده سخنرانی دکتر انوشهعزت مندی در رابطه زناشویی و خانواده سخنرانی دکتر انوشهکانال مشاوره
23یک رابطه زناشویی هوشمند - سخنرانی دکتر انوشهیک رابطه زناشویی هوشمند - سخنرانی دکتر انوشهکانال مشاوره
25برای درک نیازهای طرف مقابل خودت را جای او بگذار - دکتر انوشهبرای درک نیازهای طرف مقابل خودت را جای او بگذار - دکتر انوشهکانال مشاوره
27داستان جالب مرد نمک فروش از زبان دکتر محمود انوشهداستان جالب مرد نمک فروش از زبان دکتر محمود انوشهکانال مشاوره