فن بیان

فن بیان

تعداد ویدئوها: ۱۷ | زمان ایجاد: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
1لرزش صدالرزش صدامحمدجواد سرافراز اردکانی
2اگر چندتا موضوع برای سخنرانی هست چیکار کنیم؟اگر چندتا موضوع برای سخنرانی هست چیکار کنیم؟محمدجواد سرافراز اردکانی
3با مخاطب بد قلق چیکار کنم؟با مخاطب بد قلق چیکار کنم؟محمدجواد سرافراز اردکانی
4برای ارائه پشت تریبون بریم یا نه؟برای ارائه پشت تریبون بریم یا نه؟محمدجواد سرافراز اردکانی
5چیو اول حرفم بگم؟ چیو حرفم آخر بگم؟ چیو وسط حرفم بگم؟چیو اول حرفم بگم؟ چیو حرفم آخر بگم؟ چیو وسط حرفم بگم؟محمدجواد سرافراز اردکانی
6با دست نوشته سخنرانی چطوری کار کنیم؟با دست نوشته سخنرانی چطوری کار کنیم؟محمدجواد سرافراز اردکانی
7جک بگیم یا نه؟جک بگیم یا نه؟محمدجواد سرافراز اردکانی
8خوب حرف زدن ژنتیکیه؟خوب حرف زدن ژنتیکیه؟محمدجواد سرافراز اردکانی
9صحبت کاریصحبت کاریمحمدجواد سرافراز اردکانی
10چقدر تمرین کنیم؟چقدر تمرین کنیم؟محمدجواد سرافراز اردکانی
11این کارو بکنیم کسی بهون اعتماد نمیکنهاین کارو بکنیم کسی بهون اعتماد نمیکنهمحمدجواد سرافراز اردکانی
12وسط صحبتت عه میگی یا مثلا رو زیاد میگی؟وسط صحبتت عه میگی یا مثلا رو زیاد میگی؟محمدجواد سرافراز اردکانی
13برای کم شدن عه در صحبتتون موارد گفته شده رو رعایت کنیدبرای کم شدن عه در صحبتتون موارد گفته شده رو رعایت کنیدمحمدجواد سرافراز اردکانی
14عه گفتن دارین وسط حرفاتون؟عه گفتن دارین وسط حرفاتون؟محمدجواد سرافراز اردکانی
15چرا از شعر و ضرب المثل در صحبتمون باید استفاده کنیم؟چرا از شعر و ضرب المثل در صحبتمون باید استفاده کنیم؟محمدجواد سرافراز اردکانی
16جواب سوالات یهویی در جمعجواب سوالات یهویی در جمعمحمدجواد سرافراز اردکانی
17لرزش صدالرزش صدامحمدجواد سرافراز اردکانی