خلاصه بازی

خلاصه بازی

خلاصه بازی

تعداد ویدئوها: ۲۸ | زمان ایجاد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
1خلاصه بازی تریستینا 0-1 یوونتوس (گلزنی دیبالا)خلاصه بازی تریستینا 0-1 یوونتوس (گلزنی دیبالا)یوونتوس
2فیلم خلاصه بازی پارما 0-1 یوونتوس (گل مردود رونالدو)فیلم خلاصه بازی پارما 0-1 یوونتوس (گل مردود رونالدو)یوونتوس
3فیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس 4-3 ناپولیفیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس 4-3 ناپولییوونتوس
4فیلم خلاصه بازی فیورنتینا 0-0 یوونتوسفیلم خلاصه بازی فیورنتینا 0-0 یوونتوسیوونتوس
5فیلم خلاصه بازی اتلتیکومادرید 2 - 2 یوونتوسفیلم خلاصه بازی اتلتیکومادرید 2 - 2 یوونتوسیوونتوس
6فیلم خلاصه بازی یوونتوس 2-1 هلاس ورونافیلم خلاصه بازی یوونتوس 2-1 هلاس ورونایوونتوس
7فیلم خلاصه بازی برشا 1 - 2 یوونتوسفیلم خلاصه بازی برشا 1 - 2 یوونتوسیوونتوس
8فیلم خلاصه بازی یوونتوس 3-0 بایر لورکوزنفیلم خلاصه بازی یوونتوس 3-0 بایر لورکوزنیوونتوس
9خلاصه بازی یوونتوس 2-1 بولونیاخلاصه بازی یوونتوس 2-1 بولونیایوونتوس
10خلاصه بازی یوونتوس 2-1 لوکوموتیو مسکوخلاصه بازی یوونتوس 2-1 لوکوموتیو مسکویوونتوس
11فیلم خلاصه بازی یوونتوس 2-1 جنوا (گل دقیقه 96 رونالدو)فیلم خلاصه بازی یوونتوس 2-1 جنوا (گل دقیقه 96 رونالدو)یوونتوس
12پخش زنده بازی فوتبال تورینو - یوونتوس سری آ ایتالیا از شبکه سه / HDپخش زنده بازی فوتبال تورینو - یوونتوس سری آ ایتالیا از شبکه سه / HDیوونتوس
13خلاصه بازی تورینو 0-1 یوونتوسخلاصه بازی تورینو 0-1 یوونتوسیوونتوس
14پخش زنده بازی فوتبال یوونتوس - میلان سری آ ایتالیا از شبکه سهپخش زنده بازی فوتبال یوونتوس - میلان سری آ ایتالیا از شبکه سهیوونتوس
15فیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و میلانفیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و میلانیوونتوس
16فیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و اتلتیکو مادریدفیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و اتلتیکو مادریدیوونتوس
17فیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و ساسولوفیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و ساسولویوونتوس
18HD / پخش زنده بازی لاتزیو و یوونتوس سری آ ایتالیا از شبکه سهHD / پخش زنده بازی لاتزیو و یوونتوس سری آ ایتالیا از شبکه سهیوونتوس
19فیلم خلاصه بازی فوتبال بایرلورکوزن و یوونتوسفیلم خلاصه بازی فوتبال بایرلورکوزن و یوونتوسیوونتوس
20فیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و اودینزه (دبل رونالدو)فیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و اودینزه (دبل رونالدو)یوونتوس
21فیلم خلاصه بازی فوتبال سمپدوریا و یوونتوسفیلم خلاصه بازی فوتبال سمپدوریا و یوونتوسیوونتوس
22فیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و لاتزیو (سوپرکاپ ایتالیا)فیلم خلاصه بازی فوتبال یوونتوس و لاتزیو (سوپرکاپ ایتالیا)یوونتوس
23فیلم خلاصه بازی رم و یوونتوسفیلم خلاصه بازی رم و یوونتوسیوونتوس
24فیلم خلاصه بازی یوونتوس و پارمافیلم خلاصه بازی یوونتوس و پارمایوونتوس
26فیلم خلاصه بازی ناپولی و یوونتوسفیلم خلاصه بازی ناپولی و یوونتوسیوونتوس
27فیلم خلاصه بازی یوونتوس و فیورنتینافیلم خلاصه بازی یوونتوس و فیورنتینایوونتوس
28فیلم خلاصه بازی اسپال و یوونتوس (گلزنی رونالدو)فیلم خلاصه بازی اسپال و یوونتوس (گلزنی رونالدو)یوونتوس