بانوی عمارت

بانوی عمارت

«بانوی عمارت»عاشقانه ای را در مقطعی از تاریخ قاجار روایت می کند.تهران، کاشان و قزوین شهرهایی است که این مجموعه تلویزیونی در آن تصویر برداری خواهد شد.
مهران احمدی،پانته آ پناهی ها،علیرضا شجاع نوری،اندیشه فولادوند، امیر حسین آرمان ،حسام منظور،شبنم فرشاد جو،مینا وحید،نیکی نصیریان،مهتاج نجومی،صالح میرزا آقایی،احسان امانی، محمد فیلی، فریدون سورانی، حسن سرچاهی، احمد یاوری ،مریم مومن، پاوان افسر،مهری آل آقا ، غزل شا کری از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند .

تعداد ویدئوها: ۳۴ | زمان ایجاد: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
1پشت صحنه سریال بانوی عمارتپشت صحنه سریال بانوی عمارت
2دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 1دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 1
3دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 2دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 2
4دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 3دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 3
5دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 4دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 4
6دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 5دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 5
7دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 6دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 6
8دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 7دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 7
9دانلود اختصاصی سریال بانوی عمارت قسمت 8دانلود اختصاصی سریال بانوی عمارت قسمت 8
10دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 9دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 9
11دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 10دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 10
12دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 11دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 11
13دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 12دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 12
14دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 13دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 13
15دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 14دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 14
16دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 15دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 15
17دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 16دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 16
18دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 17دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 17
19دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 18دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 18
20دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 19دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 19
21دانلود سریال بانوی عمارت  قسمت 20 | بهم خوردن عروسی انیسدانلود سریال بانوی عمارت قسمت 20 | بهم خوردن عروسی انیس
22دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 21 | قتل رجبعلیدانلود سریال بانوی عمارت قسمت 21 | قتل رجبعلی
23دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 22 | همکاری طلا با حضرت والادانلود سریال بانوی عمارت قسمت 22 | همکاری طلا با حضرت والا
24دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 23 | دستگیری میرزا ارسلاندانلود سریال بانوی عمارت قسمت 23 | دستگیری میرزا ارسلان
25دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 24 | شکنجه شازده ارسلاندانلود سریال بانوی عمارت قسمت 24 | شکنجه شازده ارسلان
26دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 25 | کشته شدن میرزا ارسلاندانلود سریال بانوی عمارت قسمت 25 | کشته شدن میرزا ارسلان
27دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 26 | مشخص شدن شخصیت حضرت والادانلود سریال بانوی عمارت قسمت 26 | مشخص شدن شخصیت حضرت والا
28دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 27دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 27
29دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 28 ( 9 دی)دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 28 ( 9 دی)
30دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 29 (10 دی )دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 29 (10 دی )
31دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 30دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 30
32دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 31 (13 دی)دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 31 (13 دی)
33دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 32دانلود سریال بانوی عمارت قسمت 32
34دانلود قسمت آخر بانوی عمارت قسمت 33 ( 16 دی 97)دانلود قسمت آخر بانوی عمارت قسمت 33 ( 16 دی 97)