جیره‌ خوار

جیره‌ خوار

جیره‌ خوار

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۴ شهریور ۱۳۹۸
1فیلم توهین به ایرانی‌ ها توسط یک جیره‌ خوار !فیلم توهین به ایرانی‌ ها توسط یک جیره‌ خوار !
2خانه ۲۱ میلیاردی مصی علینژاد در نیویورکخانه ۲۱ میلیاردی مصی علینژاد در نیویورک
3اذعان کارشناس من و تو به دروغگویی نتانیاهواذعان کارشناس من و تو به دروغگویی نتانیاهو
4علت ترس سعودی‌ها از درگیری با ایرانعلت ترس سعودی‌ها از درگیری با ایران
5حمله به آرامکو، شاهکار قرن استحمله به آرامکو، شاهکار قرن است
6وقتی من و تو حامی مجری اختلاس‌ گر خود می‌ شودوقتی من و تو حامی مجری اختلاس‌ گر خود می‌ شود
7کلیپ پس‌ گردنی زدن فرمانده صهیونیست به سربازان ترسوشکلیپ پس‌ گردنی زدن فرمانده صهیونیست به سربازان ترسوش
8خیال پردازی کارشناس شبکه سعودی درباره اربعینخیال پردازی کارشناس شبکه سعودی درباره اربعین
9مجری زن ضدانقلاب روی همه بیسوادها را سفید کرد!مجری زن ضدانقلاب روی همه بیسوادها را سفید کرد!
10حیرت کارشناس شبکه ضدانقلاب از عملیات دستگیری زمحیرت کارشناس شبکه ضدانقلاب از عملیات دستگیری زم
11واکنش‌های مبهوت شده معاندین و شبکه‌های ضدانقلاب به دستگیری روح‌الله زمواکنش‌های مبهوت شده معاندین و شبکه‌های ضدانقلاب به دستگیری روح‌الله زم
12تناقض های ضد انقلاب درباره دستگيری روح الله زم!تناقض های ضد انقلاب درباره دستگيری روح الله زم!
13سوال مجری شبکه ماهواره‌ ای از شیرین نجفی : تو عاشق زم بودی ؟سوال مجری شبکه ماهواره‌ ای از شیرین نجفی : تو عاشق زم بودی ؟
14فیلم انتشار تصویر خصوصی ادمین آمدنیوز در شبکه ماهواره‌ ایفیلم انتشار تصویر خصوصی ادمین آمدنیوز در شبکه ماهواره‌ ای
15هدف از اغتشاشات لبنان و عراق فشار به ایران است !هدف از اغتشاشات لبنان و عراق فشار به ایران است !
16از تازه‌ترین توهمات اپوزیسیون / دبیرکل تشکل ضدانقلاب "شورای مدیریت گذار"از تازه‌ترین توهمات اپوزیسیون / دبیرکل تشکل ضدانقلاب "شورای مدیریت گذار"
17افشاگری کارمند رادیو اسرائیل درباره روح‌الله زمافشاگری کارمند رادیو اسرائیل درباره روح‌الله زم
18تحریف تاریخ و کودتای ۲۸ مرداد به سبک شبکه من‌ و توتحریف تاریخ و کودتای ۲۸ مرداد به سبک شبکه من‌ و تو
19خاطره جالب مجری شبکه سلطنت‌ طلب از داخل خانه رضا پهلویخاطره جالب مجری شبکه سلطنت‌ طلب از داخل خانه رضا پهلوی
20اعترافات عضو جدا شده سازمان منافقین از فعالیت اینترنتی این گروه تروریستیاعترافات عضو جدا شده سازمان منافقین از فعالیت اینترنتی این گروه تروریستی
21اعتراف ضدانقلاب مزدور به حضور در اغتشاشاتاعتراف ضدانقلاب مزدور به حضور در اغتشاشات
22اعتراف شبکه وهابی به جای خالی زم و آمد نیوز در ایام اغتشاشاتاعتراف شبکه وهابی به جای خالی زم و آمد نیوز در ایام اغتشاشات
23تجمع اپوزیسیون : مردم را با آر پی جی۷ و تانک می‌ زنند !تجمع اپوزیسیون : مردم را با آر پی جی۷ و تانک می‌ زنند !