چهره ها و واکسن

چهره ها و واکسن

تعداد ویدئوها: ۱۲۴ | زمان ایجاد: ۸ خرداد ۱۴۰۰
1مداحان مشهور داوطلب تزریق واکسن ایرانی شدندمداحان مشهور داوطلب تزریق واکسن ایرانی شدندکووایران
2حجت الاسلام سید حسین مومنی هم واکسن ایرانی تزریق کردحجت الاسلام سید حسین مومنی هم واکسن ایرانی تزریق کردکووایران
3رهبر انقلاب دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردندرهبر انقلاب دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت کردندکووایران
4چهره ها و واکسن ایرانی: پازل بندچهره ها و واکسن ایرانی: پازل بندکووایران
5چهره ها و واکسن ایرانی: فضه سادات حسینیچهره ها و واکسن ایرانی: فضه سادات حسینیکووایران
6چهره ها و واکسن ایرانی: یاحا کاشانیچهره ها و واکسن ایرانی: یاحا کاشانیکووایران
7چهره ها و واکسن ایرانی: نیلوفر اردلانچهره ها و واکسن ایرانی: نیلوفر اردلانکووایران
8چهره ها و واکسن ایرانی: پدرام کریمیچهره ها و واکسن ایرانی: پدرام کریمیکووایران
9چهره ها و واکسن ایرانی: سید جمال هادیانچهره ها و واکسن ایرانی: سید جمال هادیانکووایران
10چهره ها و واکسن ایرانی: هانیه غلامیچهره ها و واکسن ایرانی: هانیه غلامیکووایران
11چهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امیرآبادیچهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امیرآبادیکووایران
12رهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندرهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندکووایران
13تزریق دُز اول واکسن کوو ایران برکت به رهبر معظم انقلابتزریق دُز اول واکسن کوو ایران برکت به رهبر معظم انقلابکووایران
14رهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندرهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندکووایران
15رهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندرهبر انقلاب دُز اول واکسن برکت را دریافت کردندکووایران
16چهره ها و واکسن ایرانی: عماد طالب زادهچهره ها و واکسن ایرانی: عماد طالب زادهکووایران
17چهره ها و واکسن ایرانی: محمد نوریچهره ها و واکسن ایرانی: محمد نوریکووایران
18چهره ها و واکسن ایرانی: خشایار اعتمادیچهره ها و واکسن ایرانی: خشایار اعتمادیکووایران
19چهره ها و واکسن ایرانی: پوریا حیدریچهره ها و واکسن ایرانی: پوریا حیدریکووایران
20چهره ها و واکسن ایرانی: مسعود امامیچهره ها و واکسن ایرانی: مسعود امامیکووایران
21چهره ها و واکسن ایرانی: حامد عسگریچهره ها و واکسن ایرانی: حامد عسگریکووایران
22چهره ها و واکسن ایرانی: وحید یامین پورچهره ها و واکسن ایرانی: وحید یامین پورکووایران
23چهره ها و واکسن ایرانی: بهروز صفاریانچهره ها و واکسن ایرانی: بهروز صفاریانکووایران
24چهره ها و واکسن ایرانی: علیرضا طلیسچیچهره ها و واکسن ایرانی: علیرضا طلیسچیکووایران
25چهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امیرآبادیچهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امیرآبادیکووایران
26چهره ها و واکسن ایرانی: علی صبوریچهره ها و واکسن ایرانی: علی صبوریکووایران
27چهره ها و واکسن ایرانی: کامیار۶۹۶چهره ها و واکسن ایرانی: کامیار۶۹۶کووایران
28چهره ها و واکسن ایرانی: الهام پاوه نژادچهره ها و واکسن ایرانی: الهام پاوه نژادکووایران
29چهره ها و واکسن ایرانی: گرشا رضاییچهره ها و واکسن ایرانی: گرشا رضاییکووایران
30چهره ها و واکسن ایرانی: سیاوش خیرابیچهره ها و واکسن ایرانی: سیاوش خیرابیکووایران
31چهره ها و واکسن ایرانی: امین زندگانیچهره ها و واکسن ایرانی: امین زندگانیکووایران
32چهره ها و واکسن ایرانی: ژیلا صادقیچهره ها و واکسن ایرانی: ژیلا صادقیکووایران
33تزریق واکسن ایران برکت به زنان باردار و گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سالتزریق واکسن ایران برکت به زنان باردار و گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سالکووایران
34چهره ها و واکسن ایرانی: فرشاد پیوسچهره ها و واکسن ایرانی: فرشاد پیوسکووایران
35چهره ها و واکسن ایرانی: مهدی تارتارچهره ها و واکسن ایرانی: مهدی تارتارکووایران
36چهره ها و واکسن ایرانی: فراز کمالوندچهره ها و واکسن ایرانی: فراز کمالوندکووایران
37چهره ها و واکسن ایرانی: راغبچهره ها و واکسن ایرانی: راغبکووایران
38چهره ها و واکسن ایرانی: روح الله بهمنیچهره ها و واکسن ایرانی: روح الله بهمنیکووایران
39چهره ها و واکسن ایرانی: محمد نیما مظاهریچهره ها و واکسن ایرانی: محمد نیما مظاهریکووایران
40چهره ها و واکسن ایرانی: مژده لواسانیچهره ها و واکسن ایرانی: مژده لواسانیکووایران
41چهره ها و واکسن ایرانی: بابک جهانبهشچهره ها و واکسن ایرانی: بابک جهانبهشکووایران
42چهره ها و واکسن ایرانی: حسین ماهینیچهره ها و واکسن ایرانی: حسین ماهینیکووایران
43چهره ها و واکسن ایرانی: محمد انصاریچهره ها و واکسن ایرانی: محمد انصاریکووایران
44چهره ها و واکسن ایرانی: سید علی صالحیچهره ها و واکسن ایرانی: سید علی صالحیکووایران
45چهره ها و واکسن ایرانی: هدایت هاشمی و همسرشچهره ها و واکسن ایرانی: هدایت هاشمی و همسرشکووایران
46مینو محرز نخستین داوطلب مرحله سوم واکسن کوو ایران برکتمینو محرز نخستین داوطلب مرحله سوم واکسن کوو ایران برکتکووایران
47تزریق واکسن کووایران برکت به «مینو محرز»تزریق واکسن کووایران برکت به «مینو محرز»کووایران
48تزریق واکسن کووایران به رییس کمیسیون بهداشت مجلستزریق واکسن کووایران به رییس کمیسیون بهداشت مجلسکووایران
49لحظه نخستین تزریق واکسن کروناي ايراني به دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان اماملحظه نخستین تزریق واکسن کروناي ايراني به دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امامکووایران
50چهره ها و واکسن ایرانی: امپراتور کوزکوچهره ها و واکسن ایرانی: امپراتور کوزکوکووایران
51چهره ها و واکسن ایرانی: حانیه سامعیچهره ها و واکسن ایرانی: حانیه سامعیکووایران
52چهره ها و واکسن ایرانی: سیروس میمنتچهره ها و واکسن ایرانی: سیروس میمنتکووایران
53چهره ها و واکسن ایرانی: بهمن بابازادهچهره ها و واکسن ایرانی: بهمن بابازادهکووایران
54چهره ها و واکسن ایرانی: علی سرتیپیچهره ها و واکسن ایرانی: علی سرتیپیکووایران
55چهره ها و واکسن ایرانی: احسان پایهچهره ها و واکسن ایرانی: احسان پایهکووایران
56چهره ها و واکسن ایرانی: هادی کولیوندچهره ها و واکسن ایرانی: هادی کولیوندکووایران
57چهره ها و واکسن ایرانی: سیما خضرآبادیچهره ها و واکسن ایرانی: سیما خضرآبادیکووایران
58چهره ها و واکسن ایرانی: حامد همایونچهره ها و واکسن ایرانی: حامد همایونکووایران
59چهره ها و واکسن ایرانی: حجت اشرف زادهچهره ها و واکسن ایرانی: حجت اشرف زادهکووایران
60چهره ها و واکسن ایرانی: سهراب مصطفویچهره ها و واکسن ایرانی: سهراب مصطفویکووایران
61چهره ها و واکسن ایرانی: سید مجید بنی فاطمهچهره ها و واکسن ایرانی: سید مجید بنی فاطمهکووایران
62چهره ها و واکسن ایرانی: محمد ربیعیچهره ها و واکسن ایرانی: محمد ربیعیکووایران
63چهره ها و واکسن ایرانی: سعید حدادیانچهره ها و واکسن ایرانی: سعید حدادیانکووایران
64چهره ها و واکسن ایرانی: محمدحسین حدادیانچهره ها و واکسن ایرانی: محمدحسین حدادیانکووایران
65چهره ها و واکسن ایرانی: اشکان دلاوریچهره ها و واکسن ایرانی: اشکان دلاوریکووایران
66چهره ها و واکسن ایرانی: پندار اکبریچهره ها و واکسن ایرانی: پندار اکبریکووایران
67چهره ها و واکسن ایرانی: باشگاه پرسپولیسچهره ها و واکسن ایرانی: باشگاه پرسپولیسکووایران
68چهره ها و واکسن ایرانی: سید محمدعلی صدری نیاچهره ها و واکسن ایرانی: سید محمدعلی صدری نیاکووایران
69چهره ها و واکسن ایرانی: دکتر سید حیدر محمدیچهره ها و واکسن ایرانی: دکتر سید حیدر محمدیکووایران
70چهره ها و واکسن ایرانی:. دکتر علیرضا رستمیچهره ها و واکسن ایرانی:. دکتر علیرضا رستمیکووایران
71گزارش خبر۱۳ روز ۴مرداد از تزریق واکسن آیت الله علوی گرگانیگزارش خبر۱۳ روز ۴مرداد از تزریق واکسن آیت الله علوی گرگانیکووایران
72چهره ها و واکسن برکتچهره ها و واکسن برکتکووایران
73این افتخار ملی را به معنای واقعی کلمه پاس بداریماین افتخار ملی را به معنای واقعی کلمه پاس بداریمکووایران
74محمد معتمدی داوطلب تزریق واکسن برکتمحمد معتمدی داوطلب تزریق واکسن برکتکووایران
75چند سی سی واکسن، چند هزار ساعت بی‌خوابی و دلتنگیه!چند سی سی واکسن، چند هزار ساعت بی‌خوابی و دلتنگیه!کووایران
76اقدامات داوطلبانه هنرمندان در دریافت واکسن کووایران برکتاقدامات داوطلبانه هنرمندان در دریافت واکسن کووایران برکتکووایران
77چهره ها و واکسن ایرانی: مهران غفوریانچهره ها و واکسن ایرانی: مهران غفوریانکووایران
78چهره ها و واکسن ایرانی: دکتر مهدی چمرانچهره ها و واکسن ایرانی: دکتر مهدی چمرانکووایران
79چهره ها و واکسن ایرانی: حسین یکتاچهره ها و واکسن ایرانی: حسین یکتاکووایران
80چهره ها و واکسن ایرانی: محسن خلیلیچهره ها و واکسن ایرانی: محسن خلیلیکووایران
81چهره ها و واکسن ایرانی: شهرزاد عبدالمجیدچهره ها و واکسن ایرانی: شهرزاد عبدالمجیدکووایران
82چهره ها و واکسن ایرانی: میثم یوسفیچهره ها و واکسن ایرانی: میثم یوسفیکووایران
83چهره ها و واکسن ایرانی: زهره زین الدینچهره ها و واکسن ایرانی: زهره زین الدینکووایران
84چهره ها و واکسن ایرانی: سفیر بولیوی در ایرانچهره ها و واکسن ایرانی: سفیر بولیوی در ایرانکووایران
85چهره ها و واکسن ایرانی: سفیر فیلیپین در ایرانچهره ها و واکسن ایرانی: سفیر فیلیپین در ایرانکووایران
86چهره ها و واکسن ایرانی: سفیر نیکاراگوئه در ایرانچهره ها و واکسن ایرانی: سفیر نیکاراگوئه در ایرانکووایران
87چهره ها و واکسن ایرانی: حاج حسین سازورچهره ها و واکسن ایرانی: حاج حسین سازورکووایران
88چهره ها و واکسن ایرانی: سید علیرضا موسویچهره ها و واکسن ایرانی: سید علیرضا موسویکووایران
89چهره ها و واکسن ایرانی: سید پرویز فتاحچهره ها و واکسن ایرانی: سید پرویز فتاحکووایران
90چهره ها و واکسن ایرانی: عطیه شاپوری کادر درمانچهره ها و واکسن ایرانی: عطیه شاپوری کادر درمانکووایران
91چهره ها و واکسن ایرانی: هادی حسینیچهره ها و واکسن ایرانی: هادی حسینیکووایران
92چهره ها و واکسن ایرانی: حمیدرضا ترکاشوندچهره ها و واکسن ایرانی: حمیدرضا ترکاشوندکووایران
93چهره ها و واکسن ایرانی: دنیا مدنیچهره ها و واکسن ایرانی: دنیا مدنیکووایران
94چهره ها و واکسن ایرانی: امیر عباس گلابچهره ها و واکسن ایرانی: امیر عباس گلابکووایران
95چهره ها و واکسن ایرانی: شهرام شکوهیچهره ها و واکسن ایرانی: شهرام شکوهیکووایران
96چهره ها و واکسن ایرانی: عباس جمشیدی فرچهره ها و واکسن ایرانی: عباس جمشیدی فرکووایران
97چهره ها و واکسن ایرانی: محمد معتمدیچهره ها و واکسن ایرانی: محمد معتمدیکووایران
98چهره ها و واکسن ایرانی: مادر شهید زین‌الدینچهره ها و واکسن ایرانی: مادر شهید زین‌الدینکووایران
99چهره ها و واکسن ایرانی: غلامرضا صابریچهره ها و واکسن ایرانی: غلامرضا صابریکووایران
100چهره ها و واکسن ایرانی: محمد دانشگرچهره ها و واکسن ایرانی: محمد دانشگرکووایران
101چهره ها و واکسن ایرانی: آرش ظلی پورچهره ها و واکسن ایرانی: آرش ظلی پورکووایران
102چهره ها و واکسن ایرانی: سید مهران علویچهره ها و واکسن ایرانی: سید مهران علویکووایران
103چهره ها و واکسن ایرانی: مجید واشقانیچهره ها و واکسن ایرانی: مجید واشقانیکووایران
104واکسن ایرانی، انتخاب هنرمندانواکسن ایرانی، انتخاب هنرمندانکووایران
105چهره ها و واکسن ایرانی: محمد حسین صفار هرندیچهره ها و واکسن ایرانی: محمد حسین صفار هرندیکووایران
106چهره ها و واکسن ایرانی: محمد ایران پوریانچهره ها و واکسن ایرانی: محمد ایران پوریانکووایران
107چهره ها و واکسن ایرانی: رکورد دار روپایی جهانچهره ها و واکسن ایرانی: رکورد دار روپایی جهانکووایران
108چهره ها و واکسن ایرانی: کریم قربانیچهره ها و واکسن ایرانی: کریم قربانیکووایران
109چهره ها و واکسن ایرانی: امیررضا دلاوریچهره ها و واکسن ایرانی: امیررضا دلاوریکووایران
110چهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امامیچهره ها و واکسن ایرانی: مهدی امامیکووایران
111چهره ها و واکسن ایرانی: علیرضا نورمحمدیچهره ها و واکسن ایرانی: علیرضا نورمحمدیکووایران
112چهره ها و واکسن ایرانی: یکتا ناصرچهره ها و واکسن ایرانی: یکتا ناصرکووایران
113چهره ها و واکسن ایرانی: محمد حسین مهدویانچهره ها و واکسن ایرانی: محمد حسین مهدویانکووایران
115چهره ها و واکسن ایرانی: مصطفی محدثی خراسانیچهره ها و واکسن ایرانی: مصطفی محدثی خراسانیکووایران
116چهره ها و واکسن ایرانی: مهیار ضمیریچهره ها و واکسن ایرانی: مهیار ضمیریکووایران
117چهره ها و واکسن ایرانی: غلامرضا مصباحی مقدمچهره ها و واکسن ایرانی: غلامرضا مصباحی مقدمکووایران
118چهره ها و واکسن ایرانی: شاهین آرینچهره ها و واکسن ایرانی: شاهین آرینکووایران
119چهره ها و واکسن ایرانی: علی محمد مودبچهره ها و واکسن ایرانی: علی محمد مودبکووایران
120چهره ها و واکسن ایرانی: امیرهوشنگ تاجیچهره ها و واکسن ایرانی: امیرهوشنگ تاجیکووایران
121چهره ها و واکسن ایرانی: محسن ربیع خواهچهره ها و واکسن ایرانی: محسن ربیع خواهکووایران
122چهره ها و واکسن ایرانی: پوریا محمدیچهره ها و واکسن ایرانی: پوریا محمدیکووایران
123چهره ها و واکسن ایرانی: عبدالمطهر محمدخانیچهره ها و واکسن ایرانی: عبدالمطهر محمدخانیکووایران
124چهره ها و واکسن ایرانی: بهنام علمشاهیچهره ها و واکسن ایرانی: بهنام علمشاهیکووایران