کتاب شارژ

کتاب شارژ

کتاب‌شارژ برنامه‌ای برای معرفی کتاب‌های نوجوان است. تکنیک پیش‌بینی‌شده برای تولید این برنامۀ دو دقیقه‌ای، نقاشی رایانه‌ای (digital paint) بود. مذاکره برای تولید این برنامه برای کتاب‌های زیر انجام شده است؛

تعداد ویدئوها: ۴ | زمان ایجاد: ۱۴ مهر ۱۳۹۸