بعد از ازدواج - همسفر بهشت

بعد از ازدواج - همسفر بهشت

پیش برد عشق و لطافت در زندگی و راهکار های جلو گیری از تنش و در زندگی مشترک - پله پله تا خدا

تعداد ویدئوها: ۱۱۲ | زمان ایجاد: ۲۶ مهر ۱۳۹۶
1رضایتمندی در زندگیرضایتمندی در زندگی
2تقویت احساس ارزشمندی در مواجهه با مشکلات زندگیتقویت احساس ارزشمندی در مواجهه با مشکلات زندگی
3نگاه به نامحرم و چشم چرانینگاه به نامحرم و چشم چرانی
4احکام زندگی زناشویی ، مسائل جنسی در زندگیاحکام زندگی زناشویی ، مسائل جنسی در زندگی
5مقایسه زندگی خود با دیگرانمقایسه زندگی خود با دیگران
6دخالت والدین در زندگی زناشوییدخالت والدین در زندگی زناشویی
7رضایتمندی  در زندگی - بلا در زندگیرضایتمندی در زندگی - بلا در زندگی
8فرق بین انحراف جنسی و اختلال جنسی چیستفرق بین انحراف جنسی و اختلال جنسی چیست
9چطوری از زندگی مشترک راضی باشیم?چطوری از زندگی مشترک راضی باشیم?
10آیا در فقر هم باید شاد زندگی کرد?آیا در فقر هم باید شاد زندگی کرد?
11نارضایتی از برآورده نشدن دعاها و آرزوهانارضایتی از برآورده نشدن دعاها و آرزوها
12ضرورت یادگیری مسائل جنسی در زندگی مشترکضرورت یادگیری مسائل جنسی در زندگی مشترک
13نگرانی های شیوع استفاده ازماهواره در خانواده هانگرانی های شیوع استفاده ازماهواره در خانواده ها
14چگونه انتظارات را با واقعیت تنظیم کنیم؟چگونه انتظارات را با واقعیت تنظیم کنیم؟
15مدیریت رسانه ، نقش ماهواره در خانواده قسمت ۳مدیریت رسانه ، نقش ماهواره در خانواده قسمت ۳
16مقایسه شرایط مادی فعلی با جوامعی که از نظر اقتصادی بالاتر هستندمقایسه شرایط مادی فعلی با جوامعی که از نظر اقتصادی بالاتر هستند
17مهم ترین عیب زنانمهم ترین عیب زنان
18فواید یادگیری مهارتهای جنسی در زندگی مشترکفواید یادگیری مهارتهای جنسی در زندگی مشترک
19معنا و مفهوم رضایتمندی در زندگی مشترک - قسمت دوممعنا و مفهوم رضایتمندی در زندگی مشترک - قسمت دوم
20رضایتمندی در زندگی - رزق به چه معناست؟رضایتمندی در زندگی - رزق به چه معناست؟
21ویژگی زوج های موفقویژگی زوج های موفق
22روش های کاهش فشار وسختی های زندگیروش های کاهش فشار وسختی های زندگی
23توانمندی وضعف در مواجهه با مشکلاتتوانمندی وضعف در مواجهه با مشکلات
24فلسفه وجو دعا برای رفع شر چیست ؟فلسفه وجو دعا برای رفع شر چیست ؟
25چرا برخی از خانم ها در مسائل جنسی فعال نیستند؟چرا برخی از خانم ها در مسائل جنسی فعال نیستند؟
26علت مفید و سود مند بودن ناملایمات در زندگی؟علت مفید و سود مند بودن ناملایمات در زندگی؟
28رابطه رضایتمندی با بحث اعتقاداترابطه رضایتمندی با بحث اعتقادات
29بین مادر و همسر کدام را انتخاب کنیمبین مادر و همسر کدام را انتخاب کنیم
30اقتدار طلبی یا قلدری مردان ؟اقتدار طلبی یا قلدری مردان ؟
31گربه لب حجله کشتنگربه لب حجله کشتن
32آراستگی زن و مرد در خانه و خانوادهآراستگی زن و مرد در خانه و خانواده
33آیا باید مشکلات زندگی را به خانواده ها گفت ؟آیا باید مشکلات زندگی را به خانواده ها گفت ؟
34توجه به اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان -  قسمت اولتوجه به اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان - قسمت اول
35توجه به اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان - قسمت دومتوجه به اقتدار طلبی مردان و لطافت زنان - قسمت دوم
36زنان شاغل و طلاقزنان شاغل و طلاق
37گذشت در زندگی مشترکگذشت در زندگی مشترک
38الفبا و قواعد زندگی مشترکالفبا و قواعد زندگی مشترک
39قهر کردن و طلاققهر کردن و طلاق
40الفبا و قواعد زندگی مشترک - قسمت دومالفبا و قواعد زندگی مشترک - قسمت دوم
41تاثیر خانواده ها بر طلاق فرزندانتاثیر خانواده ها بر طلاق فرزندان
42احتمال حاملگی با وجود بکارتاحتمال حاملگی با وجود بکارت
43ترس از دست دادن دوشیزگیترس از دست دادن دوشیزگی
44خیانت در روابط زناشوییخیانت در روابط زناشویی
45پیشنوازی در روابط جنسی زناشوییپیشنوازی در روابط جنسی زناشویی
46وابستگی شدید همسرم به مادرش و پرخاشگریوابستگی شدید همسرم به مادرش و پرخاشگری
47آسیب اشتغال بانوان در زندگی مشترکآسیب اشتغال بانوان در زندگی مشترک
48نحوه درست تذکر دادن به همسرنحوه درست تذکر دادن به همسر
49رابطه سختگیری در ازدواج با طلاقرابطه سختگیری در ازدواج با طلاق
50ارگاسم یا اوج لذت جنسی در خانم ها +18ارگاسم یا اوج لذت جنسی در خانم ها +18
51دعوت به رابطه زناشوییدعوت به رابطه زناشویی
52انتخاب درمانگر جنسی مناسبانتخاب درمانگر جنسی مناسب
53تمکین و روابط زناشوییتمکین و روابط زناشویی
54اعتیاد شوهراعتیاد شوهر
55ظن خانم به مشاور آقاظن خانم به مشاور آقا
56شوخی کردن آقا با خانم های فامیلشوخی کردن آقا با خانم های فامیل
57همسرم با من خیلی کم حرف میزندهمسرم با من خیلی کم حرف میزند
58عشق بازی جنسی در رابطه زناشوییعشق بازی جنسی در رابطه زناشویی
60نگاه محبت آمیز به همسرنگاه محبت آمیز به همسر
61شک به همسرشک به همسر
62سردی رابطه زوجینسردی رابطه زوجین
63عروس و مادر شوهرعروس و مادر شوهر
64افراط در رفیق بازیافراط در رفیق بازی
65تعامل با همسری که مدام قهر میکندتعامل با همسری که مدام قهر میکند
66عدم میل جنسی بعد از عروسیعدم میل جنسی بعد از عروسی
68طرز برخورد با شوهر رفیق بازطرز برخورد با شوهر رفیق باز
69میل جنسی خیلی زیاد در یک طرف رابطهمیل جنسی خیلی زیاد در یک طرف رابطه
70دلایل خیانت مرداندلایل خیانت مردان
71کارکردن زیاد مرد و توجه کم به همسرکارکردن زیاد مرد و توجه کم به همسر
72مدیریت هیجانات در زندگیمدیریت هیجانات در زندگی
73مهارت های گفتاری در ارتباطات زن و شوهرمهارت های گفتاری در ارتباطات زن و شوهر
74مقایسه زن توسط شوهرمقایسه زن توسط شوهر
75تقویت مهارت های ارتباطاتی - گفتار درمانیتقویت مهارت های ارتباطاتی - گفتار درمانی
76چه رفتارهایی در یک خانواده خشونت محسوب می شوند ؟چه رفتارهایی در یک خانواده خشونت محسوب می شوند ؟
77چرا باید از همسرمون تعریف و تمجید کنیم ؟چرا باید از همسرمون تعریف و تمجید کنیم ؟
78چگونه شک و بی‌اعتمادی را در زندگی مشترک برطرف کنیم ؟چگونه شک و بی‌اعتمادی را در زندگی مشترک برطرف کنیم ؟
79تجربه بهتر و با کیفیت تر در روابط جنسی چگونه ممکن است؟تجربه بهتر و با کیفیت تر در روابط جنسی چگونه ممکن است؟
80چگونه خشونت را در خانواده درمان کنیمچگونه خشونت را در خانواده درمان کنیم
81سردی یکی از زوجین در رابطه جنسی چقدر روی دیگری اثر دارد؟سردی یکی از زوجین در رابطه جنسی چقدر روی دیگری اثر دارد؟
82معرفی چهار دسته از عمده رفتار های خانم ها که باعث سردی روابط زوجین می شودمعرفی چهار دسته از عمده رفتار های خانم ها که باعث سردی روابط زوجین می شود
83ضعف اعتماد به نفس عامل خشونت در خانوادهضعف اعتماد به نفس عامل خشونت در خانواده
84حدود روابط با نامحرم چیست ؟ شهاب مرادیحدود روابط با نامحرم چیست ؟ شهاب مرادی
85با شوهر رفیق باز باید چه کنیم ؟با شوهر رفیق باز باید چه کنیم ؟
86لج بازی با همسر و عواقب آنلج بازی با همسر و عواقب آن
87با قهرهای مکرر همسران چه باید بکنیم ؟با قهرهای مکرر همسران چه باید بکنیم ؟
88دور کردن حس منفی نسبت به همسردور کردن حس منفی نسبت به همسر
89راه های جذب همسر چیست ؟ جاذبه های زن و مرد چیست ؟راه های جذب همسر چیست ؟ جاذبه های زن و مرد چیست ؟
90زندگی با همسری که استقلال ندارد و به حرف دیگران گوش میدهدزندگی با همسری که استقلال ندارد و به حرف دیگران گوش میدهد
91نحوه برخورد با دخالت اقوام و فامیل در زندگی خصوصی مانحوه برخورد با دخالت اقوام و فامیل در زندگی خصوصی ما
92ویژگی انسان های زیاده خواهویژگی انسان های زیاده خواه
93راهی برای جامعه شاداب ترراهی برای جامعه شاداب تر
94بی توجهی به نیاز جنسی همسربی توجهی به نیاز جنسی همسر
95بهینه سازی شرایط بعد از ازدواج - لزوم تغییر سبک زندگیبهینه سازی شرایط بعد از ازدواج - لزوم تغییر سبک زندگی
96بهینه سازی شرایط بعد از ازدواج - لزوم تغییر سبک زندگی - قسمت دومبهینه سازی شرایط بعد از ازدواج - لزوم تغییر سبک زندگی - قسمت دوم
97پدر و همسرم از من راضی نبودند و وفات کردند چطوری جبران کنم؟پدر و همسرم از من راضی نبودند و وفات کردند چطوری جبران کنم؟
98طلاق عاطفی - قسمت سومطلاق عاطفی - قسمت سوم
99با اخلاق تند شوهرم چیکار کنم ؟ اجازه هیچکاری بهم نمیده !با اخلاق تند شوهرم چیکار کنم ؟ اجازه هیچکاری بهم نمیده !
100دوست داشتن و فراموش نکردن فرد دیگری بعد از ازدواجدوست داشتن و فراموش نکردن فرد دیگری بعد از ازدواج
101مشکل نماز نخواندن همسرمشکل نماز نخواندن همسر
102طلاق به خاطر شکاک و بی مسئولیت بودن همسرطلاق به خاطر شکاک و بی مسئولیت بودن همسر
103روابط زوجین و مهارت جرات ورزیروابط زوجین و مهارت جرات ورزی
104متعادل نبودن محبت ورزی در روابط زوجینمتعادل نبودن محبت ورزی در روابط زوجین
105آیا چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است؟آیا چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است؟
106فواید سخاوتمندی در زندگی مشترکفواید سخاوتمندی در زندگی مشترک
107رفتار بد مرد در مقابل فامیل های زنرفتار بد مرد در مقابل فامیل های زن
108ازدواج مجدد همسرم بعد از ۳۲ سال زندگی مشترکازدواج مجدد همسرم بعد از ۳۲ سال زندگی مشترک
109اختلافات بین همسران برونگرا و درونگرااختلافات بین همسران برونگرا و درونگرا
110رفتار نامناسب خانواده پس از طلاق با فرد مطلقهرفتار نامناسب خانواده پس از طلاق با فرد مطلقه
111ناراضی بودن افراد خانواده از وضعیت مالیناراضی بودن افراد خانواده از وضعیت مالی
112چگون با مادر شوهر رفتار کنیمچگون با مادر شوهر رفتار کنیم